Skip to main content

Till helgen ska fartyg kunna passera Götaälvbron igen

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2018 18:23 CEST

Bilden visar skadorna på påseglingsskyddet under Götaälvbron. Bild: Trafikkontoret Göteborgs Stad

Den pågående reparationen av det ena av Götaälvbrons två påseglingsskydd bedöms kunna vara färdig på fredag kväll, 13 april. Från midnatt till lördagen ska fartyg åter kunna passera bron.

Det var sent på kvällen den 6 april som ett lastfartyg på väg uppför Göta älv körde på ett av Götaälvbrons påseglingsskydd så kraftigt att denna metallkonstruktion inte längre ger bron fullt skydd vid en eventuell påsegling. Själva Götaälvbrons konstruktion eller funktion har inte skadats utan påseglingsskyddet fyllde sin funktion och skyddade bropelarna. Nu pågår reparationen av påseglingsskyddet. Bland annat monteras ett antal nya, stående metallbalkar och stödbalkar till dessa. Reparationen bedöms kunna vara färdig på fredag kväll och fartygstrafiken kunna släppas på igen under natten till lördag.

Fram till dess håller statliga Sjöfartsverket farleden under Götaälvbron avstängd för fartygstrafik.

På bron, som Göteborgs Stad äger, går all fordons-, cykel- och gångtrafik som vanligt medan reparationen av påseglingsskyddet pågår.

För frågor om Götaälvbron: Jan Rinman, biträdande trafikdirektör Göteborgs Stad, 031-368 25 42

För frågor om fartygstrafiken på Göta älv: Sjöfartsverkets presskontakt 010-478 48 40