This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Fem länder i digitalt distansmöte

Nyhet -

Fem länder i digitalt distansmöte

Representanter från fem länder i samma rum vid samma tid. Men på helt olika geografiska platser. I sin avslutningskonferens lever projekt Science Parks Without Walls verkligen som det lär.
- Vår del har bland annat varit att ta fram en metodhandbok för digitala möten och en mjukvara för processledning, säger Benny Johansson på Gothia Innovation AB, som driver och utvecklar Gothia Science Park i Skövde.

SPWW är ett tvåårigt projekt som arbetat med bland annat mötesmöjligheter digitalt på distans.
- Vi har utvecklat, testat och verifierat såväl teknik som metodstöd för att kunna genomföra effektiva möten då deltagarna är geografiskt åtskilda.
I projektet har det medverkat representanter från Polen, Tyskland, England och Sverige.
- Vårt huvudfokus har varit att studera hur våra metoder, processer och visualiseringsverktyg kan integreras och användas i digitala möten och konferenser. Vi kommer att publicera en metodhandbok i ämnet under försommaren. Vi har även utvecklat en egen mjukvara för att kunna kombinera processledning och dokumentation under ett mötes gång.
Den tredje delen som Gothia Innovation arbetat med är att identifiera kritiska och avgörande förutsättningar för att skapa nätverk och kluster som kan underlätta företags internationalisering på nya marknader.
- Några av de viktigaste lärdomarna är att denna form av nätverk och samarbete måste vara dynamiska och generera samsyn kring visualisering av exempelvis affärskoncept och affärsmodeller. Det krävs också en tät och kontinuerlig kontakt som kan bygga upp förtroende mellan aktörerna, slutar Benny Johansson.

Kort om projektet
Det arbete som Gothia Innovation AB gjort är en del i projekt Science Parks Without Walls som finansieras av Västra Götalandsregionen och EU-programmet Interreg IVC. Resultaten, nya digitala mötesmöjligheter och metodhandboken ska användas för att vidareutveckla innovationsmiljön Gothia Science Park och underlätta möten på distans för företag i miljön och i Skaraborg samt för forskare på Högskolan i Skövde.


Ämnen

Taggar

Regioner


Kort om Science Park SkövdeScience Park Skövde är en mötesplats för företag och talangfulla personer som vill göra något stort med sina idéer. Våra fokusområden är digitalisering och informationsteknologi, med spetsområden inom fintech, dataspel och virtual manufacturing. Science Park Skövde finansieras av Skövde kommun, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Vinnova och EU. Läs mer på www.scienceparkskovde.se.