Skip to main content

GöteborgsVarvet har samlat in två miljoner kronor till välgörenhet

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2011 14:00 CET

GöteborgsVarvet påverkar många människors hälsa positivt och överskottet från tävlingarna går till arrangerande idrottsföreningar och deras ungdomsverksamhet. Numer är GöteborgsVarvet även en kanal för ytterligare en god sak: välgörenhet.

Hittills har GöteborgsVarvets välgörenhetssatsning inbringat över två miljoner kronor. Inför GöteborgsVarvet 2011 samlades 1,3 miljoner kronor in och inför 2012 års tävling har Varvslöpare redan bidragit med 700 000 kr.

I GöteborgsVarvet 2012 är 2500 startplatser öronmärkta för välgörenhet. Anmälningsavgiften är högre än ordinarie avgift för de här startplatserna och 500 kr/startplats går till den organisation deltagaren väljer att stödja.

De organisationer GöteborgsVarvet samarbetar med inför tävlingen 2012 är Stadsmissionen, Mentor och Clowner utan Gränser. Löparna som springer för välgörenhet kommer att få en funktionströja som visar vilken av de tre organisationer de valt att stödja.

GöteborgsVarvet ordinarie startplatser fulltecknades redan i september, men det finns fortfarande startplatser kvar som är öronmärkta för välgörenhet. Säljs även de platser som återstår, kommer GöteborgsVarvet 2011 och 2012 inbringa totalt cirka 2,6 miljoner till välgörande ändamål. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

GöteborgsVarvet, som mäter en halv maraton (21 097,5 meter), avgörs den 12 maj 2012 för 33:e gången sedan premiären 1980. Under GöteborgsVarvshelgen genomförs även Stav, Special, Lilla, Mellan och Mini GöteborgsVarvet. Totalt förväntas cirka 75 000 löpare delta i något av Varvsloppen under GöteborgsVarvshelgen 10-13 maj 2012.