Skip to main content

Fortsatt satsning på framgångsrik spelinkubator

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2018 07:36 CEST

Sedan 2004 har +100 spelbolag startats i The Game Incubator. Foto: Robin Aron/Lindholmen Science Park

Nya målgrupper och jämställdhetsintegrerade metoder. Den fortsatta satsningen på The Game Incubator i Göteborg och Skövde ska bidra till fler konkurrenskraftiga spelbolag i Västra Götalandsregionen. Satsningen är också en del i att bidra till ökad jämställdhet och integration i dataspelsbranschen i stort.

Det har nog inte undgått någon att de svenska dataspelsutvecklarna möter stora framgångar på den globala marknaden. Och det tåls att upprepas: Var tionde person på jordklotet har spelat ett svenskt dataspel. I den globala konkurrensen har svenska spelbolag framgångsrikt skapat spelupplevelser för flera hundra miljoner spelare världen över och antalet nya spelbolag fortsätter att öka. För att ta ett av många exempel – nyligen utsåg brittiska The Guardian de elva bästa spelen under Gamescom 2017. Fyra av dessa spel var utvecklade i Sverige (Dataspelsbranschens Spelutvecklarindex 2017-2018).

För att bidra till fler konkurrenskraftiga spelbolag startade Gothia Innovation AB en inkubator för spel år 2004, The Game Incubator, i Gothia Science Park i Skövde. Det blev en lyckad satsning och sedan 2004 har +100 spelbolag startats i The Game Incubator. Genom spelinkubatorn får nya, lovande entreprenörer en chans att växa i ett sammanhang som erbjuder tillgång till expertkunskap, affärscoacher och andra resurser till förmånliga villkor.

Projekt för att hitta nya målgrupper

2015 testade Gothia Innovation sitt koncept i Göteborg och öppnade en filial av The Game Incubator på Lindholmen Science Park, en satsning med syfte att öka antalet spelbolag och ytterligare stärka spelindustrin i Västra Götalandsregionen.

- I Göteborg finns erfarenhet, tillväxtkraft och en annan demografi, där entreprenörerna ofta är lite äldre och har mer erfarenhet. Sen finns det ett starkt spelcommunity i Göteborg och ett flertal etablerade aktörer, så att testa konceptet där kändes helt rätt för den fortsatta utvecklingen, säger Kenneth Johansson, verksamhetsansvarig för The Game Incubator i Skövde och Göteborg.

Efter en utvärdering av verksamheten i Göteborg har The Game Incubator nu beviljats nya medel från EU och Västra Götalandsregionen för att fortsätta arbetet. Syftet med den fortsatta satsningen är att bidra till att det skapas fler och växande dataspelsbolag som skapar arbetstillfällen och stärker Västra Götalands attraktions- och konkurrenskraft. Detta genom att hitta nya målgrupper och erbjuda behovsanpassade och jämställdhetsintegrerade metoder och processer för att utvärdera spelidéer och starta företag. Satsningen är också en del i att bidra till ökad jämställdhet och integration i dataspelsbranschen i stort.

- Vår primära målgrupp för det nya projektet är kvinnor och personer med olika kulturella bakgrunder, funktionsvariationer och/eller livssituationer, som har en affärsidé inom dataspel, vilja och förmåga att starta och driva ett spelbolag i Göteborg eller Skövde, samt utveckla produkter och tjänster för en global marknad, säger Kenneth Johansson.

Från spelidé till marknadsmoget spelbolag

The Game Incubators erbjudande har i och med det nya projektet vidareutvecklas och bolagen erbjuds nu ett långsiktigt program där handledning, coaching och affärsutveckling har en avgörande roll. Målet är att de spelidéer
som antas in i inkubatorn 15 månader senare ska vara mogna spelbolag, redo att gå vidare med sin produktportfölj i egen regi med den affärskunskap som krävs.

Förutom att bolagen ges tillgång till arbetsplatser på något av The Game Incubators kontor i Skövde eller Göteborg, så deltar de i ett program indelat i tre faser.

Första fasen på 3 månader innebär att spelidén utvärderas och testas på marknaden. I slutet av perioden pitchas produkterna inför en jury, likt Draknästet, med bland annat potentiella investerare.

De projekt som sedan går vidare efter pitchen tar sig in i fas två, som varar 6 månader. Under denna period är fokus på att företaget ska lära sig de delar som är kritiska för att driva en affärsverksamhet, bland annat lära sig driva sin spelstudio, produktionsledning, marknadsföring, ekonomi och annat som är nödvändigt för att lyckas som spelbolag.

Avslutningsvis går teamen in i sista och tredje fasen. Där ligger fokus ligger på strategiskt arbete, ledarskap och teamutveckling. Även denna fas pågår i ca 6 månader.

Nytt för projektet är också att The Game Incubator tar stöd av flera redan etablerade dataspelsbolag.

- Det är bland annat THQ Nordic, Goodbye Kansas, Stunlock Studios, Coffee Stain Studios, Image & Form och Zoink som kommer tillföra ytterligare expertkunskap och erfarenhet inom en rad områden som är specifika för dataspelsbranschen. Dessa bolag kommer även ge mentorstöd och bilda en Advisory board för att vid pitcharna utvärdera spelidéerna och spelbolagen, förklarar Kenneth Johansson.

En het marknad för investerare

Att spelbranschen är het märks inte bara på antalet spelbolag som startas, utan även på efterfrågan hos investerare som söker lämpliga bolag att satsa på.

- Fram tills idag har flera av spelbolagen gått vidare med investerare för att kunna växa ytterligare, vilket är precis vad vi hoppats på. Under tiden i inkubatorn har bolagen satt en grund, spetsat sitt erbjudande och slipat på sin produktportfölj, sedan kan de gå vidare med nytt kapital, avslutar Christian Riedl, affärscoach på The Game Incubator i Göteborg.

För mer information, kontakta:

Per Holmén Dahlin, programansvarig på The Game Incubator, per.holmen@gsp.se, 0706-222231

Christian Riedl, affärscoach på The Game Incubator, christian.riedl@lindholmen.se, 0725-256626

Om The Game Incubator

The Game Incubator drivs av Gothia Innovation AB, företaget som driver och utvecklar Gothia Science Park i Skövde. Etableringen i Göteborg sker i samverkan mellan Gothia Innovation AB och Lindholmen Science Park. Projektet pågår fram till år 2020 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.

Kort om Gothia Science Park

Gothia Science Park är en innovationsmiljö som ligger i anslutning till Högskolan i Skövde. I Gothia Science Park skapas möjligheter för människor och företag att utvecklas och växa, vilket bidrar till såväl affärsmässig framgång som regional attraktivitet och tillväxt. Gothia Science Parks fokusområden är digitalisering och informationsteknologi med spetsområden inom fintech, dataspel och virtul manufacturing. Gothia Science Park finansieras av Skövde kommun, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Vinnova och EU. Läs mer på www.gsp.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy