GYFs pris för bästa elevprojekt till Viktor Blomstergren och Daniel Ahlgren på Berghs School of Communication

Pressmeddelande  •  2012-06-14 14:44 CEST

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. I år går stiftelsens pris på 25 000 kr för bästa elevprojekt till Viktor Blomstergren och Daniel Ahlgren på Berghs School of Communication.

Prisutdelningen ägde rum den 1 juni på Berghs våravslutning.

- Viktor Blomstergren och Daniel Ahlgren har med sitt spännande innovationsprojekt, att göra om notsystemet från skriftspråk till bildspråk, skapat möjligheter för alla och framförallt barn i unga åldrar att lättare lära sig spela musik. Att göra om bokstäver till former bidrar till ett nytänkande i den grafiska branschen, vilket fyller GYFs syften, att främja de grafiska yrkena, mycket väl, säger Kaj Flick, sekreterare i GYF.

Text ur Objects, Sound, Rythm:
I vårt projekt har vi skapat ett system genom att förenkla ljudets utseende (ljudkurvor) och översatt det till ett alfabet i form. Den mest förenklade formen av en ljudkurva är ett streck, som blir tonen A. Den enklaste formen som går att skapa är en triangel. Därefter ju högre frekvens ljudet har ökar antalet sidor på formen. Dvs. triangel, fyrkant, pentagon osv. Som är direkt översatt från hur ljudkurvan utvecklas vid olika toner. Triangeln går mot cirkeln.

För mer information om projektet:
Presentationsfilm:
http://www.facebook.com/photo.php?v=10150892635964042 

Youtube: Avicii – Levels, OSR monter på Berghs:
http://www.youtube.com/watch?v=HlCdeg7hAM8

Youtube: M83 – Midnight City, OSR monter på Berghs:
http://www.youtube.com/watch?v=mXKkeebQ-f8&feature=related

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens Förbunds och Tidningsutgivarnas gemensamma stipendiestiftelse med ändamål att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska industrin och tidningsindustrin, att främja vetenskaplig forskning inom området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.

_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund, GFF, är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Vi har cirka 550 medlemsföretag med totalt runt 15 500 anställda. Vår långsiktiga uppgift är att stärka företagens kompetens, konkurrenskraft och lönsamhet. www.grafiska.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.