Skip to main content

Ny satsning ger Västra Götaland frontposition i lantbrukets digitalisering

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2017 10:33 CEST

Redan idag används avancerad teknik för automatisk styrning av traktorer, övervakning av kor som ska kalva och djur som väger sig själva. Förutsättningarna ska nu bli ännu bättre för små och medelstora teknikföretag att utveckla och testa smarta tekniklösningar för en effektiv, hållbar och säker livsmedelsproduktion. Västra Götalandsregionen satsar på att föra samman kompetens- och kunskapsområden inom IT, automation och lantbruk. Satsningen sker i samverkan mellan flera tunga aktörer i Skaraborg.

- Vi behöver kunna producera mer på samma jordbruksareal och samtidigt göra det uthålligt och med minskad miljöpåverkan. Genom satsningen i projektet Smart Agri vill vi utveckla en plattform och mötesplats som kan erbjuda relevant stöd till dom som tillsammans sitter inne med lösningarna, säger Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Regionutvecklingsnämnden kommer att finansiera projektet Smart Agri med 4 137 000 kr under de kommande tre åren. Andra finansiärer är Skaraborgs kommunalförbund och Europeiska regionalfonden i Västsverige. Agroväst leder projektet som kommer att genomföras i samverkan med Gothia Innovation AB och RISE Jordbruk och livsmedel.

- Digitaliseringen av livsmedelskedjan går snabbt. Branschen blir, och behöver bli, alltmer högteknologisk för att utveckla konkurrenskraften och klara miljömålen, menar Kristina Anderback, senior rådgivare för forskning och innovation på Agroväst Livsmedel AB.

Sagt av andra huvudaktörer i projektet

- Genom ökad samverkan mellan innovationsmiljöerna SLU Campus i Skara och Gothia Science Park i Skövde och de IT- och agrotekniska företagen i regionen kan vi ta vara på möjligheterna i den snabbt växande AgTech-branschen och skapa tillväxt och nya arbetstillfällen, säger Åsa Björk, verksamhetsansvarig för Gothia Science Park Open Arena.

- Nu får vi möjlighet att utveckla en helt ny typ av verksamhet som inte finns någonstans i Sverige i dag. I Västsverige finns hög kompetens inom agroteknik och IT, och där finns dessutom högkvalitativ jordbruksforskning kopplad till lantbruksnäringen, säger Anna Rydberg, t f programledare på RISE Jordbruk och livsmedel.

Fakta/bakgrund

EU och FN beräknar att livsmedelsproduktionen måste öka med 70 procent till år 2050 som följd av befolkningsutveckling och att människor i fler länder kan och vill äta mer. Dessutom ökar behovet av jordbruksgrödor för bioenergi och naturfiber som följd av vår strävan mot ett fossilfritt samhälle. För att intensifiera produktionen på en jord bestående av ändliga resurser krävs nya hållbara, mer effektiva sätt att producera mat. En viktig del i lösningen av denna utmaning är utveckling och implementering av ny teknik i lantbruk och livsmedelsproduktion.

Kontakt

Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen, tel: 0703-67 95 80

Berit Mattsson, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen, tel: 0703-86 43 00

Kristina Anderback, Agroväst Livsmedel AB, tel: 0705-16 61 16

Åsa Björk, Gothia Innovation AB, tel: 0703-97 77 73

Anna Rydberg, RISE, tel: 010-516 69 55

Kort om Gothia Science Park

Gothia Science Park är en teknik- och forskningspark med IT-profil. Den består av individer, verksamheter, miljöer och processer. I vår innovationsmiljö växer företag snabbare och mer uthålligt vilket bidrar till såväl regional attraktivitet som regional tillväxt. Gothia Science Parks fokusområde är IT och kopplat till Högskolan i Skövde med spets inom Dataspel, Simulering, Beslutsstöd och Virtual Engineering. Gothia Science Park drivs och utvecklas av Gothia Innovation AB.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.