Skip to main content

Rullatorloppet ska bidra till en tillgängligare stad

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2019 11:00 CEST

Illustration: Josephine Skapare

I morgon intar över 200 seniorer Trädgårdsföreningen. Då genomförs Rullatorloppet, det första i sitt slag i Göteborg. Loppet arrangeras för att uppmärksamma internationella äldredagen och äldres behov i stadsmiljön.

Rullatorloppet, som är 600 meter långt, genomförs inte på tid. Det viktiga för deltagarna är att vara med och att ta sig i mål. Till hjälpmedlen hör bland annat käppar, rullstolar och rullatorer. Åldern på deltagarna varierar men den äldsta har passerat 100 år.

Rullatorloppet arrangeras av Göteborgs Stad. Syftet är att inspirera och främja rörelse och hälsa för äldre personer som använder gånghjälpmedel.

Andelen äldre ökar
- Andelen äldre i Göteborg ökar och vi vill att de ska kunna röra sig i en åldersvänlig stad. Därför behöver vi uppmärksamma seniorers behov i stadsmiljön, säger Emma Lyrebäck som arbetar med projektet.
- Loppet handlar också om att synliggöra äldre i staden.

Rullatorloppet följs av en prisutdelning i Bältespännarparken där det alltså är annat än hastighet som premieras. Bland annat bästa utstyrsel och utsmyckning av gånghjälpmedlen. I anslutning till rullatorloppet högtidlighålls den internationella äldredagen med tal, musikunderhållning och dansuppträdande på scen.

För mer information, kontakta:
Emma Lyrebäck, äldrekonsulent hälsofrämjande- och förebyggandeenheten, SDF Västra Göteborg.
Mobil: 0736-664339
E-post: emma.lyreback@vastra.goteborg.se

Fakta – rullatorloppet och firande av internationella äldredagen 1 oktober

Loppet arrangeras av Senior Göteborg tillsammans med stadsdelarnas hälsofrämjande och förebyggande verksamheter. Arrangemanget är en aktivitet i uppdraget åldersvänliga Göteborg och handlar om att synliggöra äldres behov och tillgänglighetens betydelse i stadsmiljön. Området i Bältesspännarparken öppnar klockan 11. Själva loppet startar klockan 12. Arrangemanget beräknas avslutas kl. 14:45.

Flera verksamheter finns på plats under dagen: Burgårdens gymnasium, idrottsplatsen daglig verksamhet, Mediabyrån Daglig Verksamhet,Trafikkontoret, MBU- Människan bakom uniformen, Göteborg sjukvårdstjänst samt volontärer inom Göteborgs Stads äldreomsorg och sektor Samhälle & Kultur.

Länk till fullständigt program och information : www.goteborg.se/rullatorloppet