Skip to main content

Svenska folket anser att pappersförpackningar är mest miljövänligt!

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 14:30 CET

Grafiska Företagens Förbund och projektet Power of Print lanserar en ny undersökning om svenska folkets attityd till pappersförpackningar på Häckeberga slott i samband med Nordisk kartongdag 2010 den 25 november.


Undersökningen visar att hela 66 procent anser att kartong och pappersförpackningar är de mest miljövänliga förpackningarna. Pappersförpackningar går en ljus framtid till mötes enligt svenska folkets uppfattning:

  - Drygt 80 procent av svenskarna instämmer i att fler borde använda pappersförpackningar istället för andra förpackningsmaterial – för miljöns skull.

 - Drygt 90 procent tror att pappersförpackningar kommer att bli något vanligare eller mycket vanligare i framtiden.

 - 50 procent av svenskarna tänker ofta på hur miljö- och klimatvänliga olika produkters förpackningar är när de handlar. Många säger att de har avstått från en produkt på grund av förpackningens miljöegenskaper. 

 - Nästan 50 procent har någon gång, eller t.o.m. många gånger avstått från att köpa en viss produkt för att förpackningen inte har varit tillräckligt bra för miljö och klimat.


Press är välkomna till lansering och presentation av undersökningen klockan 13.00 den 25 november på Nordisk Kartongdag 2010 som arrangeras på Häckeberga slott i Genarp.

Syftet med undersökningen, som genomförts av analysföretaget United Minds, har varit att kartlägga allmänhetens relation till olika förpackningstyper och material, med avseende på attityder, kunskap och beteenden. 

_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Grafiska Företagens Förbund ingår i Svenskt Näringsliv. Förbundets uppgift är att ge arbetsgivarservice och att utveckla och marknadsföra branschen.
www.grafiska.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera