Skip to main content

Nytt medborgarlöfte kraftsamlar kring trygghet på Norra Hisingen

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2019 13:05 CEST

Camilla Blomqvist, Stadsdelsdirektör Norra Hisingen och Håkan Bredinge, Kommunpolis

Medborgarlöftet handlar bland annat om att öka närvaron, arbeta intensivt mot narkotika och skapa trygga offentliga miljöer. Polisen och stadsdelen ska tillsammans med bostadsbolag, trafikkontor, kriminalvård och grundskola med flera, arbeta tillsammans för en positiv utveckling och ett tryggare Backa Röd och Selma Lagerlöfs torg.

”Att samarbeta med andra aktörer i vår stadsdel för att skapa bra uppväxtvillkor och en trygg miljö, är oerhört viktigt. Därför utvecklar vi nu ett överskridande samarbete där vår gemensamma potential ska förbättra för dem vi är till för. Det känns jättebra att göra en så omfattande satsning!”

Camilla Blomqvist, Stadsdelsdirektör Norra Hisingen


Backa Röd och Selma Lagerlöfs torg ligger inom det område som polisen klassar som ett utsatt område och Göteborgs stad som ett prioriterat område. Huvudmålet är att Backa skall tas bort från listan som utsatt respektive prioriterat område.

Några av Norra Hisingens åtaganden i löftet är:

  • Förstärkt stöd till invånare som vill lämna kriminalitet. Tätare samarbete mellan polisen, Norra Hisingens stadsdelsförvaltning samt Kriminalvården för att få personer att lämna en kriminell livsstil.

  • Tidiga insatser till elever som har mer än tjugo procents skolfrånvaro. Tidiga insatser för problematisk skolfrånvaro – TIPS, är ett samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin, Närhälsa och skola.

  • Ett idéburet offentligt partnerskap mellan skola, Västra Götalands idrottsförbund och föreningslivet på Norra Hisingen. I syfte att få barn och unga att bli mer fysiskt aktiva och ta del av föreningslivet.

Medborgarlöftet har gemensamt tagits fram av polisen, stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen, Fastighetskontoret, Framtidenkoncernen (Familjebostäder, Poseidon och Störningsjouren), Grundskoleförvaltningen, Göteborgslokaler, Kriminalvården, Park- och naturförvaltningen, Trafikkontoret samt Västtrafik.

Läs hela löftet här: https://polisen.se/om-polisen/medborgarloften/goteborg-norra-hisingen/

För mer information kontakta:

Kenneth Johansson
Samordnare Trygg i Norra Hisingen
kenneth.johansson@norrahisingen.goteborg.se

Håkan Bredinge
Kommunpolis Norra Hisingen
hakan.bredinge@polisen.se