Skip to main content

Vasabron öppnas på måndag

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2019 10:09 CEST

Nya Vasabron, här sedd från Grönsakstorget mot Vasaplatsen, är lite bredare än den gamla bron var. Spårvagnar och bussar delar körfält i mitten medan det på sidorna har byggts cykelfartsgata och bredare gångbana. Bild: Göteborgs Stad

Måndag 15 juli öppnas nygamla Vasabron över Vallgraven in till Grönsakstorget i centrala Göteborg igen. Den öppnas då för alla trafikslag, med undantag av spårvagnarna som kommer att börja rulla över bron igen när Västtrafik byter tidtabell 19 augusti.

Att Sveriges mest bevarade bro i så kallad jugend-stil och en av Göteborgs paradbroar nu finns på plats igen gör det lättare för alla trafikslag att sig till och från Västra Hamngatan, Kungstorget och smågatorna däromkring.

Även bussarna, bland andra på stombusslinje 16, börjar trafikera bron igen på måndag. Däremot kommer spårvagnarna på linjerna 2 och 7 inte att börja köra sin vanliga väg över Vasabron och Västra Hamngatan igen förrän 19 augusti då Västtrafik byter till sin vintertidtabell.

Samtidigt som Vasabron nu öppnas upphör trafikomläggningen via Viktoriabron och Magasinsgatan. Det gör att mängden trafik minskar igenom Grönsakstorgets västra hållplatsläge på Södra Larmgatan.

Bredare bro, bevarad utsmyckning

Den nya Vasabron har fått en nyare och starkare konstruktion för att klara framtidens kollektivtrafik – inte minst de tunga spårvagnarna - och varutransporter till Göteborgs innerstad. Men den nya bron är också lite bredare än den gamla, för att få plats med bredare gångbanor och öka trafiksäkerheten.

Den ursprungliga Vasabron stod färdig 1907 och var utsmyckad i jugend-stil med slingrande linjer och blom- och växtmotiv på broräckena och belysningsstolparna. På den nya bron har Göteborgs Stad nu bevarat eller återskapat så mycket som möjligt av den gamla brons utsmyckningar.

Officiell invigning 10 augusti

Den officiella invigningen av Vasabron sker om ytterligare några veckor, lördagen 10 augusti, under Gothenburg Cultural Festival. Då bjuder Göteborgs Stad och företaget som byggt den nya bron, Veidekke, innerstadens besökare, boende och verksamma på invigningsfest med skådespel, musik, humor och historia.

Mer om invigningen: https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/vasabron/nyheter/kronprinsen-aterinviger-vasabron-i-sommar/

Mer om Vasabron: https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/vasabron/

Frågor om projekt Vasabron besvaras av:

Ove Sikén, projektledare, trafikkontoret Göteborgs Stad, 0722-03 55 03