Skip to main content

Så kan staden planera för nya parkeringar

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 16:11 CET

Bild: Paolo Piscolla

Hur mycket parkering ska finnas när vi bygger nytt? Hur underlättar Göteborgs Stad för ett vardagsliv för den som väljer att inte ha en egen bil? Det är några av frågorna som behandlas i utredningen ”Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg” som just nu är ute på remissrunda. Och då är allas synpunkter välkomna!

Riktlinjerna har tagits fram som ett underlag för de som jobbar med stads- och trafikplanering i Göteborg. Hur behöver regelverket ses över för att vi ska möta morgondagens utmaningar? Arbetet handlar lika mycket om Göteborgs Stads mål med att minska bilåkande som att det ska vara lätt att vistas och verka i staden.

– Vi behöver skapa möjligheter för att det ska bli enklare att resa utan egen bil, säger Ann-Marie Ramnerö¸ enhetschef på trafikkontoret. Det handlar om att vi måste arbeta med frågor om resandet som en helhet och inte bara titta på parkeringsfrågan.

En viktig komponent är att se över regelverket för nya parkeringar i stadsplanering. Till exempel är kraven på hur många parkeringar det ska finnas vid nybyggnation ibland problematiskt och många byggherrar vill ha en möjlighet att bygga färre.

– Det är väldigt dyrt att bygga en parkering och svårt att ta ut vad det kostar, säger Ann-Marie Ramnerö,

Medel för att minska bilresandet är bland annat att bygga så att fler hushåll kan klara sig utan egen bil, särskilt i områden med bra kollektivtrafik. Till exempel genom att fortsätta att utveckla möjligheten att cykla och skapa möjligheter för fler bilpooler.

­– Och i hela arbetet är det viktigt att understryka att det handlar om hur vi ska planera parkeringar vid nybyggen, säger Ann-Marie Ramnerö.

Uppdraget till arbetet gavs av byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och trafiknämnden inför 2015. Den utredning som nu är ute på remiss har tagits fram av trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret i samverkan med fastighetskontoret, Parkeringsbolaget, Älvstranden Utveckling och miljöförvaltningen. Trafikutredningsbyrån har varit konsultstöd.

Den 21 februari presenteras utredningen på Älvrummet kl 17.00 – 18.30. Välkommen att ta del av materialet och att ställa dina frågor.

Utredningen finns att läsa på www.goteborg.se under Byggande, lantmäteri och planarbete/Kommunens planarbete/ Verktyg för stadsplanering/Infrastruktur och trafik/Parkeringspolicy och parkeringstal.

För mer information kontakta:

Ann-Marie Ramnerö, enhetschef miljö trafikkontoret

Telefon 0 31 368 23 65
E-post: ann-marie.ramnero@trafikkontoret.goteborg.se

Sara Brunnkvist, Samhällsplanerare Stadsbyggnadskontoret

Telefon: 031-368 19 75
E-post: sara.brunnkvist@sbk.goteborg.se

Omgivet av klippor, skogar, sjöar och havet i väster ligger Göteborg, Sveriges näst största stad med nära 560 000 invånare. Här finns det mesta du kan förvänta dig av en storstad - men med nära avstånd till allt.

I Göteborgs Stad arbetar drygt 50,000 medarbetare inom stadsdelar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och utveckla Göteborg till en hållbar stad, som är öppen för världen.

Just nu händer det mycket i Göteborg! Staden växer kraftigt och förbereder sig för att kunna göra plats för ytterligare 150 000 fler göteborgare år 2035. En sådan förändring kräver att vi tänker hållbart. Vi strävar mot ett jämlikt Göteborg, där alla kan leva ett gott liv.

Facebook YoutubeTwitterLinkedIn