Skip to main content

Över 20 000 kvinnor i GöteborgsVarvet

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 15:00 CEST

För första gången har i år fler än 20 000 kvinnor anmält sig till GöteborgsVarvet. 20 452 anmälda innebär att nästan en tredjedel av loppets deltagare nu är kvinnor.

- Mycket glädjande och det som är mest intressant är att antalet yngre kvinnor ökar så mycket, säger tävlingsledaren Bo Edsberger.

I åldersgruppen 21-25 år närmar sig andelen kvinnor 50 procent. Dessutom ökar även gruppen äldre kvinnor mer än äldre män.

- Om några år kommer det att vara ungefär den fördelningen i hela startfältet, tror Bo Edsberger och baserar detta bland annat på att det i GöteborgsVarvets Löparkvällar är närmare 50 procent kvinnor och att det är samma förhållande ungdomsloppen.

För 20 år sedan anmälde sig 4 576 kvinnor vilket då var 13 procent av löparna. Sedan dess har andelen ökat successivt år från år. 

Medianåldern för en kvinnlig löpare i GöteborgsVarvet är 37 år.


Fler upplysningar:
Bo Edsberger, tävlingsledare: 070-772 78 89
Göran Byhlin, presschef:  070-559 02 37

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

GöteborgsVarvet, som mäter en halv maraton (21 097,5 meter), avgörs den 12 maj 2012 för 33:e gången sedan premiären 1980. Under GöteborgsVarvshelgen genomförs även Stav, Special, Lilla, Mellan och Mini GöteborgsVarvet. Totalt förväntas cirka 75 000 löpare delta i något av Varvsloppen under GöteborgsVarvshelgen 10-13 maj 2012.