Skip to main content

​Datum för offentliggörande av bokslutskommuniké senareläggs

Press Release   •   Feb 17, 2016 17:32 CET

Styrelsen i Granular AB (publ) meddelar härmed att offentliggörandet av bokslutskommunikén för perioden 1 januari-31 december 2015 kommer att senareläggas till den 10 mars 2016 (tidigare 19 februari 2016). Anledningen till senareläggningen är att bolaget förlänger sin nyemission till den 8 mars 2016 med syfte att möjliggöra teckningar från nya investerare. 

OM GRANULAR AB
Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har kontroll över hela leveranskedjan. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy