Greater Copenhagen vill se en regional lösning för gränsöppning

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 15:41 CEST

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, meddelade förra veckan att en regional lösning kan möjliggöra öppningen av gränsen i Greater Copenhagen. Greater Copenhagens styrelse uppmanar de danska och svenska regeringarna att enas om en lösning som gör det möjligt att öppna gränsen igen.

Stark integration i Greater Copenhagen blir avgörande efter Coronavirus

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2020 12:32 CET

Precis som för andra gränsregioner med en omfattande arbetspendling över landsgränser så drabbas Greater Copenhagens gränspendlare och företag hårt av epidemin med Coronavirus. Människors hälsa är viktigare än mobilitet och arbetsliv. Men när faran för liv och hälsa är över kommer det att vara avgörande att få igång ekonomin så snart som möjligt så att företag och arbetsplatser kan finnas kvar.

Öresundspendlare kan få information från Øresunddirekt

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2020 11:05 CET

Corona-epidemin gör livet särskilt svårt för Greater Copenhagens öresundspendlare, som nu måste leva med en gränskontroll i Danmark och begränsad tågdrift när de måste åka till och från arbetet på andra sidan sundet. Informationstjänsten Øresunddirekt, som har i uppdrag att informera Öresundspendlarna om arbetsmöjligheter och förhållanden i Sverige och Danmark, arbetar med högtryck dessa dagar.

En mer integrerad arbetsmarknad i Greater Copenhagen leder till stora ekonomiska vinster

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2020 14:22 CET

Med en gemensam arbetsmarknadscharter vill Greater Copenhagen skapa en mer integrerad arbetsmarknad för att stärka tillväxt och sysselsättning i hela regionen. Arbetsmarknadschartern syftar till att underlätta för arbetstagare att ta jobb och för verksamheter att söka medarbetare i hela regionen. Och det finns stora vinster att hämta med en mer välintegrerad arbetsmarknad.

Tue David Bak blir ny ledare för Greater Copenhagens sekretariat

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2020 11:34 CET

Greater Copenhagen hämtar sin nya ledare från Tel Aviv. Tue David Bak blir Managing Director för Greater Copenhagens sekretariat i Köpenhamn. Han kommer närmast från en ställning som direktör för Utrikesdepartementets Innovation Centre Denmark i Israel.

Rekordmånga söker information om arbetsmarknaden i Greater Copenhagen

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2019 16:24 CET

2018 blev ett nytt rekordår för användningen av informationstjänsten Øresunddirekts webbplatser och informationscenter. Det tyder på att intresset för att arbeta, studera och eller bosätta sig på tvärs över Öresund har ökat.

2018 var det 836 967 besök på Øresunddirekts webbplatser som förmedlar myndighetsinformation till den som vill arbeta, studera eller bosätta sig på andra sidan Öresund. Det är en ökning med cirka 12 procent jämfört med 2017, och det högsta besökstalet på Øresunddirekts webbplatser någonsin.

Efter ett par år då besökstalet har varit nere på omkring 200 000, är intresset nu uppe på samma nivå som 2007, då besökstalet låg på 821 228. Det är framförallt bland invånare i Sverige som intresset för den danska arbetsmarknaden har ökat. Det visar en stigning på 37 procent i sökandet av information på svenska om jobb och utbildning i Danmark jämfört med 2017.

”En integrerad arbetsmarknad över den svensk-danska gränsen är ett av de mål som Greater Copenhagen arbetar för att realisera. Därför är det positivt att fler och fler har fått upp ögonen för att det finns attraktiva jobbmöjligheter i hela regionen, och att rekordmånga använder sig av den hjälp och vägledning som Øresunddirekt kan erbjuda” säger Sara Røpke, sekretariatschef för Greater Copenhagen och Øresunddirekt Danmark.

På informationscentret i Malmö märker man också av det ökade intresset för information om arbetsmarknaden i Greater Copenhagen. Antalet kontakter med invånare och företag steg med mer än 15 procent mellan 2016 och 2017, och det fortsatte att öka mellan 2017 och 2018 med nästan fem procent. Under 2018 var informationscentret i Malmö i kontakt med drygt 22 100 personer och företag.

”Vi ser en positiv utveckling med fler aktörer och personer som ser potentialen i vår gemensamma arbetsmarknad och som förstår vikten av att fördjupa sin kunskap om vad man bör tänka på avseende bland annat skatt, socialförsäkring, pension och a-kassa när man bor i ett land men jobbar i ett annat. Våra webbplatser ger ett stort stöd med generell information och informationscentret kan erbjuda en personlig trygghet genom att svara på frågor utifrån den enskilde individens förutsättningar” säger Sandra Forsén, verksamhetsansvarig för Øresunddirekt Sverige och informationscentret i Malmö.

Ökat intresse för information

Det ökade intresset för information om den gemensamma arbetsmarknaden kan bero på flera faktorer. En orsak tros vara att restiden för tågpendlare har blivit mer normal efter att ID-kontrollen på Köpenhamns flygplats avskaffades och att tätare tågavgångar har satts in. Den existerande gränskontrollen på Hyllie station ger en extra väntetid på ca 5 minuter och är numera inräknad i tågtidtabellen.

En annan förklaring till att invånare i Sverige är mer intresserade av att arbeta i Danmark kan vara att lönenivåerna generellt är högre på den danska sidan av Öresund, vilket bland annat beror på att de svenska arbetsgivaravgifterna är väsentligt högre än de danska. I kombination med den rekordlåga svenska kronkursen kan man få en väsentligt högre lön om man är bosatt i Sverige och pendlar till arbete i Danmark. 

Omvänt kan det även vara attraktivt för invånare i Danmark att ta jobb på den andra sidan Öresund, på grund av möjligheten att ansöka om svensk SINK-skatt som säkrar en låg beskattning av personer bosatta i Danmark med arbete i Sverige. Under 2018 var SINK-skatten 25 procent. Det finns dessutom goda villkor för pension och familjeförmåner som också ökar dragningskraften till den svenska arbetsmarknaden.

Vidare har Øresunddirekt ökat sin uppsökande verksamhet i syfte att sprida budskapet om vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden i Greater Copenhagen och hur Øresunddirekt kan hjälpa till. Det har man gjort genom att delta på fler events, fler jobb- och rekryteringsmässor, ett ökat samarbete med gymnasieskolor och genom att träffa tjänstemän på kommuner och andra organisationer som i sin tur är i kontakt med potentiella gränspendlare.

”Att så ett första frö på till exempel en jobb- och rekryteringsmässa och att sedan kunna erbjuda generell information på våra webbplatser och personlig information på informationscentret, det är en av några förutsättningar för både ett ökat intresse och en ökad mobilitet länderna emellan” avslutar Sandra Forsén, verksamhetsansvarig för Øresunddirekt Sverige och informationscentret i Malmö.

Kontaktpersoner för ytterligare information
Øresunddirekt Sverige, Sandra Forsén, verksamhetsansvarig, tel: +46 10 224 13 28.
Øresunddirekt Danmark, Jens Thomsen, pressansvarig, Greater Copenhagen, tel: +45 21 28 65 60.

Kort om Øresunddirekt
Øresunddirekt är en dansk-svensk informationstjänst, som sedan öppnandet av Öresundsbron år 2000, har förmedlat offentlig information från myndigheter till invånare och företag i Greater Copenhagen.

Øresunddirekt Danmark driver webbplatserna oresunddirekt.com och oresunddirektbusiness.com och är en del av Greater Copenhagen-organisationen. Øresunddirekt Sverige är en samverkan mellan svenska myndigheter och driver informationscenter Øresunddirekt i Malmö och en pop-up filial i Helsingborg.

Greater Copenhagen Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsättningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

2018 blev ett nytt rekordår för användningen av informationstjänsten Øresunddirekts webbplatser och informationscenter. Det tyder på att intresset för att arbeta, studera och eller bosätta sig på tvärs över Öresund har ökat.

Läs vidare »

Greater Copenhagen styr mot fortsatt tillväxt och utveckling

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 15:33 CET

Utveckling och tillväxt i Greater Copenhagen utlovas i en ny rapport. På 10 av 13 områden befinner sig metropolregionen i tillväxt eller ligger kvar stabilt, dokumenterar rapporten. Greater Copenhagen har nått framgång i sitt arbete med att attrahera turister, högutbildad arbetskraft och med att sprida sitt varumärke. Men det finns fortfarande utrymme för förbättringar.

Det finns många anledningar att glädjas åt utvecklingen i Greater Copenhagen. Minst tio skäl, visar en ny rapport, som tar temperaturen på metropolregionen på totalt 13 olika områden, som har betydelse för regionens fortsatta tillväxt och framgång. Enligt rapporten, vilken är framtagen av Øresundsinstituttet för Greater Copenhagen, har regionen inte minst varit framgångsrik i arbetet med att attrahera turister, verksamheter och högutbildad arbetskraft.

Omkring 45. 000 utländska specialister var anställda i Greater Copenhagen 2016 – en ökning på 10 procent jämfört med 2015. Utländska, strategiska investeringar gick också markant fram i 2016 jämfört med tidigare år (18 procent).

Framgång för life science

Det finns också framgång att hitta i Greater Copenhagens life science-sektor, vilken är den största i sitt slag i Norden. Totalt 42. 600 personer var sysselsatta inom ramen för life science under 2016 – 3 procent fler än året innan.

Greater Copenhagens ordförande, Heino Knudsen, är glad för rapportens resultat:

”Det är positivt, att Greater Copenhagen visar goda takter på en rad av de områden där vi arbetar för att stärka regionens utveckling. Antalet tillväxtföretag ökar och vi har nått framgång med att attrahera kunskap och kompetens från utlandet på områden där vi själv inte kan täcka behovet,” säger Heino Knudsen, som också är regionsrådsformand i Region Sjælland.

Han tillför:

”Resultaten hittills lovar gott för tillväxten i vår region, där bland annat byggandet av
Fehmarn-förbindelsen i nära framtid kommer öppna dörren för helt nya utvecklings- och samarbetsmöjligheter i förhållande till Nordtyskland.”

Rapporten pekar också på områden, där det finns mer att göra. Framkomligheten på regionens vägnät är fallande, och brist på arbetskraft i bl.a. sjukvårdssektorn, utbildningssektorn och på It- och ingenjörsområdet kan dämpa tillväxten i framtiden.

Läs rapporten med indikatorer för Greater Copenhagen

For ytterligare kommentarer kontakta:

Heino Knudsen via Region Sjællands presskontakt: +45 5787 5052

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsättningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Utveckling och tillväxt i Greater Copenhagen utlovas i en ny rapport. På 10 av 13 områden befinner sig metropolregionen i tillväxt eller ligger kvar stabilt, dokumenterar rapporten. Greater Copenhagen har nått framgång i sitt arbete med att attrahera turister, högutbildad arbetskraft och med att sprida sitt varumärke. Men det finns fortfarande utrymme för förbättringar.

Läs vidare »

Konferens ska stärka gränspendlare och företag i Greater Copenhagen

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 14:35 CET

Intresset för att pendla mellan Sverige och Danmark växer, och gränspendling rymmer stora möjligheter men också utmaningar. Med deltagande av både svenska och danska ministrar fokuserar Greater Copenhagen och Øresunddirekt på hinder men också på möjligheter och gränsöverskridande samarbete under en heldagskonferens den 4 december på Christiansborg.

Greater Copenhagen är utpekad av EU-Kommissionen som ett mönsterexempel för andra gränsregioner och intresset för att pendla mellan Sverige och Danmark växer. Framgången med att integrera arbetsmarknaden i Greater Copenhagen, där 18.000 personer pendlar över landsgränserna är talande, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar – inte minst genom att lösa de hinder som försvårar möjligheterna att ta ett arbete på andra sidan gränsen.

Utveckling av gränsregional kollektivtrafik är en förbättringspotential, som EU-kommissionen pekar på för att stärka Greater Copenhagen som en funktionell region, men även administrativa gränshinder behöver lösas för att skapa en fullt ut gemensam arbetsmarknadsregion.

Konferensen består av två delar där förmiddagen ger en politisk inramning av arbetet med att främja mobilitet och ta bort gränshinder, medan det på eftermiddagen presenteras exempel på gränsöverskridande samarbeten.

”Greater Copenhagen ska fungera som en välintegrerad arbetsmarknad för att stärka tillväxt och utveckling. Vi har redan kommit långt som en äkta funktionell gränsregion, men vi ska nå ännu längre, och vi behöver stöd från våra nationella politiker,” säger Henrik Fritzon, som är vice ordförande i Greater Copenhagens styrelse och 2:a vice ordförande i regionstyrelsen i Region Skåne.

"Administrativa gränshinder behöver avskaffas och vi måste arbeta förebyggande för att nya inte ska uppstå. Möjligheterna för tillväxt och sysselsättning är mycket stora i Greater Copenhagen, och ju färre hinder, arbetstagarna möter, desto mer attraktiv blir regionen att arbeta och leva i,” tillför Henrik Fritzon.

Intresset för gränspendling växer

Både behovet av information och intresset för att arbeta som gränspendlare eller göra business i Greater Copenhagen ökar visar den senaste besöksstatistiken på Øresunddirekts hemsidor, under årets tre första kvartal har besöken ökat med 10,3 % i jämförelse med 2017 och ligger nu på cirka 76 000 besök i månaden. Om denna utveckling håller i sig blir 2018 ett rekordår för Øresunddirekts hemsidor.

”Förutom ett politiskt stöd för att få en välintegrerad arbetsmarknad i Greater Copenhagen krävs det också att gränspendlare och näringsliv får ett stöd i vardagen och får svar på sina frågor. Det största gränshindret är brist på information och där fyller informationstjänsten Øresunddirekt och dess samverkande myndigheter en viktig funktion för en integrerad arbetsmarknad,” säger Anneli Hultén, landshövding i Skåne.

Greater Copenhagen arrangerar konferensen tillsammans med informationstjänsten Øresunddirekt och i samarbete med Nordiska ministerrådet och Sveriges ambassad i Köpenhamn, och bland deltagarna finns Eva Kjer Hansen minister för fiske och jämställdhet samt för nordiskt samarbete i Danmark, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister i Sverige, Bertel Haarder folketingsmedlem och Danmarks representant i Gränshinderrådet, Eva Tarselius Hallgren, ordförande och Sveriges representant för Gränshinderrådet samt Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.

Läs programmet här

Pressen är välkommen att delta i konferensen.

Anmälan sker till: Jens Thomsen, Greater Copenhagen Committee, + 45 2128 6560, e-mail: jet@greatercph.com.


For ytterligare kommentarer, kontakta:

Henrik Fritzon via pressekreterare Per Wilkens: +46 73722 1847.

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsättningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Intresset för att pendla mellan Sverige och Danmark växer, och gränspendling rymmer stora möjligheter men också utmaningar. Med deltagande av både svenska och danska ministrar fokuserar Greater Copenhagen och Øresunddirekt på hinder men också på möjligheter och gränsöverskridande samarbete under en heldagskonferens den 4 december på Christiansborg.

Läs vidare »

Halland ansluter sig till Greater Copenhagen

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2018 11:28 CET

Greater Copenhagen-samarbetet utvidgar medlemskretsen med Region Halland. Det beslutade en enig styrelse vid fredagens extra styrelsemöte, som också utnämnde Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen till ny ordförande från 1 januari 2019. Han efterträder Region Själlands regionrådsordförande Heino Knudsen på posten.

Region Halland och de sex kommuner som ingår i regionen kommer att bli medlemmar av Greater Copenhagen-samarbetet från den 1 januari 2019. Därmed växer Greater Copenhagen i Sverige, där Region Skåne och samtliga 33 skånska kommuner redan är medlemmar, medan Greater Copenhagens danska medlemmar är Region Själland och Region Huvudstaden som de 46 kommunerna i de två danska regionerna.

Genom att Region Halland blir medlem kommer samarbetet från och med 2019 bestå av fyra regioner – två svenska och två danska – samt 85 kommuner. Som en följd av Hallands medlemskap ändrar Greater Copenhagens styrelse namn från Greater Copenhagen & Skåne Committee till Greater Copenhagen Committee, och samtidigt är samarbetets framtid nu avklarad.

Behov av ett starkt samarbete om tillväxt och utveckling

Den nuvarande ordföranden för Greater Copenhagen, Heino Knudsen, glädjer sig över den enhälliga uppbackningen till att fortsätta det gemensamma arbetet.

”Det är viktigt att Greater Copenhagen står starkt i konkurrensen med andra metropolregioner i Europa. Därför har vi fokus mot att skapa tillväxt och utveckling i hela Greater Copenhagen-regionen. Samtidigt ser jag fram emot att få Halland med ombord och hälsar dem välkomna till kretsen”, säger Heino Knudsen, som dessutom är regionrådets ordförande i Region Själland..

Ny ordförande

Vid dagens styrelsemöte har en enig styrelse givit sitt fulla stöd till att fortsätta tillväxtsamarbetet efter årsskiftet och att utnämna Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen till ordförande för Greater Copenhagen Committee under 2019.

Frank Jensen är beredd att ta sig an uppgiften som ordförande och vill bygga vidare på några av samarbetets succéer. Det innebär bland annat att det ska sättas mer fokus på att marknadsföra varumärket Greater Copenhagen och stärka integrationen av arbetsmarknaden i hela regionen.

”Som ny ordförande för Greater Copenhagen glädjer jag mig till att hälsa Region Halland välkommen och att stärka samarbetet ytterligare. Vi ska öka den internationella kännedomen om Greater Copenhagen så att vi blir ännu bättre på att attrahera utländska investeringar och talanger. Och så ska det sättas ett ökat tryck på att öka integrationen av arbetsmarknaden och att få fler investeringar i infrastruktur i regionen”, säger överborgmästare Frank Jensen (S).

Välkommen till Halland

Styrelsen förväntar att kunna ge Hallands medlemskap ett slutligt godkännande vid ett styrelsemöte i december. Greater Copenhagens vice ordförande och regionråd i Region Skåne, Henrik Fritzon, ser fram emot att få sällskap av Halland i Greater Copenhagen:

”Det är mycket positivt att ännu en svensk region och dess kommuner vill delta i vårt gränsöverskridande politiska samarbete. Vi är dessutom tillfreds med att vi nu har organiseringen inför 2019 på plats som en förutsättning för att komma vidare med arbetet”, säger Henrik Fritzon.

För ytterligare information, kontakta:

Heino Knudsen via Region Själlands pressjour: +45 5787 5052
Frank Jensen via presschef Rikke Egelund: +45 3147 9497
Henrik Fritzon via pressekreterare Per Wilkens: +46 73722 1847

Greater Copenhagen är ett politiskt samarbete etablerat 2016 mellan Region Huvudstaden, Region Själland, Region Skåne och 79 kommuner i geografin. Greater Copenhagen omfattar sammanlagt cirka 4 miljoner invånare och arbetar för tillväxt och utveckling i den samlade metropolregionen. Ordförandeskapet för Greater Copenhagen består under 2018 av Heino Knudsen (ordförande), Henrik Fritzon och Frank Jensen (vice ordföranden). Greater Copenhagen arrangerar den 23 november sitt årliga politiska toppmöte på Sørup Herregaard i Ringsted där mötets tema är infrastruktur.

Greater Copenhagen-samarbetet utvidgar medlemskretsen med Region Halland. Det beslutade en enig styrelse vid fredagens extra styrelsemöte, som också utnämnde Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen till ny ordförande från 1 januari 2019. Han efterträder Region Själlands regionrådsordförande Heino Knudsen på posten.

Läs vidare »

Greater Copenhagen sätter mobilitet och infrastruktur på dagordningen

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 21:49 CET

Greater Copenhagen står inför flera viktiga investeringar i ny infrastruktur, inte minst Fehmarn Bält-förbindelsen. Bättre vägar, järnväg och fasta förbindelser ger nya möjligheter till tillväxt och utveckling, som regionen ska se till att utnyttja. Därför står infrastruktur överst på dagordningen när parterna i Greater Copenhagen samlas till politiskt toppmöte den 23 november.

Modern och välfungerande infrastruktur är avgörande för Greater Copenhagens utveckling och tillväxt, och vår region kan i ögonblicket se fram emot viktiga beslut om framtidens infrastruktur.

I Tyskland förväntas Fehmarn Bält-projektet få myndigheternas miljögodkännande, medan den svenska och danska staten är i gång med att genomföra en strategisk analys av en framtida fast förbindelse mellan Helsingør och Helsingborg. Samtidigt undersöks möjligheterna för en Öresundsmetro, och Københavns Lufthavn genomgår en omfattande expansion, så den får kapacitet till 40 miljoner passagerare årligen.

Greater Copenhagen ska vara tätt sammanlänkat internt och externt, för mobilitet och tillgänglighet är avgörande för ekonomisk framgång. Järnväg, väg och broar knyter människor och regioner tätare samman och skapar nya möjligheter för samarbete och utveckling.

Fehmarn är gamechanger
Därför har Greater Copenhagen-samarbetet i år valt att hålla sitt årliga politiska toppmöte i infrastrukturens tecken, säger Greater Copenhagen & Skåne Committee’s ordförande, Heino Knudsen:

”Den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält blir en gamechanger för hela vår region, och det kommer den bli långt före förbindelsen står klar. För så snart byggandet går igång, börjar också verksamheter anpassa sig efter de möjligheter, tunneln kommer att skapa,” säger Heino Knudsen, som också är regionsrådsordförande för Region Sjælland.

Han tillägger att toppmötet ska fortsätta det arbete för bättre infrastruktur, som Greater Copenhagen inledde med antagandet av en gemensam trafikcharter 2016. Trafikchartern är en katalog över infrastruktur-projekt, som samarbetet önskar främja.

”I Greater Copenhagen arbetar vi aktivt för att säkra, att hela vår region får maximalt utbyte av ny infrastruktur, och det ska vårt toppmöte bidra till,” säger Heino Knudsen.

Drönarpiloter
Under toppmötet kommer Greater Copenhagens politiker och ledande ämbetsmän inte bara att diskutera framtidens infrastruktur, utan också nya teknik såsom förarlösa bilar och drönare. I pauserna kan toppmötets deltagare dessutom testa sina färdigheter som drönarpiloter och se utställningar om kommande infrastrukturprojekt i regionen.

Greater Copenhagen & Skåne Committee’s toppmöte 2018 äger rum den 23 november på Sørup Herregaard vid Ringsted, och pressen är välkommen.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Heino Knudsen via Region Sjællands presskontakt: +45 5787 5052.

För anmälan till arrangemanget kontakta:

Jens Thomsen, press- och kommunikationsansvarig i Greater Copenhagen: +45 2128 6560 eller jet@greatercph.com

Se programmet för Greater Copenhagens toppmöte

Läs Greater Copenhagens trafikcharter

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsättningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Greater Copenhagen står inför flera viktiga investeringar i ny infrastruktur, inte minst Fehmarn Bält-förbindelsen. Bättre vägar, järnväg och fasta förbindelser ger nya möjligheter till tillväxt och utveckling, som regionen ska se till att utnyttja. Därför står infrastruktur överst på dagordningen när parterna i Greater Copenhagen samlas till politiskt toppmöte den 23 november.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Press and Communication Manager
 • Presse og kommunikation
 • jefot@fwgrypeaxutexdrcrophbr.crcomgl
 • +45 21286560
 • +45 31317507

Om Greater Copenhagen Committee

Greater Copenhagen Committee

Greater Copenhagen Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsättningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Adress

 • Greater Copenhagen Committee
 • Nørregade 7b, 3. sal
 • 1165 København K
 • Danmark
 • Vår hemsida