Skip to main content

Pressinbjudan: Invigning av Container Kitchen – en ny plats för idéer inom mat i Göteborg

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2018 11:24 CEST

Ana Gema Tolentino (till vänster) lagar mat med genuina mexikanska smaker och är en av deltagarna i Göteborgs egen matinkubator Container Kitchen. Foto av: Jennie Olsson

I två svarta containrar på Järnmalmsgatan i Ringöns industriområde delar mikroentreprenörer och ideella matinitiativ på kök och lokaler. Konceptet har testats sedan i höstas och i nästa vecka, onsdagen den 4 april, invigs Container Kitchen.

Vad är Container Kitchen?
Container Kitchen är en del av Göteborgs egen matinkubator och har utvecklats i EU-projektet One Stop Future Shop för att stödja entreprenörer som har idéer inom mat. I containern får deltagare tillgång till ett godkänt tillagningskök som de delar med andra entreprenörer (delningsekonomi) och kan testa sina matidéer på riktiga kunder. Utöver köket får deltagarna i matinkubatorn ta del av företagsrådgivning och kompetenshöjande insatser, som till exempel kurser i livsmedelshygien.

Lösningen är unik i Sverige och syftet är att minska konkurser och höja kompetensen hos de som har idéer inom mat eftersom restaurangbranschen är en av de mest sårbara branscherna. Lösningen ska också främja hållbart entreprenörskap inom mat och bidra till att fler ska komma i självförsörjning.

Sedan våren 2018 har ett samarbete med Studiefrämjandet inletts i Container Kitchen och området har utvecklats med bland annat studiecirklar i mat och workshops. Platsen ska framöver också användas för att lära ut om olika matkulturer.

Program invigning av Container Kitchen
Onsdagen den 4 april klockan 16-18

16.00 Invigningstal av Hisingens stadsdelsnämnders ordföranden: Håkan Hallengren, Patrick Gladh och Jahja Zeqiraj

16:15 Jasmine Soufi och Emma Öhrwall ur projektgruppen för Container Kitchen berättar om idén

16.30 Luckan öppnar!

Under invigningen kommer det finnas smakprover i luckan från några av matentreprenörerna och du kan smaka på mat skapat av svinn från den ideella föreningen ResursRestaurangen.

Adress: Järnmalmsgatan (nära korsningen till Kolgruvegatan) på Ringön, Göteborg

Mer information om eventet finns på Facebook: https://www.facebook.com/events/229836037582568/

Bakgrund Container Kitchen
Container Kitchen är ett samarbete mellan EU-projektet One Stop Future Shop, Start-up Fast Track och Studiefrämjandet (genom projektet Sharing City Göteborg), som ett sätt att underlätta tillgången till kök för olika aktörer. Container Kitchen har varit möjligt tack vare många olika samarbeten från offentlig, privat och ideell sektor.

Se mer från Container Kitchen på vår Instagram: https://www.instagram.com/containerkitchengbg/

Kontakt:
Jasmine Soufi, delprojektledare inriktad mot kvinnors företagande och matinkubatorn i One Stop Future Shop
E-post: jasmine.soufi@vh.goteborg.se
Telefon: 072-855 34 53

Emma Öhrwall, projektledare Studiefrämjandet
E-post: emma.ohrwall@studieframjandet.se
Telefon: 076-031 65 21


Om One Stop Future Shop
One Stop Future Shop är ett EU-projekt med bas på Hisingen i Göteborg. Projektet erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd till nya och befintliga företagare i Västra Götalandsregionen, särskilt i Göteborgsområdet. Det långsiktiga målet med One Stop Future Shop är att bidra till att Västra Götalandsregionen ska ses som en entreprenöriell och företagsam plats för alla och att fler ska komma i självförsörjning.

One Stop Future Shop har initierats av stadsdelsförvaltningarna på Hisingen: SDF Västra Hisingen, SDF Lundby och SDF Norra Hisingen. Projektet genomförs i samarbete med: Göteborgslokaler, Lokalförvaltningen, Business Region Göteborg, Röda Korset och Göteborgs universitet (Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship). One Stop Future Shop är delvis finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer på: www.onestopfutureshop.com

Om Start-up Fast Track
Projektet Start-up Fast Track har startats ur One Stop Future Shop. Projektet erbjuder ett snabbspår för nyanlända i eget företagande som en kurs i samarbete med Arbetsförmedlingen Etablering. Det är en skräddarsydd kurs med olika fokus vid varje tillfälle för att ge utrikesfödda personer som tidigare drivit företag i andra länder bredare kunskap om förutsättningar för företagande i Sverige. Syftet med projektet är att bidra till att ta tillvara på utrikesföddas perspektiv och stödja entreprenörskap i Göteborgsregionen.

Start-up Fast Track genomförs av SDF Västra Hisingen i samarbete med Tillväxtverket, Drivhuset, Business Region Göteborg, Arbetsförmedlingen Etablering och Gothenburg Research Institute. Start-up Fast Track är delvis finansierat av nationella Tillväxtverket. Läs mer om Start-up Fast Track på: https://onestopfutureshop.com/startupfasttrack/


Om Studiefrämjandets engagemang i Container Kitchen
Studiefrämjandet har sedan några år tillbaka sett ett ökat behov av tillgång till kök från existerande samarbetsorganisationer – och ser samtidigt att fler människor väljer att engagera sig i matfrågan och en hållbar matproduktion samt livsmedelssäkerhet. Det sägs att det tar endast tre dagar innan göteborgare svälter om importen av livsmedel försvinner. Något som samhället har närmat sig med fler stadsodlingar, lokal fiskproduktion, andelsjordbruk och tillsammansodlingar med mera. Container Kitchen är en del av Studiefrämjandets engagemang i projektet “Sharing City Göteborg”. Inom projektet är Container Kitchen en “delningslösning” för att testa att samutnyttja yta. Läs mer om Sharing City Göteborg: http://smartakartan.se/blogg/sharing-city-goteborg/