Skip to main content

Tryggheten ökar i Angered

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2018 16:23 CET

Tryggheten ökar bland Angeredsborna. Nästan 8 av 10 som bor i stadsdelen Angered känner sig mycket eller ganska trygga i området där de bor, visar den senaste trygghetsundersökningen som gjordes hösten 2017. I mätningen som gjordes 2016 var motsvarande siffra 7 av 10. Tryggheten ökar i samtliga delområden i stadsdelen, från Hjällbo i söder till Lövgärdet i norr.

- Det är självklart väldigt positivt att allt fler Angeredsbor känner sig trygga. Samtidigt kan vi inte slå oss till ro, utan kommer att fortsätta jobba fokuserat och samordnat för att alla i Angered ska känna sig trygga, säger Lisa Pedersen, chef för trygghetssamordningen i stadsdelsförvaltningen Angered.

Att öka tryggheten i stadsdelen är ett mål som prioriteras högt av politikerna i Angered. Stadsdelsförvaltningen arbetar därför brett och i samverkan med många olika aktörer, såväl andra myndigheter som civilsamhället, fortsätter Lisa Pedersen. Det är viktigt att involvera invånare i området liksom föreningar, ideella organisationer och religiösa trossamfund.

Långsiktighet i trygghetsarbetet

Som invånare i Angered ska man kunna känna sig trygg både i sitt hem och ute på gator och torg. Stadsdelsförvaltningen arbetar därför långsiktigt med en rad insatser riktade mot olika målgrupper, till exempel förebyggande och självstärkande för att motverka våld i nära relationer samt hjälp och stöd till personer som har utsatts för våld. Stadsdelsförvaltningen försöker också förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet och erbjuder stöd till personer som vill lämna en kriminell livsstil.

Nedskräpning, skadegörelse och klotter, trafikproblem och personer som stör ordningen eller som man är rädd för är det som invånarna i Angered tycker skapar mest otrygghet. Det visar trygghetsundersökningen och det brukar också boende föra fram vid medborgardialoger, trygghetsmässor och andra i sammanhang. Därför arbetar stadsdelsförvaltningen målmedvetet tillsammans med polis, räddningstjänst, bostadsbolag och fastighetsägare för tryggheten ska fortsätta att öka.

Om trygghetsundersökningen

Trygghetsundersökningen görs av HKL Research på uppdrag av stadsdelsförvaltningen Angered. Undersökningens syfte är att få en bild av den upplevda tryggheten bland invånare i Angered samt hitta specifika områden som kan förbättras vad gäller tryggheten och säkerheten i Angered. Syftet är dessutom att mäta skillnader från 2013 till 2017. Trygghetsundersökningar har gjorts årligen sedan 2013.

Trygghetsundersökningen 2017 bygger på personliga intervjuer med 1000 personer över 15 år som bor i stadsdelen Angered. Av de intervjuade är 509 kvinnor och 481 män. 10 personer har ej uppgett kön. 337 av de intervjuade har svenska som modersmål. 654 personer har annat modersmål, dessa talar tillsammans 65 språk. 9 personer har ej uppgett modersmål. Intervjuarbetet genomfördes under september – oktober 2017.

Kontaktperson

Lisa Pedersen, chef för trygghetssamordningen i Angered

Telefon 070-780 02 69