Nya kollektivavtal klara för grafisk industri - 6,5 procent på tre år

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 12:17 CEST

Efter en intensiv förhandlingsperiod har Grafiska Företagen idag tecknat nya avtal med sina fackliga motparter. Avtalen löper på tre år med ett samlat avtalsvärde på 6,5 procent.

Därmed är Grafiska Företagens samtliga kollektivavtal klara, d v s Infomediaavtalet och Förpackningsavtalet med GS-facket samt Tjänstemannaavtalet och Ledaravtalet.

Så här kommenterar Grafiska Företagens VD Ravindra Parasnis förhandlingarna:

- Vi hade ambitionen att växla ned kostnadstakten mer än vad som skett eftersom vi legat för högt under en lång rad av år. Nu nådde vi inte ända fram, men vi är nöjda med att det blev ett treårsavtal, det är bra för Sverige, industrin och vår bransch. Det är positivt för företagen att få förutsägbarhet tre år framåt vilket skapar förutsättningar att göra de effektiviseringar som behövs för att klara kostnadsläget. Vi har också fått igenom förbättringar i avtalen bl a avseende arbetstid.

De nya avtalen träder i kraft den 1 april 2017 och löper ut den 31 mars 2020.

För mer information kontakta:

Ravindra Parasnis, VD, Grafiska Företagen:
ravindra.parasnis@grafiska.se, 070-661 23 45

Eva Glückman, Förhandlingschef, Grafiska Företagen:
eva.gluckman@grafiska.se, 070-622 72 05

Maria Wikström, Bransch- och kommunikationschef, Grafiska Företagen:
maria.wikstrom@grafiska.se, 070-532 68 02

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 430 medlemsföretag med ca 13 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.

Läs vidare »

Grafiska Företagen säger ja till Opo:s förslag

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 17:05 CEST

Avtalsrörelsen har gått in i sin slutfas och igår den 26 mars överlämnade de opartiska ordförandena, Opo, ett förslag till Grafiska Företagen och de övriga parterna inom industrin.

Opo föreslår en treårig avtalsperiod med ett samlat avtalsvärde på 5,9 procent. Parterna har haft ett dygn på sig att ta ställning och Grafiska Företagen har idag beslutat säga ja till förslaget.

- Vår bedömning är att ett treårsavtal är mycket värt för våra medlemsföretag, därför har vi svarat ja idag även om vi tycker att nivån är för hög. Ett långt avtal skapar förutsägbarhet och tydliga spelregler, vilket har ett värde i sig, säger Eva Glückman, förhandlingschef på Grafiska Företagen. Nu inväntar vi nästa steg och ser fram emot att ha nya avtal klara den 31 mars.

Grafiska Företagen är en av parterna i Industriavtalet och de kollektivavtal som omförhandlas är Infomediaavtalet och Förpackningsavtalet med GS-facket och Tjänstemannaavtalet med Unionen och Sveriges Ingenjörer.

För mer information kontakta:

Ravindra Parasnis, VD, Grafiska Företagen:
ravindra.parasnis@grafiska.se, 070-661 23 45

Eva Glückman, Förhandlingschef, Grafiska Företagen:
eva.gluckman@grafiska.se, 070-622 72 05

Maria Wikström, Bransch- och kommunikationschef, Grafiska Företagen:
maria.wikstrom@grafiska.se, 070-532 68 02

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 430 medlemsföretag med ca 13 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.

Läs vidare »

1,5 % i löneökningstakt stärker svensk konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 11:01 CET

Idag lämnar vi ett bud till Facken inom industrin på 1,5 % i löneökningstakt. Nivån är avvägd för att stärka industrins konkurrenskraft och därmed förutsättningarna för hela den svenska ekonomin. På denna nivå är Grafiska Företagen, Teknikföretagen, Livsmedelsföretagen, IKEM, Trä- och möbelföretagen, SLA, TEKO beredda att träffa en överenskommelse på ett, två eller tre år.

Budet är utformat i enlighet med Industriavtalets syfte att parterna måste ta ansvar för industrins internationella konkurrenskraft. Förhandlingarna måste ske med ett långsiktigt perspektiv och ge förutsättningar för konkurrenskraft, både i en stark och en svag global industrikonjunktur. Det måste ske genom att generella förutsättningar för industriell verksamhet stärks i Sverige. Det måste också ske genom att kostnadsnivåerna hålls nere, särskilt i det mycket osäkra konjunkturläge som vi nu befinner oss i. Och det måste ske genom att exportindustrin sätter ett tydligt ”märke” i procent för hela arbetsmarknaden.

Budet är utarbetat mot bakgrunden av att svensk exportindustri är inne i en långvarigt negativ trend med förlorade arbetstillfällen, svag produktivitet och tappade marknadsandelar. Arbetskraftskostnaderna har under flera år stigit mer än i våra viktiga konkurrentländer, både nominellt och reellt. 

Kommentar från Grafiska Företagens förhandlingschef Eva Glückman:

- Den grafiska industrin möter tuff konkurrens från länder som har mycket lägre lönekostnader än Sverige. För att svenska företag ska klara konkurrensen från omvärlden måste löneökningsnivån hamna på en rimlig nivå. Då kan vi behålla produktion och arbetstillfällen i Sverige och stärka företagens konkurrenskraft.


För ytterligare information, kontakta förhandlingschef Eva Glückman, 070-622 72 05, eva.gluckman@grafiska.se

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.

Läs vidare »

Grafiska Företagen presenterar ny rapport: ”Dyr rekrytering skadar grafisk industri”

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 12:41 CET

Rapporten presenterades på Grafiska Framtidsdialogen den 8 februari 2017, på Sign&Print Scandinavia i Kistamässan.

Rapporten visar hur bristerna i utbildningssystemet leder till mycket dyra rekryteringar i den grafiska industrin. När utbildningssystemet inte kan förse branschen med rätt kompetens så leder det till att företagen själva måste utbilda sina medarbetare, vilket i snitt kostar ca 500 000 kr per rekrytering. Det är mycket kostsamt för företagen och inte heller samhällsekonomiskt lönsamt.

På Grafiska Framtidsdialogen diskuterades bl.a. hur bristerna ska kunna rättas till.

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.

Läs vidare »

Grafiska Företagens avtalsyrkanden till GS-facket: Måttliga löneökningar och moderniseringar av avtalen

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 08:44 CET

Ny identitet markerar ett mer affärsnära Grafiska Företagen

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2016 09:26 CET

Grafiska Företagens nya vision sätter fokus på affärsnytta och kunskapsdelning

Nyheter   •   Okt 31, 2016 08:44 CET

Grafiska Företagen har en ny vision som ska ta förbundet och medlemsföretagen in i framtiden. Visionen utgör grunden för en ny strategisk inriktning där affärsnytta och kunskapsdelning står i fokus.

Visionen är framtagen av styrelsen och lyder:

”Grafisk industri utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen ska inspirera till nytänkande, företagsamhet och skapa arbetsfred”

Ravindra Parasnis, vd i Grafiska Företagen, förklarar hur visionen ska ”läsas”:

– Orden ”utvecklar, förpackar och distribuerar budskap” är en inkluderande och bred beskrivning av vad branschen ska vara. I denna beskrivning ryms både analogt och digitalt framställande av budskap. Beskrivningen fungerar lika bra om man trycker en årsredovisning eller gör en förpackning som visualiserar vad den innehåller. Det är en vision med utvecklingspotential och som hela branschen kan samlas kring.

”Mer relevanta för dagens människor”
Göran Gustafsson, ordförande i Grafiska Företagen, har varit drivande i arbetet och ville se en vision anpassad till dagens verklighet:

– Vid jämna mellanrum måste man som organisation stanna upp och fundera kring uppdraget och syftet i förhållande till dagens kontext. Vilken nytta gör vi?

– Den grafiska industrin har med start i Gutenberg tryckpress varit med och format vårt marknadssamhälle och den demokrati så som vi känner det idag. Vi har en lång och stolt historia som vi gärna berättar om, men branschen och förbundet har lika mycket att bidra med i framtiden. Utmaningen är att hitta en berättelse som fungerar på 2010-talet och det är här den nya visionen kommer in. Med den som fundament kan bli vi mer relevanta och intressanta för dagens människor.

Realiseras i sex fokusområden
För att realisera visionen kommer arbetet att bedrivas i sex fokusområden: Omvärldsbevakning, kunskapsdelning, arbetsgivarfrågor, kvalitetssäkring, påverkan och lobbying, kompetensförsörjning. Inom varje fokusområde kommer årliga planer fram med mål och aktiviteter för det operativa arbetet.

Läs vidare »

Grafiska Företagen kommenterar industrifackens avtalsutspel: "Besvärande höga krav när tillväxten globalt mattas av"

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2016 12:39 CEST

Idag lade facken inom industrin fram sina krav inför avtalsförhandlingarna 2017. Kraven är i korthet; löneökningar med 2,8 procent med en lägsta löneökning om 460 kr, fortsatt avsättning till deltidspension/flexpension och en avtalsperiod om 1 år.

Grafiska Företagens VD Ravindra Parasnis säger i en kommentar att det är mycket besvärande att facken kräver samma löneökningar som i fjol trots att det finns många tecken på en avmattning i den globala tillväxten.

Så här kommenterar förhandlingschefen Eva Glückman utspelet:

- Det är svensk konkurrenskraft som parterna ska ta hänsyn till när det s.k. märket tas fram. Det tycker också facken inom industrin, vilket är bra, men det är problematiskt att de utgår från inflationsmålet. Senast igår bedömde Riksbanken själva att det, trots konjunkturuppgången i svensk ekonomi, kommer att ta längre tid för inflationen att nå målet på två procent.

- Vi tycker också att 2,8 procent är för högt. Även facken angav att den globala tillväxten är fortsatt svag och det finns tecken på avmattning. Fackens yrkande stämmer därför inte överens med deras egen analys.

För ytterligare information kontakta:

Ravindra Parasnis, VD, Grafiska Företagen
ravindra.parasnis@grafiska.se, 070-661 23 45

Eva Glückman, förhandlingschef, Grafiska Företagen
eva.gluckman@grafiska.se, 070-622 72 05

Maria Wikström, bransch- och kommunikationschef, Grafiska Företagen
maria.wikstrom@grafiska.se, 070-532 68 02

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.

Läs vidare »

Arbetsgivare och fack i stor gemensam informationskampanj – vill locka ungdomar till grafisk industri

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 09:38 CEST

Etiketten – viktig i din kommunikation

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 16:22 CEST

Kontaktpersoner 18 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Bransch- och Kommunikationschef
  • cyucdzmariwglcqla.icwigpkstromvrrn@gjzefrafihdjehykqufvfska.oqse
  • +46 8 762 68 02
  • 070-532 68 02
Fotograf: Niklas Palmklint

Om Grafiska Företagen

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin.

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 430 medlemsföretag med ca 13 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.

Adress

  • Grafiska Företagen
  • Storgatan 19
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida