Media-no-image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

Nytt datum för offentliggörande av bokslutskommuniké

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 15:39 CET

Styrelsen i Granular AB (publ) meddelar härmed att offentliggörandet av bokslutskommunikén för perioden 1 januari - 31 december 2015 kommer att senareläggas till den 19 februari 2016 (tidigare datum 11 februari 2016). Anledningen till senareläggningen är att bolaget förlänger sin nyemission till den 8 februari 2016 med syfte att möjliggöra teckningar från nya investerare.

Datum för kommande rapporter 2016:
Bokslutskommuniké 2015: 19 februari 2016
Delårsrapport januari – mars 2016: 18 maj 2016
Delårsrapport januari – juni 2016: 18 augusti 2016

OM GRANULAR AB

Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har kontroll över hela leveranskedjan. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Läs vidare »
Media-no-image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

Förlängning av teckningstiden i Granular AB (publ)

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 15:32 CET

Styrelsen i Granular AB (publ) har beslutat att ytterligare förlänga teckningstiden för pågående nyemission till den 8 februari 2016. Syftet med förlängningen är att möjliggöra teckningar från nya investerare.

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningskurs: 8,00 kr/aktie
Emissionsbelopp: 21,1 Mkr
Sista dag för teckning: 8 februari 2016

OM GRANULAR AB

Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har kontroll över hela leveranskedjan. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Läs vidare »
Media-no-image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

Förlängning av teckningstiden i Granular AB (publ)

Pressmeddelanden   •   2015-12-30 10:16 CET

Styrelsen i Granular AB (publ) har beslutat att ytterligare förlänga teckningstiden för pågående nyemission till den 29 januari 2016. Syftet med förlängningen är att möjliggöra teckningar från nya investerare.

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningskurs: 8,00 kr/aktie
Emissionsbelopp: 21,1 Mkr
Sista dag för teckning: 29 januari 2016

OM GRANULAR AB
Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har kontroll över hela leveranskedjan. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Läs vidare »
Media-no-image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

​Förlängning av teckningstiden i Granular AB (publ)

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 10:10 CET

Styrelsen i Granular AB (publ) har beslutat att ytterligare förlänga teckningstiden för pågående nyemission till den 30 december 2015. Syftet med förlängningen är att möjliggöra teckningar från nya investerare.

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningskurs: 8,00 kr/aktie
Emissionsbelopp: 21,1 Mkr
Sista dag för teckning: 30 december 2015

OM GRANULAR AB
Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har kontroll över hela leveranskedjan. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Läs vidare »
Media-no-image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

Granular AB (publ): Delårsrapport för koncernen 1 juli - 30 september, 2015

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 17:56 CET

Delårsrapport för koncernen 1 juli - 30 september, 2015

 • Nya produktlanseringar med Real SteviaTM
 • Real SteviaTM smak- och kvalitetsgodkänt av två av Europas största konfektyrbolag
 • Nettoomsättningen ökade med 142 procent jämfört med samma period föregående år
 • Nedskrivning av varulager på grund av förväntad utbudsökning av steviextrakt
 • Första kontrollstämma 30 oktober beslutade om fortsatt drift - nyemission förlängd till den 30 november

Juli - september, 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 025 tkr (423 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 865 tkr (-4 604 tkr)
 • Periodens resultat uppgick till -8 422 tkr (-4 733 tkr)
 • Vinst per aktie uppgick till -0,62 kr (-0,45 kr)

Delårsrapporten i sin helhet finns att läsa i bifogat dokument.

OM GRANULAR AB

Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har kontroll över hela leveranskedjan. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Läs vidare »
Media-no-image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

​Extra bolagsstämman beslutar om fortsatt drift

Pressmeddelanden   •   2015-11-02 15:31 CET

Vid extra bolagsstämma i Granular AB (publ) den 30 oktober 2015, tillika första kontrollstämma, beslutades att bifalla styrelsens primära förslag att verksamheten ska drivas vidare. Beslutet var enhälligt. En andra kontrollstämma kommer att sammankallas inom åtta månader.

OM GRANULAR AB
Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har kontroll över hela leveranskedjan. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Läs vidare »
Media-no-image

Förlängning av teckningstiden i Granular AB (publ)

Pressmeddelanden   •   2015-10-28 11:38 CET

Styrelsen i Granular AB (publ) beslutade igår den 27 oktober 2015 att ytterligare förlänga teckningstiden för pågående nyemission till den 30 november 2015. Syftet med förlängningen är att möjliggöra teckningar från nya investerare.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningskurs: 8,00 kr/aktie
Emissionsbelopp: 21,1 Mkr
Sista dag för teckning: 30 november 2015

Granular AB (publ) is a Swedish company founded in 2003, who produces and sells extracts of stevia to the global food industry.

The Real Stevia Company cooperates with smallholder farmers in Paraguay and other countries where the stevia plant grows, which enables control throughout the delivery chain.

The company strives for supplying a socially and environmentally sustainable product, which can contribute to raising the life quality of the farmers and at the same time meet the demands for quality and safety from the European food industry.

We help our customers develop attractive, well tasting and healthier products sweetened with stevia.

Styrelsen i Granular AB (publ) beslutade igår den 27 oktober 2015 att ytterligare förlänga teckningstiden för pågående nyemission till den 30 november 2015. Syftet med förlängningen är att möjliggöra teckningar från nya investerare.

Läs vidare »
Xzl7bdwqbqzo57k7oopr

Six out of ten want to lower their sugar intake – however the majority has difficulty achieving this goal

Pressmeddelanden   •   2015-10-14 09:12 CEST

​Over half of all Swedes (60%) would like to reduce their intake of sugar, while the majority (86%) of them thinks that it is challenging to accomplish. This according to a new study by the Novus institute on behalf of The Real Stevia Company, a Swedish-based stevia producer.

Xzl7bdwqbqzo57k7oopr

Sex av tio vill minska sockerintaget – men majoriteten tycker att det är en utmaning

Pressmeddelanden   •   2015-10-14 09:10 CEST

​Över hälften av alla svenskar, (60%), skulle vilja minska sitt intag av socker, och majoriteten av dem tycker att det är en utmaning att genomföra (86%). Det visar en av Novus nyligen genomförd undersökning på uppdrag av steviaproducenten The Real Stevia Company.

Media-no-image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

Förlängning av teckningstiden i Granular AB (publ)

Pressmeddelanden   •   2015-10-01 10:59 CEST

Styrelsen i Granular AB (publ) beslutade igår den 30 september 2015 att ytterligare förlänga teckningstiden för pågående nyemission till den 27 oktober 2015. Syftet med förlängningen är att möjliggöra teckningar från nya investerare.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningskurs: 8,00 kr/aktie
Emissionsbelopp: 21,1 Mkr

Sista dag för teckning: 27 oktober 2015.

OM GRANULAR AB
Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har kontroll över hela leveranskedjan. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • Managing Director / CEO
 • sophia.horn@realstevia.com
 • +46(0)8 704 44 90
 • +46(0)708747338

 • Presskontakt
 • Head of Marketing and Communications
 • elin.axelsson@realstevia.com
 • +46733836429
 • +46 8 704 44 90

Om The Real Stevia Company - GRANULAR AB (publ)

Good! Good for you! Good for the world!

Stevia experts in Stockholm, Sweden.
Producing sustainable stevia leaves and stevia extracts in Paraguay and China.
For the conscious food and beverage industry in Europe.

Adress

 • The Real Stevia Company - GRANULAR AB (publ)
 • Gamla Brogatan 9
 • 111 20 Stockholm
 • Sweden
 • Vår hemsida

Länkar