I5jq6kcbkzsfa8ycyaza

Försäljningsrekord i tredje kvartalet för The Real Stevia Company

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 17:12 CEST

Efter avslutat tredje kvartal står det nu klart att The Real Stevia Company kan rapportera en ökning på 93% jämfört med samma period 2015. Detta motsvarar en försäljning på 2 038 019 kronor.

I5jq6kcbkzsfa8ycyaza

Riktad nyemission för Granular AB (publ) har stängt

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2016 20:00 CEST

Den riktade emissionen för nuvarande aktieägare inom Granular AB (publ) stängde den 25 augusti 2016 och tecknades till 1 064 000 kronor. Nyemissionen genomfördes för att stärka bolagets kortfristiga likviditet. Senare delen av året planerar styrelsen för en mer omfattande finansiering riktad framförallt till internationella institutioner.

I5jq6kcbkzsfa8ycyaza

The Real Stevia Company avslutar ett rekordstarkt andra kvartal

Pressmeddelanden   •   Aug 04, 2016 08:00 CEST

The Real Stevia Company avslutar det andra kvartalet med den bästa kvartalsrapporten i företagets historia, samt inleder tredje kvartalet med fortsatta goda siffror. Med en ökning på 27% från 2015 motsvarar det andra kvartalet en försäljning på 1 869 409 kr. Denna trend fortsätter positivt i tredje kvartalet där juli 2016 visar en uppgång på ca 82% jämfört med samma månad 2015.

Media no image

Nyemission i Granular AB

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2016 17:27 CEST

Styrelsen beslutade vid styrelsemöte den 2 augusti 2016, baserat på årsstämmans bemyndigande den 30 juni 2016 och registrerat hos Bolagsverket den 14 juli 2016, att utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare, genom nyemission öka bolagets aktiekapital om 720 000,95 kronor, fördelat på 14 400 019 aktier å envar med kvotvärde 0,05 kronor, med högst fyramiljoner 4 000 000 kronor genom emission av högst 500 000 aktier. Huvudpunkterna i beslutet är;
• Teckningskurs 8 kronor per aktie.
• Varje aktiepost omfattar 1 000 aktier à 8 kronor per aktie, dvs. varje aktiepost kostar 8 000 kronor.
• Teckningstiden är från och med den 5 augusti 2016 till och med den 25 augusti 2016.
• Betalning av tecknade aktier skall ske till av bolaget anvisat post-/bankkonto enligt anmälningssedel och vara bolaget tillhanda senast den 25 augusti 2016.
• Sista teckningsdag är den 25 augusti 2016.

För fullständiga villkor se bifogad teckningsanmälan.

Nyemissionen under augusti 2016 genomförs för att stärka bolagets kortfristiga likviditet och fortsatta försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, bland annat mässor och seminarier samt kundbesök.

Arbetet för ytterligare finansiering pågår kontinuerligt och under senare del av året planerar styrelsen för en mer omfattande finansiering riktad till framför allt internationella institutioner. Syftet med den kommande finansieringen är för att;
• slutföra förvärvet av marken i Paraguay,
• påbörja investeringen av en produktionsanläggning i Paraguay och
• säkerställa den svenska verksamhetens utökade försäljnings- och marknadsföringsinsatser.

OM THE REAL STEVIA COMPANY - GRANULAR AB (publ)
Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company har kontroll över hela leveranskedjan och samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Hemsida
Facebook
Twitter
LinkedIn
Youtube

Styrelsen beslutade vid styrelsemöte den 2 augusti 2016, baserat på årsstämmans bemyndigande den 30 juni 2016 och registrerat hos Bolagsverket den 14 juli 2016, att utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare, genom nyemission öka bolagets aktiekapital

Läs vidare »
Media no image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

​Årsstämma genomförd i Granular AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2016 17:07 CEST

Den 30 juni 2016 genomförde Granular AB (publ) sin årsstämma, tillika andra kontrollstämma. Vid stämman genomfördes ett omval av bolagets styrelse som har fått ett fortsatt förtroende. Stämman var enhällig och beslutade även om ansvarsfrihet och bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier och konvertibler.

Granular är fortsatt beroende av kapital för drift och produktion av stevia och styrelsen kommer att fortsätta sin långsiktiga åtgärdsplan för att tillföra nytt kapital i syfte att ytterligare förbättra bolagets finansiella ställning och för att förbereda för den pågående expansionen i Paraguay, stevians hemland.

Vidare kunde Granular uppvisa att bolagets eget kapital i andra kontrollbalansräkningen är återställt och att det registrerade aktiekapitalet är till fullo återställt.

För fullständig information om beslut fattade av årsstämman, vänligen se Granulars hemsida.

OM THE REAL STEVIA COMPANY - GRANULAR AB (publ)
Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company har kontroll över hela leveranskedjan och samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Hemsida
Facebook
Twitter
LinkedIn
Youtube

Vid årsstämman för Granular AB omvaldes bolagets styrelse som har fått ett fortsatt förtroende. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet och bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier och konvertibler. Vidare kunde Granular uppvisa att bolagets eget kapital i andra kontrollbalansräkningen är återställt och att det registrerade aktiekapitalet är till fullo återställt

Läs vidare »
Media no image
Edjant8p4dcdwjbcadkz

The Real Stevia Company öppnar det andra kvartalet med dubbla försäljningsrekord

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2016 09:26 CEST

För andra månaden i rad har The Real Stevia Company slagit försäljningsrekord. Försäljningen för maj månad är den bästa i bolagets historia med en försäljning på närmare 708 000 kr. Även april månad var en stark månad försäljningsmässigt med en försäljning på 688 000 kr.

The Real Stevia Company har inlett det andra kvartalet 2016 med att slå dubbla försäljningsrekord, två månader i rad. Försäljningen i april uppgick till 688 000 kronor och i maj till närmare 708 000 kronor. Bolaget har under de senaste månaderna även ingått i flera stora samarbeten och blivit godkända hos stora leverantörer som den världsledande chokladtillverkaren Barry Callebaut samt Norges främsta glasstillverkare Hennig Olsen.

Marknaden för steviasötade produkter förväntas att öka mellan 8-17% per år under de kommande 20 åren, och att The Real Stevia Companys försäljning återspeglas i den ökande efterfrågan på stevia är ingen överraskning för bolaget.

 • Fram till år 2050 förväntas en befolkningstillväxt på 2-4%, och i följd med detta kommer sockeranvändningen också att öka. Det finns även en stigande misstro till artificiella sötningsmedel samt överdriven sockerkonsumtion och stevia har därför en bra position och förväntas att ta en stor del av denna tillväxt. Real Stevia™ produkter används bland annat i utveckling av dryck, glass, konfektyr,"toppings", "fillings" och nutritionsprodukter varpå vi kan fortsätta att förvänta oss en ökad försäljning, säger Sophia Horn af Rantzien, VD på The Real Stevia Company. 

OM THE REAL STEVIA COMPANY - GRANULAR AB (publ)
Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company har kontroll över hela leveranskedjan och samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Hemsida
Facebook
Twitter
LinkedIn
Youtube

​För andra månaden i rad har The Real Stevia Company slagit försäljningsrekord. Försäljningen för maj månad är den bästa i bolagets historia med en försäljning på närmare 708 000 kr. Även april månad var en stark månad försäljningsmässigt med en försäljning på 688 000 kr.

Läs vidare »
Hzmhc7xlrofa7n8rryqp
Edjant8p4dcdwjbcadkz Gugyvxja2smwsswfdx9v

The Real Stevia Company i samarbete med ekologiskt sockerkooperativ i Paraguay

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 10:34 CEST

The Real Stevia Companys dotterbolag Granular PY har tecknat ett samarbetsavtal tillsammans med Manduvirá Cooperative. Samarbetet stärker de båda bolagens arbete med småjordbrukare och deras familjer. Tillsammans kommer bolagen förbättra levnadsvillkoren för cirka 5.500 personer på den paraguayanska landsbygden

Hzmhc7xlrofa7n8rryqp
Edjant8p4dcdwjbcadkz Gugyvxja2smwsswfdx9v

The Real Stevia Company in collaboration with organic sugar cooperative in Paraguay

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 10:33 CEST

The Real Stevia Company’s subsidiary Granular PY has signed a partnership agreement with Manduvirá Cooperative. The collaboration strengthens both companies’ work with smallholder farmers and their families. Together the companies improve living conditions for approximately 5,500 people in the Paraguayan countryside.

D5tnrkr0m8hoay3oxqu5
Edjant8p4dcdwjbcadkz Gugyvxja2smwsswfdx9v

Top Norwegian ice cream company chooses Real Stevia™

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 11:13 CEST

Norway’s leading ice cream manufacturer Hennig-Olsen has launched its first stevia sweetened ice cream containing Real Stevia™. With Hennig-Olsen’s stringent quality controls the ice cream has taken over two years to develop. Real Stevia™ are characterized by high quality and taste and they undergo extensive quality controls and have traceability down to the individual farmer.

D5tnrkr0m8hoay3oxqu5
Edjant8p4dcdwjbcadkz Gugyvxja2smwsswfdx9v

Norsk glassjätte väljer Real Stevia™

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 11:04 CEST

Norges främsta glasstillverkare Hennig-Olsen har lanserat sin första steviasötade glass med Real Stevia™. Glassen är den första steviasötade glassen på den norska marknaden och har med glasstillverkarens kvalitetskontroller tagit drygt två år att utveckla. Real Stevia™ kännetecknas av hög kvalitet i smak, genomgår omfattande kvalitetskontroller samt har spårbarhet ner till den enskilde bonden.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • Managing Director / CEO
 • sophia.horn@realstevia.com
 • +46(0)8 704 44 90
 • +46(0)708747338

Om The Real Stevia Company - GRANULAR AB

Goodness in a leaf!

​Granular AB (publ) producerar och säljer steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Hållbart odlad produktion av steviablad och steviaextrakt i Paraguay och Kina. Good! Good for you! Good for the world!

Adress

 • The Real Stevia Company - GRANULAR AB
 • Gamla Brogatan 9
 • 111 20 Stockholm
 • Sweden
 • Vår hemsida