Greater Copenhagen i nytt samarbete med Hamburg

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 14:05 CEST

Den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen skapar en grogrund för ett tätare samarbete mellan Hamburg och Greater Copenhagen. Första steget är ett undertecknande av ett gemensamt uttalande om att stärka det regionala samarbetet.

Byggandet av den kommande fasta förbindelsen över Fehmarn Bält är nu så nära, att tiden är inne för att stärka det regionala samarbetet mellan metropolregion Hamburg i Nordtyskland och Greater Copenhagen, som omfattar Skåne och Östdanmark.

Erfarenhet visar att fasta förbindelser över landsgränser kan främja tillväxt genom ekonomisk integration, något som öppnandet av Öresundsbron år 2000 i Greater Copenhagen väl illustrerar.

En liknande utveckling kan förväntas mellan Nordtyskland och Greater Copenhagen, när den planlagda tunneln under Fehmarn Bält står klar, och därför ingår Hamburg och Greater Copenhagen nu ett avtal om at stärka det regionala samarbetet mellan de båda metropolregionerna.

Det nya samarbetet inleds på måndag den 28 maj 2018 i förbindelse med konferensen Fehmarn Belt Days i Malmö, där Hamburgs borgmästare, Dr. Peter Tschentscher, och Greater Copenhagen & Skåne Committee’s ordförande, Heino Knudsen, skriver under ett så kallat ”Letter of intent” vid en kort ceremoni.

Undertecknandet sker:
Måndag den 28 maj kl. 17:30 i konferenscentret Malmö Live
Dag Hammarskjölds Torg 4
211 18 Malmö

Presskontakt: Jens Thomsen, +45 2128 6560, e-mail: jet@greatercph.com

Program for Fehmarnbelt Days 2018

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsättningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen skapar en grogrund för ett tätare samarbete mellan Hamburg och Greater Copenhagen. Första steget är ett undertecknande av ett gemensamt uttalande om att stärka det regionala samarbetet.

Läs vidare »

Snabbt bredband kan leda till kraftigt vinst för Greater Copenhagen

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 15:03 CET

Utrullning av snabbt bredband i hela Greater Copenhagen kan öka regionens produktivitet motsvarande en årlig vinst på minst 6 miljarder kronor årligen, visar en ny rapport. Med ett nytt politiskt avtal, Greater Copenhagen Gigabit, stärker parterna i Greater Copenhagen-samarbetet regionens digitalisering.

En årlig miljardvinst i form av ökad produktivitet för minst 6 miljarder kronor väntar Greater Copenhagen, om verksamheter och invånare i hela regionen säkras tillgång till modern höghastighets-bredband med en kapacitet på minst 100 megabit i sekunden.

Det framgår av en ny rapport, framtagen av WSP för Greater Copenhagen & Skåne Committee. I dag har bara delar av Skåne och Själland tillgång till höghastighetsnät. Avsaknaden av motsvarade digital infrastruktur utgör en bromskloss för den ekonomiska utvecklingen i regionen, verksamheternas produktivitet är lägre än vad den skulle vara om det fanns tillgång till snabbt bredband.

Samtidig utrullning av modernt fibernät som gör att hela regionen täcks, kan göras för förhållandevis små pengar i förhållande till den möjliga vinsten. Enligt tidigare beräkningar för Region Själland och Region Huvudstaden kan dessa delar av Greater Copenhagen förses med snabbt bredband för total cirka 3,8 miljarder kronor.

Resultat talar för sig själv

”Rapportens resultat talar för sig själv. Investering i höghastighets-bredband är inte bara nödvändigt för den ekonomiska utvecklingen – samtida digital infrastruktur är en ovanligt god affär för samfundet,” säger Heino Knudsen, ordförande för Greater Copenhagen & Skåne Committee och regionsrådsförman i Region Själland.

Med så stor potential för tillväxt genom fortsatt digitalisering, har samarbetsparterna i Greater Copenhagen ingått ett politiskt avtal om en gemensam charter, Greater Copenhagen Gigabit, med syftet att få ytterligare fart på regionens digitala utveckling. I chartern förpliktigar sig parterna till insatser på tre huvudområden:

 • Förbättring av den digitala infrastrukturen
 • Bättre ramar för ökad digitalisering av näringsliv och samfund
 • Utveckling av verksamheternas och medarbetarnas digitala kompetenser

”Den digitala chartern kommer att vara vår utgångspunkt för en dialog med regionens myndigheter och näringsliv kring digitalisering. Vi ska säkra, att vi har de bästa tänkbara ramar för både verksamheter och medborgare, och Greater Copenhagen har redan lanserat en rad projekt med fokus på offentliga och privata verksamheters tillgång till att utnyttja digitaliseringen,” säger Heino Knudsen.

Han efterlyser en långt mera ambitiös insats från det offentligas sida, än den danska regeringens överenskommelse på telekommunikationsområdet lägger upp till:

”Vi kan inte överlåta till marknadskrafterna att säkra ett ordentligt bredband. Och särskilt inte när det gäller den mer glest befolkade delen av regionen. Ska vi lösa denna stora utmaning med bristande täckning, krävs det att det offentliga tar ett större ansvar och att det görs till en offentligt åtagande” säger Heino Knudsen.

För mer information kontakta:

Heino Knudsen via Region Själlands presskontakt: +45 5787 5052

Läs Greater Gopenhagen Gigabit

Läs WSP-rapporten

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsättningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Utrullning av snabbt bredband i hela Greater Copenhagen kan öka regionens produktivitet motsvarande en årlig vinst på minst 6 miljarder kronor årligen, visar en ny rapport. Med ett nytt politiskt avtal, Greater Copenhagen Gigabit, stärker parterna i Greater Copenhagen-samarbetet regionens digitalisering.

Läs vidare »

Ny infrastruktur ändrar Greater Copenhagen

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 12:42 CET

Infrastruktur är nyckeln till utveckling och välstånd i Greater Copenhagen. Regionen ska vara tätt förbunden, internt och externt, för mobilitet och tillgänglighet är avgörande för ekonomisk framgång, konstaterar Greater Copenhagens ordförande, Heino Knudsen, i dag på Nordisk Infrastrukturkonferens i Helsingborg.

Järnvägar, vägar och broar knyter människor och regioner tätare samman och skapar nya möjligheter för samarbete, näringslivet och regional utveckling.

För Greater Copenhagen är en modern och välfungerande infrastruktur avgörande för regionens ekonomiska utveckling och konkurrenskraft och Nordisk Infrastrukturkonferens 2018 i Helsingborg i dag är ett viktigt initiativ för att behålla och stärka det politiska intresset för investeringar i ny infrastruktur.

”En fast förbindelse till Tyskland under Fehmarn Belt kommer att ändra vår region – det blir en gamechanger. Detsamma gäller även för en fast förbindelse över Öresund mellan Helsingborg och Helsingör. Vi ska se till att förbindelserna blir verklighet, för det kommer att öppna nya dörrar till tillväxt och sysselsättning i Greater Copenhagen, hela Norden och Nordtyskland,” säger Heino Knudsen, ny ordförande för Region Själland och för Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Framtidens transport
Nordisk Infrastrukturkonferens 2018 blickar framåt kring frågor om mobilitet och transportformer och på infrastrukturens betydelse för Norden i framtiden.

”Framtiden kommer hela tiden, och vi ska följa med. Det kan uppstå nya krav kring transport, kollektivtrafik, infrastruktur och liknande, och vi ska vara proaktiva och förutse behoven innan de uppstår. Ett exempel är förarlösa bussar, som nu är på väg att testas på ett sjukhus i Region Själland,” säger Heino Knudsen.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Heino Knudsen via Region Själlands pressansvarig: +45 57 87 50 52

Läs Greater Copenhagens trafikcharter

Se programmet för Nordisk Infrastrukturkonferens 2018

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsättningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Infrastruktur är nyckeln till utveckling och välstånd i Greater Copenhagen. Regionen ska vara tätt förbunden, internt och externt, för mobilitet och tillgänglighet är avgörande för ekonomisk framgång, konstaterar Greater Copenhagens ordförande, Heino Knudsen, på Nordisk Infrastrukturkonferens i Helsingborg i dag.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Greater Copenhagens toppmöte

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 12:55 CET

Greater Copenhagen samlar regionens ledande politiker till toppmöte i Kristianstad den 19 december för att debattera det senaste årets insatser för att stärka tillväxt och sysselsättning. Toppmötet banar samtidigt väg för det kommande årets arbete för bättre kollektiv trafik, förstärkning av regionens life science-sektor och utbyggnad av digital infrastruktur. Sveriges arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltar under toppmötet.

Politiker från Region Skåne, Region Huvudstaden, Region Själland och 79 kommuner i de tre regionerna samlas den 19 december 2017 till det årliga toppmötet för att debattera resultat och kommande uppgifter i Greater Copenhagen-samarbetet.

Temat för 2017-års toppmöte är Greater Copenhagens arbete för att skapa en välintegrerad och dynamisk arbetsmarknad. På toppmötet sätter vi fokus på konkreta aktiviteter genom paneldebatter, presentationer och diskussioner samt identifierar behov för framtida insatser.

”Vi har gjort framsteg i samarbetet under 2017, som vi vill fira på toppmötet i Kristianstad. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör har kommit närmare och vi arbetar nu också målmedvetet med digitalisering för att attrahera talang och arbetsplatser i Greater Copenhagen,” säger Henrik Fritzon (S), ordförande för Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Media är välkomna att delta under hela dagen. Kl. 15.00 är Henrik Fritzon och Ylva Johansson tillgängliga för intervjuer i rum 111.

Anmälan sker till Jens Thomsen, press- och kommunikationsansvarig, Greater Copenhagen & Skåne Committee, tel. +45 2128 6560, e-mail: jet@greatercph.com

Program

19 december 2017 på Rådhus Skåne i Kristianstad kl. 10:30-15:00

Förmiddagens program

09:30 Frukost och registrering

10:30 Greater Copenhagen-film visas

10:35 Välkomna
Moderator Trine Grønlund

10:45 Metropolregionens tillstånd
Status och perspektiv på samarbetet med särskilt fokus på arbetet med att skapa en sammanhängande arbetsmarknadsregion.
Ordförande för Greater Copenhagen & Skåne Committee, Henrik Fritzon

11:05 Hur stärker vi vår gemensamma arbetsmarknad?
Deltagarna diskuterar viktiga utmaningar och möjligheter för en stärkt integration av arbetsmarknaden i Greater Copenhagen. Diskussionen mynnar ut i en digital avstämning kring 3 centrala frågor.

En panel med representanter för samarbetet diskuterar resultatet från avstämningen och perspektiv på en gemensam arbetsmarknad i Greater Copenhagen.

Paneldeltagare:
• Katrin Stjernfeldt, Malmö stad
• Peter Danielsson, Helsingborgs stad
• Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden
• Niels Hörup, Solrød Kommune

12:15 Lunch

Eftermiddagens program

13:15 Näringslivet diskuterar möjligheterna i Greater Copenhagen
Intervju med 3 verksamheter som berättar om sina erfarenheter med att driva företag i regionen och pekar på de möjligheter som Greater Copenhagen-samarbetet kan skapa.

Deltagande företag:
• CEO Philip Kron, Jayway
• CEO Hermann Haraldsson, Boozt
• Kommunikationsdirektör Henrik Peter Jørgensen, Copenhagen Airport

14:00 Inspiration från ministern
Upplägg av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

14:45 Greater Copenhagen i 2018
Ordförande för Greater Copenhagen & Skåne Committee, Henrik Fritzon, lämnar över ordförandeskapet till kommande regionsrådsförman Heino Knudsen från Region Själland, som ser fram emot 2018 och fokus det kommande år.

15:00 Mingel

15:00 Intervjutid med Henrik Fritzon och Ylva Johansson. Rum 111

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsättningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Greater Copenhagen samlar regionens ledande politiker till toppmöte i Kristianstad den 19 december för att debattera årets insats för att stärka tillväxt och sysselsättning. Toppmötet banar väg för det kommande årets arbete för bättre kollektiv trafik, förstärkning av regionens life science-sektor och utbyggnad av digital infrastruktur. Sveriges arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltar.

Läs vidare »

Greater Copenhagens insatsområden 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 13:54 CET

Med 2018 års handlingsplan vill Greater Copenhagen göra särskilda insatser på tre områden, vilka är utpekade som signaturprojekt: satsningar på en gränslös kollektivtrafik med syfte att skapa en mer integrerad arbetsmarknad i Greater Copenhagen, attrahera verksamheter och talanger inom life science och utbyggnad av digital infrastruktur.

Tillväxt är i fokus för Greater Copenhagen och för att kraftsamla kommer insatserna i det näringspolitiska samarbetet under 2018 att koncentreras kring tre nyckelområden: gränslös kollektivtrafik i en integrerad arbetsmarknad i Greater Copenhagen, digital infrastruktur och attrahera nya verksamheter och talanger inom life science-sektorn.Redan innan Greater Copenhagen & Skåne Committee realiserar sin handlingsplan för 2018, har samarbetet erhållit EU-stöd i form av Interreg-medel för arbetet med att stärka kollektivtrafiken i regionen.

”Det är mycket positivt att Interreg har beslutat att stödja Greater Copenhagens insats för att skapa en bättre och mer integrerad kollektivtrafik. EU-medlen från Interreg gör det möjligt för oss att genomföra en grundlig analys av möjligheterna för att stärka kollektivtrafiken för att bidra till en ökad arbetsmarknadsintegration i Greater Copenhagen,” säger Henrik Fritzon (S), ordförande för Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Långsiktig trafikanalys
Interreg stödjer Greater Copenhagens trafikinsats med 1,5 miljoner euro, och Interreg-projektet innehåller bl.a. utarbetande av ett strategiskt scenario för järnvägstrafiken i regionen med utgångspunkt i Greater Copenhagens trafikcharter med prioriterade infrastrukturinvesteringar.

Medlen från Interreg kommer också att gå till utarbetande av en systemplan för person- och godstransport i regionen till år 2050, för att undersöka behovet av kollektivtrafik i anknytning till Köpenhamns flygplats, fasta förbindelser över Öresund och på regionens stora järnvägsstationer. Projektet ska dessutom undersöka möjligheterna för ett gemensamt biljettsystem i regionen.

Förutom satsningar på kollektivtrafik, vill Greater Copenhagen under 2018 satsa på att stärka regionens life science-sektor. Målet är bl.a. att attrahera tre forskningstunga farma- eller biotek-verksamheter samt 100 talanger genom marknadsföringskampanjer nästa år.

Greater Copenhagen har dessutom ambitioner om att säkra införande av en samtida digital infrastruktur i hela regionen. För att detta ska kunna genomföras, kommer samarbetet att utveckla nya modeller för finansiering och offentligt-privat samarbete kring etablering av modern digital infrastruktur.

”Vi väljer att koncentrera våra krafter under 2018 på utvalda områden, som har stor betydelse för integrationen och utvecklingen av vår region. Våra signaturprojekt täcker områden, som är särskilt viktiga för oss,” säger Henrik Fritzon.

Vad är Interreg?
Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Interreg-programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

För ytterligare upplysningar kontakta vänligast:

Henrik Fritzon genom presschef Malin Tykesson, tel. +46 0725-99 76 04

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsätningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Med 2018 års handlingsplan vill Greater Copenhagen göra särskilda insatser på tre områden, vilka är utpekade som signaturprojekt: satsningar på en gränslös kollektivtrafik med syfte att skapa en mer integrerad arbetsmarknad i Greater Copenhagen, attrahera verksamheter och talanger inom life science och utbyggnad av digital infrastruktur.

Läs vidare »

Ny rapport: Färre gränshinder kan innebära miljarder till Greater Copenhagen

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 10:10 CEST

Miljarder i ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning väntar Greater Copenhagen, om Danmark och Sverige kan undanröja gränshinder enligt en ny rapport.

Det finns stora möjligheter att säkra ekonomisk framgång, stärka tillväxten och öka sysselsättningen genom att lösa gränshinder i Greater Copenhagen, visar en ny rapport som konsultfirman Damvad Analytics har utarbetat för Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Damvad-rapporten ”Samhällsekonomisk analys av gränshinder” pekar på en rad områden där gränshinder bland annat genom lagstiftning gör livet svårt för arbetstagare och verksamheter och hämmar den ekonomiska aktiviteten i Greater Copenhagen. Gränshindren kan emellertid vändas till ekonomiska vinster om hindren röjs ur vägen.

”Rapporten visar vikten av att arbeta målriktat för en bättre integration av arbetsmarknaden och ekonomin i Greater Copenhagen,” säger Henrik Fritzon (S), ordförande för Greater Copenhagen & Skåne Committee.

”En välfungerande arbetsmarknad är nyckeln till ekonomisk tillväxt och välstånd i vår region. Därför uppmanar vi våra regeringar att intensifiera arbetet med att lösa de hinder som skillnader i lagar och regler skapar,” säger Henrik Fritzon.

Greater Copenhagen & Skåne Committee kommer att presentera en handlingsplan i december för hur organisationen ska arbeta vidare med att påverka regeringarna att lösa gränshindren som analyseras i rapporten.

Bland de gränshinder som undersöks i Damvad-rapporten finns:

 • Svårigheter att validera utbildning och kompetens hämmar arbetstagares rörlighet i Greater Copenhagen. Damvad Analytics uppskattar, att nästan 25 000 personer låses fast vid den nationella arbetsmarknaden på grund av dessa hinder.
 • Skillnader mellan svenska och danska yrkesutbildningar leder varje år till kostnader mellan 64 miljoner SEK och 5,4 miljarder SEK på grund av att danska praktikelever inte kan söka praktik i Sverige. Ca. 1 300 praktikelever i Danmark kan inte söka praktikplats i Skåne.
 • Ett glapp i anslutningen till en a-kassa när man byter jobb från Danmark till Sverige kan innebära att man går miste om arbetslöshetsersättning. Detta kan minska den svenska arbetskraftens vilja att röra sig över Öresund. Dessa regler kan innebära att fler än 11 500 skåningar avstår från att ta ett jobb på andra sidan sundet.
 • De rådande gränskontrollerna har en markant negativ påverkan på förutsättningarna att pendla över sundet. De längre restiderna medför ökad stress hos resenärerna och minskad vilja att gränspendla. Den studie som tar hänsyn till flest aspekter av ID- och gränskontrollerna beskriver en årlig samhällsekonomisk förlust på 1,5 miljarder SEK.
 • Danska fritidshusägare i Sverige har inte haft möjlighet att teckna en rad abonnemang såsom tv, mobil- och internetbredband för att de inte har ett svenskt personnummer. Detta skulle kunna lösas med ett så kallat samordningsnummer vilket Damvad Analytics beräknar skulle kunna leda till att privatkonsumtionen av internet- och mobiltjänster i Sverige skulle öka med ca 54 miljoner SEK årligen.
 • Medborgare från länder utanför EU har normalt enbart tillgång till arbete i det land de har uppehållsrätt i. Detta utelämnar en värdefull grupp av arbetstagare från Greater Copenhagens regionala arbetsmarknad. Omkring 1 000 tredjelandsmedborgare och medföljande hindras från att pendla från Skåne till Danmark med samhällsekonomiska kostnader på cirka 560 miljoner DKK.

Läs hela rapporten fra Damvad Analytics

För ytterligare upplysningar kontakta vänligast:

Henrik Fritzon genom presschef Malin Tykesson, tel. +46 0725-99 76 04

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsätningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Det finns stora möjligheter att säkra ekonomisk framgång, stärka tillväxten och öka sysselsättningen genom att lösa gränshinder i Greater Copenhagen, visar en ny rapport som konsultfirman Damvad Analytics har utarbetat för Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Läs vidare »

Ett stort steg framåt för HH

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 10:56 CEST

Sverigeförhandlingen och Transportministeriet har idag lämnat en rapport till den svenska och danska regeringen som fastslår att det finns ett gemensamt danskt-svenskt intresse att fortsätta utreda nya fasta förbindelser över Öresund. I synnerhet lyfts de samhällsekonomiska intressena av en HH-förbindelse fram som intressanta att utreda.

"En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör skulle kraftigt vidga den gemensamma arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Vi är glada att Sverigeförhandlingen har tagit till sig de starka argumenten för en HH-förbindelse. Det här är ett stort steg mot en ny förbindelse och en stor framgång för Skåne och Öresundssamarbetet," säger Henrik Fritzon (S), ordförande i Greater Copenhagen and Skåne Committee.

I det fortsatta arbetet ska en samhällsekonomisk analys tas fram tillsammans med en kompletterande redovisning av övriga nyttor såsom positiva förändringar på mobilitet, integration, bostadsmarknad och bostadsbyggande, näringslivsutveckling, gemensamt utbildningsutbud och sociala faktorer.

”Vi ska skapa mera tillväxt och utveckling samt fler arbetsplatser i Greater Copenhagen. Därför har vi behov av flera förbindelser över Öresund, så att vår region kan bli ännu bättre sammanbunden vilket är till gagn för människor och verksamheter. Därför är det positivt att regeringen nu sätter i gång en gemensam dansk-svensk undersökning av en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Men vi har behov för både väg- och banförbindelse. På så sätt kan både pendlarnas behov och verksamheternas intressen bli tillgodosedda,” säger Sophie Hæstorp Andersen (S), viceordförande i Greater Copenhagen and Skåne Committee.

”En välfungerende och robust infrastruktur är avgörande för de privata verksamheternas tillväxt, utveckling och grogrund för att skapa blivande arbetsplatser. Det är vi eniga om i Greater Copenhagen och därför arbetar vi tillsammans med att föra visionerna från vår gemensamma Trafikcharter ut i livet. När den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält öppnar och Greater Copenhagen bliver ”landfast” med resten av dem europeiska kontinenten, kommer den ökade tillväxten och utvecklingen att skapa kapacitetsproblem över Öresund. Därför välkomnar vi uppbackningen från både den svenska och danska regeringen för en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg,” säger Niels Hörup (V), viceordförande i Greater Copenhagen and Skåne Committee

En detaljerad projektplan skall redovisas senast den 15 oktober 2017 och ingå i Sverigeförhandlingens slutrapport.


FAKTA:
Vägavståndet mellan Helsingborg och Köpenhamn är endast 51 km, men restiden är idag över en timme med bil på grund av väntetid och tid på färjan. För en kollektivtrafikresa är det närmare en och en halv timme. De långa restiderna gör att gränspendlingen inte är särskilt utvecklad i norra Öresund.

Restiden kan med en fast förbindelse reduceras till 45 minuter. En fast förbindelse kan ge Helsingborg och nordvästra Skåne samma tillgänglighet till Köpenhamn som Lund och mellersta Skåne idag har via Öresundsbron. Det ger invånarna i Skåne, Halland och Göteborgområdet en kraftigt ökad tillgång till en större arbetsmarknad och företagen en bredare rekryteringsbas. Samtidigt skapas en ringlinje runt Öresund.

För verksamheter i Köpenhamn skapar HH-förbindelsen tillgång till cirka 110 000 fler arbetstagare inom 60 minuter. En fast HH-förbindelse ökar verksamheternas, medarbetarnas och kundernas tillgänglighet och knyter samman regionen i en större arbetsmarknad med ökat arbetsutbud.


För mer information, kontakta

Henrik Fritzon (S) genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tel. 0725-971427

Sophie Hæstorp Andersen (S) genom Region Hovedstadens pressevagt: tel. +45 7020 9588,
e-mail: presse@regionh.dk

Niels Hörup (V) genom chefkonsulent Anders Haarløv tel. +45 2034 0021, e-mail: ahaa@solrod.dk

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet tablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsätningen i hela Greater Copenhagen-regionen

Sverigeförhandlingen och Transportministeriet har idag lämnat en rapport till den svenska och danska regeringen som fastslår att det finns ett gemensamt danskt-svenskt intresse att fortsätta utreda nya fasta förbindelser över Öresund. I synnerhet lyfts de samhällsekonomiska intressena av en HH-förbindelse fram som intressanta att utreda.

Läs vidare »

Vad kan jag bli?

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2017 07:30 CEST

’Politikernas Rekryteringsservice’ utvärderar kända politikers jobbmöjligheter.
Politiker från Greater Copenhagen får professionell vägledning på Folkemødet 2017 där de får veta sina möjligheter för en comeback på arbetsmarknaden om de inte blir omvalda vid nästa val. Kom och och se om politikerna kan få jobb.

Med kända politiker som försökskaniner demonstrerar kommuner och regioner i Greater Copenhagen sin insats för rekrytering och kompetenshöjning lördagen den 17 juni på Folkemødet på Bornholm (tält C19).

De deltagande politikerna genomgår en realkompetensvärdering (RKV) där professionella rådgivare på 10-15 minuter utvärderar politikernas möjligheter för en comeback på arbetsmarknaden efter flera år i kommunal-, regional- eller inrikespolitik. Därefter blir politikerna erbjudna olika jobbtyper.

Deltagarna är:

Anna Mee Allerslev (Rad.), integrationsborgmästare, Köpenhamn

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), medlem av Folketinget

Jan Johansen (S), medlem av Folketinget

Lennart Damsbo Andersen (SF), medlem av Folketinget

Pernille Beckmann (V), borgmästare i Greve kommun

Knud Erik Hansen (S), borgmästare i Faxe kommun

Torsten Gejl (AL), medlem av Folketinget

Christian Juhl (EL), medlem av Folketinget

Jan Hendeliowitz (S), regionsrådsmedlem, Region Själland

Kompetensrådgivarna kommer från Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland, Hovedstadens Rekrutteringsservice, Nordsjællands Rekrutteringsservice och Skåne Arbetsförmedling. Arrangemanget ingår i Greater Copenhagens temadag ”Kvalificerad arbetskraft” på Folkemødet 2017.

'Politikernas Rekryteringsservice' kan följas på Greater Copenhagens sociala medier via bilder och videoklipp.

Pressen är välkommen till Greater Copenhagens tält under arrangemanget och ytterligare information fås hos:

Anette Lyngsø, chefskonsult för Jobforum och JRS, mobil: +45 4291 4151, e-post: anly@solrod.dk

Greater Copenhagen och Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades 2015 och har som mål att skapa tillväxt och sysselsättning i hela Greater Copenhagen-regionen.

’Politikernas Rekryteringsservice’ utvärderar kända politikers jobbmöjligheter. Politiker från Greater Copenhagen får professionell vägledning på Folkemødet 2017 där de får veta sina möjligheter för en comeback på arbetsmarknaden om de inte blir omvalda vid nästa val. Kom och och se om politikerna kan få jobb.

Läs vidare »

När trafikstockningar är ett minne och solen driver bilen

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 07:52 CEST

Automatisering har vänt upp och ned på trafik och infrastruktur i Greater Copenhagen om 10 - 12 år. Bilarna kör själva och rusningstrafiken glider smidigt på vägarna. Parkering är oproblematiskt, varutransporter sker automatiskt och allt drivs av elektricitet från förnybara energikällor.

Låter det som framtidsvision? Det är det också, för det är under Greater Copenhagen som två experter på teknik och digitalisering tittar in i kristallkulan under Folkemødet 2017 på Bornholm den 16 juni. Christiane Vejlø, känd som programledare för radioprogrammet ”Elektronista”,och journalisten Nikolaj Sonne ger sina visioner om hur livet i Greater Copenhagen ser ut i framtiden. Då låter digitaliseringen inte bara bilarna att styra sig själva utan den öppnar också upp för en mängd intelligenta lösningar i vardagen.

Resan mot det Smarta Livet är en temadag i Greater Copenhagens tält fredagen den 16 juni med följande debatter:

Framtidens trafik slut med trafikköer och CO2-utsläpp? Kl. 9:00

Kristallkulan – Christiane Vejlø och Nikolaj Sonne kl. 10:30

Smart City Smart Village: Är Smart City ett storstadsfenomen?Kl. 11:00,
Ett bättre liv med Smart? Står livskvalitet och medborgare i fokus? Kl. 11:30
Fri marknad offentlig omsorg? Sverige har en annan modell för bredband. Kl. 12
GIGABIT till alla – kl. 12:30

Deltagarna i debatterna är bland annat:

Kim Escherich, Pan-European IoT Innovation Architect, IBM Watson IoT

Steen Nørby Nielsen, vd, Siemens Mobility

Vibeke Linde-Strandby, chef för strategisk tillväxt, LOOP CITY

Jens Mandrup, Region Huvudstadens trafikordförande

Jens Stenbæk, Region Själlands ordförande

Dorthe Nøhr Pedersen, vd för Movia

Joy Mogensen, borgmästare i Roskilde

Henrik Rasmussen, borgmästare i Vallensbæk

Steen Christiansen, borgmästare i Albertslund

Niels Hörup, borgmästare i Solrød

Jakob Willer, vd för Teleindustrien

Torsten Schack Pedersen, Venstres talesman i IT-frågor

Debatterna kan följas via Greater Copenhagens sociala medier och pressen är välkommen att delta i debatterna i Folkemødetältet på Cirkuspladsen i Allinge.

Ytterligare information om arrangemanget finns hos:

Trine Kromann, chefskonsult, Gate 21, telefon. +45 3147 7769, e-post: trine.kromann@gate21.dk

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet tablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsätningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Automatisering har vänt upp och ned på trafik och infrastruktur i Greater Copenhagen om 10 - 12 år. Bilarna kör själva och rusningstrafiken glider smidigt på vägarna. Parkering är oproblematiskt, varutransporter sker automatiskt och allt drivs av elektricitet från förnybara energikällor. Låter det som framtidsvision? Det är Greater Copenhagen i kristallkulan under Folkemødet 2017

Läs vidare »

Greater Copenhagen: Förberedelse av en ny förbindelse över Öresund ska i gång nu

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 08:00 CEST

Låt Öresundsbro Konsortiet utarbeta förslag till en HH-förbindelse, som kan stärka den ekonomiska tillväxten och utvecklingen i regionen, skriver Greater Copenhagen and Skåne Committee i ett brev till regeringarna i Sverige och Danmark.

Den befintliga organisationen för Öresundsbron kan användas för att ta fram ett färdigt förslag på ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. I uppdraget bör det också en ligga en komplett finansieringsplan för HH-förbindelsen, som inkluderar att överskott från Öresundsbron kan användas till en HH-förbindelse men också till en framtida Öresundsmetro. Det föreslår Greater Copenhagen and Skåne Committee i ett brev till den svenska och danska regeringen.

”Vi föreslår att regeringarna uppdrar åt Öresundsbrokonsortiet att ta fram ett konkret förslag på en HH-förbindelse. Det är viktigt för att Öresundsregionen ska fortsätta växa som en av Skandinaviens viktigaste tillväxtregioner, säger Henrik Fritzon (S), ordförande för Greater Copenhagen and Skåne Committee.

Senare i vår kommer den svenska regeringen att offentliggöra en rapport om behovet av att öka kapaciteten på den existerande Öresundsbron. Greater Copenhagen föreslår, att regeringarna i Sverige och i Danmark också räknar in de positiva samhällsekonomiska vinster, som en ny fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg, också känd som HH-förbindelsen, skulle leda till.

”Ju bättre sammanbundna vi är över Öresund desto lättare blir det för alla oss pendlare, oavsett om vi ska till arbetet eller besöka vänner. En ny fast förbindelse över Öresund kommer därför att stärka möjligheterna för medarbetare, verksamheter och turister i regionen. En större och bättre arbetsmarknad kommer att leda till ökad livskvalitet och göra oss alla rikare i Greater Copenhagen,” säger Sophie Hæstorp Andersen (S), viceordförande i Greater Copenhagen and Skåne Committee.

En HH-förbindelse ingår som ett centralt element i Greater Copenhagens långsiktiga arbete för utveckling av regionens infrastruktur på linje med den fasta förbindelsen till Tyskland under Fehmarn Bält. En förstärkning av Greater Copenhagens internationella tillgänglighet väger tungt för regionen i arbetet med att öka tillväxt och sysselsättning.

”Fasta förbindelser över Öresund kommer liksom den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen att öppna dörrar till nya möjligheter för tillväxt och samarbete för verksamheterna i Greater Copenhagen. Tillgänglighet är avgörande för att skapa en sammanhängande arbetsmarknad på tvärs av vår metropol och stärkt infrastruktur spelar en central roll,” säger Niels Hörup (V), viceordförande i Greater Copenhagen and Skåne Committee.

Läs Greater Copenhagens brev


För ytterligare upplysningar kontakta vänligast:

Henrik Fritzon genom pressechef Malin Tykesson, tel. +46 0725-99 76 04

Sophie Hæstorp Andersen via Region Hovedstadens pressevagt: tel. +45 7020 9588,
e-mail: presse@regionh.dk

Niels Hörup via chefkonsulent Anders Haarløv tel. +45 2034 0021, e-mail: ahaa@solrod.dk

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet tablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsätningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Låt Öresundsbro Konsortiet utarbeta förslag till en HH-förbindelse, som kan stärka den ekonomiska tillväxten och utvecklingen i regionen, skriver Greater Copenhagen and Skåne Committee i ett brev till regeringarna i Sverige och Danmark. Den befintliga organisationen för Öresundsbron kan användas för att ta fram ett färdigt förslag på ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Press and Communication Manager
 • Presse og kommunikation
 • jedft@nrgrqmeapbtemxrcjnphnb.cidomsg
 • +45 21286560
 • +45 31317507

Om Greater Copenhagen & Skåne Committee

Stärker samarbetet över Öresund

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsättningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Adress

 • Greater Copenhagen & Skåne Committee
 • Nørregade 7b, 3. sal
 • 1165 København K
 • Danmark
 • Vår hemsida