Skip to main content

EU satsar 5,2 miljoner i Skövde

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 13:39 CEST

Kreativa möten och nya samarbeten som genererar forskning, produktutveckling och tillväxt i det regionala näringslivet. Det är syftet med projekt SIM2011.
- Genom att skapa en innovativ miljö kan vi initiera nya samverkansprojekt som kan leda till nya forskningsprojekt, nya produkter, nya företag och nya arbetstillfällen, säger Patric Eriksson, vd Gothia Science Park och Lars Niklasson, prorektor vid Högskolan i Skövde.
Projekt SIM2011, Skaraborgs Innovativa miljö, startade den 1 september och löper över tre år. Den totala projektomslutningen är 15,6 miljoner kronor varav 5,2 miljoner kronor satsas från Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Projektet genomförs tack vare Skövde kommuns och Högskolans satsning på den gemensamma forsknings- och innovationsmiljö, som ska stå klar i september 2009, på kvarteret Ringaren.
- När Högskolans forskning och tillväxtföretagen i Gothia Science Park kommer än närmare varandra skapas en unik miljö. Genom SIM2011 kan vi dessutom utveckla metoder och arbetssätt för att initiera och underlätta samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle samt skapa en fysisk miljö som inbjuder till kreativa möten mellan forskare, företagare och finansiärer, förklarar Patric Eriksson.

Kreativa möten
Den fysiska miljön ska rymma såväl öppna miljöer för spontana möten och aktiviteter, som miljöer i form av testbeds, think tanks, screenrooms, labb och demonstratorer som inspirerar till idé- och produktutveckling.
- Den innovativa miljön ska underlätta för nya former av kreativa möten mellan olika typer av aktörer, och därmed skapa såväl nya forsknings- och utvecklingsprojekt som nya projektkonstellationer. Det är också avgörande att idéer från såväl näringsliv som från akademi eller offentlig verksamhet får förutsättningar för att gro, understryker Eriksson.
Han får medhåll av Högskolans prorektor Lars Niklasson.
- Vi har forskning i världsklass inom flera områden. Genom närmare forskningssamverkan med regionens näringsliv kan vi än mer bidra till regionens utveckling. Samtidigt skapas förutsättningar för utexaminerade studenter att få arbete i regionen, säger Niklasson.
Satsningen på nya och befintliga tillväxtföretag inom kunskapsekonomin rullar vidare. Genom SIM2011 kommer fokus dessutom att riktas mot utveckling av Skaraborgs näringsliv.

Fakta
SIM2011 är ett projekt som beviljats av NUTEK inom ramen för EU:s regionala utvecklingsfond. Projektet är ett samverkansprojekt mellan GSP Projektarena, Högskolan i Skövde samt IDC West Sweden. SIM står för Skaraborgs Innovativa Miljö.

Kreativa möten och nya samarbeten som genererar forskning, produktutveckling och tillväxt i det regionala näringslivet. Det är syftet med projekt SIM2011.

GSP PROJEKTARENA initierar och medverkar i projekt för forskning och utveckling. Genom att sammanföra högskola, näringsliv och samhälle skapar vi förutsättningar för nya uppfinningar och affärsmöjligheter.

Forskningen vid Högskolan i Skövde är tydligt profilerad mot utveckling och användning av avancerade informationstekniska system och modeller. Forskningen utförs inom tre forskningscentrum: Virtuella system, Informationsteknologi och Systembiologi

Mer Information
För mer information är du välkommen att ta kontakt med Patric Eriksson. Han kan nås via telefon 0500-44 89 54. Du kan också ta kontakt med Lars Niklasson som nås via telefon 0500-44 80 00.

Med vänliga hälsningar

Patric Eriksson, VD Lars Niklasson, Prorektor

Gothia Science Park Högskolan Skövde

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy