Skip to main content

Taggar

gyfs priser

tryckta medier

Dyra rekryteringar skadar grafisk industri

Dyra rekryteringar skadar grafisk industri

Dokument   •   2017-02-09 09:55 CET

Den grafiska identitetens betydelse i småföretagarens värld
Grafiska Företagen: Den fysiska distributionen i en digital värld
Grafiska Företagens synpunkter med anledning av översynen av postlagstiftningen
Grafiska Företagens skrivelse till medieutredningen
Coffee table-böcker eller praktverk – begrepp, attityder och arbetssätt

Åtta semi-strukturerade djupintervjuer genomfördes i syfte att kartlägga svenska formgivares och förlagsanställdas strategiska och kreativa arbetsprocess samt olika attityder vid arbetet med praktverk och coffee table-böcker.

Interaktivt Tryck - En undersökning om dagens utbud av interaktivt tryck samt kundnyttan av detta

Av undersökningarna framkom att det finns stor utvecklingspotential inom interaktivt tryck och en fördel med att använda interaktivt tryck i dagsläget är den image man får genom att ligga i framkant. Samt för att lyckas med ny teknik exempelvis Augmented Reality krävs det tydliga, enkla och informativa instruktioner tills allmänheten vet hur man använder denna form av interaktivt tryck.

Grafiska Företagens Förbunds manifest för det tryckta ordet

Alltmer kommunikation sker via digitala kanaler. Det tryckta ordet har dock en avgörande plats i människors tillvaro idag och i framtiden. Enligt en undersökning som Novus gjort på uppdrag från Grafiska Företagens Förbund framkommer att 2 170 000 (3 av 10) svenskar föredrar att ta del av nyheter via en tryckt tidning. Lika många föredrar att ta del av samhällsinformation via tryckta kanaler.

Remissvar till Miljödepartementet angående Avfallsutredningens förslag

Remissvar på Avfallsutredningens betänkande SOU 2012:56 ”Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering”

Skrivelse till Myndigheten för yrkeshögskolan om nya grafiska yrken

I en skrivelse till Myndigheten för yrkeshögskolan beskriver Grafiska Företagens Förbund, GFF och Tidningsutgivarna, TU de nya grafiska yrkena. Det är multikompetenta personer den grafiska industrin behöver och kommer att efterfråga under de närmaste åren.

Rapport - Klimatpåverkan från tryckta och digitala medier - en jämförande studie

Rapporten ”Klimatpåverkan från tryckta och digitala medier – en jämförande studie” har IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört på uppdrag av projektet Power of Print. Rapporten baseras på en studie som belyser hur klimatpåverkan av tryckta och digitala medier skiljer sig åt ur ett livscykelperspektiv.

Nobelbandsutställningen 2011 på Nobelmuseet visar bokband av Mario Vargas Llosa

Den 11 november är det vernissage av årets Nobelbandsutställning på Nobelmuseet i Gamla Stan där svenska, och i år, spanska handbokbindare bundit två verk av förra årets nobelpristagare i litteratur, Mario Vargas Llosa. Utställningen visas fram till den 22 januari 2012.

Verksamheten 2010

Verksamheten 2010

Dokument   •   2011-06-16 10:18 CEST

Verksamhetsberättelse 2010 - Grafiska Företagens Förbund med branschföreningarna Sveriges Grafiska Medieförening, Svenska Bokbinderiföreningen, Svenska Kartongförpackningsföreningen och Svenska Stämpelfabrikantföreningen.

Svenska folkets relation, attityder och beteenden till förpackningar - Program till Nordisk kartongdag 2010

Här hittar du programmet till Nordisk kartongdag 2010 på Häckeberga slott då Grafiska Företagens Förbund och projektet Power of Print lanserar och presenterar en ny undersökning om svenska folkets attityd till pappersförpackningar.

Power of Print, Trendrapport POP10

Power of Print, Trendrapport POP10

Dokument   •   2010-09-23 08:30 CEST

Tryckt är på riktigt! En hel del av det som är digitalt trycks i allt större utsträckning – ofta med motiveringen att man vill göra saker bestående. Kanske är det just därför svenskarna fortfarande gillar det tryckta - man vet att det tryckta består och är ”på riktigt”.

De nya sanningarna om papper, tryck och miljö

ALMEDALEN TORSDAG DEN 8 JULI 2010 Många tror att papper och trycksaker är skadliga för miljön. Det är en missuppfattning som är ganska spridd i vårt samhälle. Ett exempel är företag som uppmanar sina anställda att inte skriva ut sin e-post i tron att det skulle vara skadligt för miljön. Papper, till skillnad från elektronik, är nedbrytbart och det tillverkas till stor del av förnybara råvaror.

Varför bär Anders Borg budgetpropositionen i pappersformat? - Öppet seminarium
Power of Print Trendrapport 2009

Power of Print Trendrapport 2009

Dokument   •   2010-06-04 13:33 CEST

Det snabba är digitalt, men det riktigt viktiga är print. Många tror att den yngre generationen som alltid haft tillgång till dator och internet väljer bort det tryckta, men enligt undersökningen vill 79 procent i åldrarna 18 till 22 år läsa mer. Mitt i dator- och mobilbruset är det många som upptäcker bläddrandets glädje och njuter av det skrivna och tryckta ordet på papper.