Skip to main content

Taggar

gyfs priser

tryckta medier

Grafiska Företagens Förbunds manifest för det tryckta ordet

Alltmer kommunikation sker via digitala kanaler. Det tryckta ordet har dock en avgörande plats i människors tillvaro idag och i framtiden. Enligt en undersökning som Novus gjort på uppdrag från Grafiska Företagens Förbund framkommer att 2 170 000 (3 av 10) svenskar föredrar att ta del av nyheter via en tryckt tidning. Lika många föredrar att ta del av samhällsinformation via tryckta kanaler.

De nya sanningarna om papper, tryck och miljö

ALMEDALEN TORSDAG DEN 8 JULI 2010 Många tror att papper och trycksaker är skadliga för miljön. Det är en missuppfattning som är ganska spridd i vårt samhälle. Ett exempel är företag som uppmanar sina anställda att inte skriva ut sin e-post i tron att det skulle vara skadligt för miljön. Papper, till skillnad från elektronik, är nedbrytbart och det tillverkas till stor del av förnybara råvaror.

Varför bär Anders Borg budgetpropositionen i pappersformat? - Öppet seminarium