Skip to main content

Sweden Game Arena skriver agenda för spel

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 15:51 CET

Spel är en av världens snabbast växande industrier, och Sverige är bland världens topp-tio exportörer. Svenska spelutvecklare är bland världens absolut främsta i en global bransch som förutspås en lysande framtid - men trots detta saknas en nationell strategi för hur vi långsiktigt stärker vår globala konkurrenskraft och säkerställer framtida export och tillväxt. I början på nästa år startar 'Agenda: GAME' - ett projekt som tar ett första steg till att positionera spel som ett eget forsknings- och innovationsområde.

Projektet Agenda: GAME samlar aktörer från spelindustrin, universitet, högskolor, forskningsinstitut, science parks, inkubatorer och offentlig verksamhet.
- Målsättningen är att skapa en nationell forsknings- och innovationsagenda för att långsiktigt ta tillvara våra förutsättningar inom spelområdet och stärka Sveriges framtida konkurrenskraft, säger projektledaren Sara Backlund, Interactive Institute Swedish ICT.
Projektet drar igång i februari och ska definiera behov och strategier för utveckling av spel som ett innovationsområde.
– Spel och spelutveckling är en motor för innovation och driver inte bara utvecklingen av teknik och affärsmodeller anpassade för digitala marknader, utan spelar också en allt större roll för lärande, deltagandekultur, regional utveckling samt utveckling av produkter, tjänster och processer i en mängd branscher. Det är hög tid att även vi i Sverige får upp ögonen för den enorma potential som detta för med sig, understryker Sara Backlund.
Projektet har beviljats planeringsbidrag inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Kontakt och mer information
Sara Backlund, projektledare, Interactive Institute Swedish ICT, sara.backlund@tii.se, 0730-66 20 36 Per-Arne Lundberg, Gothia Science Park och Sweden Game Arena, 0705-660 555, per-arne.lundberg@gsp.se

Bred samverkan för Agenda: GAME
I arbetet med Agenda GAME samarbetar initialt Interactive Institute Swedish ICT, Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Dataspelsbranschen, Rovio Sweden, Combitech, Saab AB, Gothia Science Park, The Game Incubator, Sweden Game Arena, Linköpings Universitet, Visualiseringscenter C, Högskolan i Skövde, Visual Arena Lindholmen och Business Region Göteborg. Fler aktörer kommer att involveras under arbetets gång.

Kort om Gothia Science Park
Gothia Science Park är en teknik- och forskningspark med IT-profil. Den består av verksamheter, processer, miljöer och individer. I vår innovationsmiljö växer företag snabbare och mer uthålligt vilket bidrar till såväl regional attraktivitet som regional tillväxt. GSP:s fokusområden är kopplade till Högskolan i Skövde med spets inom Simulering, Beslutsstöd samt Spel för underhållning och lärande.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera