Skip to main content

Stadsdelen Västra Hisingen tar avstånd

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2018 23:18 CET

I helgen hyrdes aulan i Sjumilaskolan ut till Mevlana Turkisk ungdomsförening. GT har under söndagskvällen gått ut med uppgifter om att den omstridda rörelsen Milli Görüs höll ett möte här.

I de rutiner som fullmäktige för Göteborgs Stad fastställt, och som stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen arbetar efter, står klart och tydligt att föreningar som hyr in sig i stadsdelens lokaler ska respektera alla människors lika värden samt verka för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

- Vi ser mycket allvarligt på de uppgifter som GT lämnat och vi prioriterar nu att snabbt ta reda på vad som skett. Tills vi får en tydlig bild har vi nu stoppat all uthyrning till föreningar och enskilda. Detta för att säkerställa att inga uthyrningar som strider mot stadens riktlinjer sker i framtiden, säger Sergio Garay, stadsdelsdirektör Västra Hisingen.

Regler ska följas
Under dagen kommer stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen granska det skriftliga avtalet för den aktuella uthyrningen. Därefter vidtas åtgärder och kommunikationsinsatser för att säkerställa att Göteborgs stads riktlinjer för lokaluthyrning till föreningslivet alltid följs.

Göteborgs stads Policy och riktlinjer lokalförhyrningar till föreningslivet
Artikel i GT

Vill du veta mer, kontakta:
Sergio Garay, stadsdelsdirektör Västra Hisingen
E-post: sergio.garay@vastrahisingen.goteborg.se