Skip to main content

Stadsdelsdirektören för Örgryte-Härlanda lämnar sin tjänst

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2019 13:00 CEST

Stadsdelsnämnden för Örgryte-Härlanda fattade idag beslut om att avsluta stadsdelsdirektören Katarina Othelius anställning.

- Katarina Othelius har lett förvaltningen under åtta år och varit direktör i Göteborgs Stad under sammanlagt drygt 13 år, säger Hanna Linnea Wettermark, stadsdelsnämndens ordförande.
- Stadsdelen befinner sig sedan en tid i en bekymmersam ekonomisk situation och nämnden bedömer att vi behöver göra en förändring i ledarskapet för att ytterligare öka fokus på att hantera verksamhetens utmaningar.

Katarina Othelius har sex månaders uppsägningstid och därefter 18 månaders avgångsvederlag som samordnas och avräknas mot annan eventuell inkomst.

Nämnden har vid dagens sammanträde utsett Lotta Sjöberg till tf stadsdelsdirektör och samtidigt beslutat om att sätta igång rekryteringsprocessen för ny ordinarie stadsdelsdirektör.

För mer information, kontakta:

Hanna Linnea Wettermark, ordförande SDN Ögryte-Härlanda, mobil 0736 – 66 25 49