Skip to main content

En mer integrerad arbetsmarknad i Greater Copenhagen leder till stora ekonomiska vinster

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2020 14:22 CET

En gemensam arbetsmarknadscharter för Greater Copenhagen ska öppna dörren till en mer välintegrerad arbetsmarknad i regionen. Det finns miljarder kronor att hämta i form av ekonomisk tillväxt, om arbetsmarknaden i Sydsverige och Östdanmark kan komma att fungera än bättre än idag.

Med en gemensam arbetsmarknadscharter vill Greater Copenhagen skapa en mer integrerad arbetsmarknad för att stärka tillväxt och sysselsättning i hela regionen. Arbetsmarknadschartern syftar till att underlätta för arbetstagare att ta jobb och för verksamheter att söka medarbetare i hela regionen. Och det finns stora vinster att hämta med en mer välintegrerad arbetsmarknad.

Greater Copenhagens beräkningar uppskattar att en fullt integrerad arbetsmarknad över Öresund kan leda till en årlig vinst på 1,5 - 2,9 miljarder DKK för svensk och dansk ekonomi tillsammans. En sådan tillväxt i bruttonationalprodukt (BNP) skulle samtidigt öka de årliga skatteintäkterna med 0,7 - 1,3 miljarder DKK.

”Det är uppenbart att vi kan öka den ekonomiska tillväxten i hela vår region genom att skapa en mer välfungerande arbetsmarknad. Och bättre integration av arbetsmarknaden över sundet är bara en del av förbättringen. Det finns också vinster med en mer välfungerande arbetsmarknad mellan land och stad, såväl i Östdanmark som i Sydsverige,” säger Heino Knudsen, regionrådets ordförande i Region Själland och ordförande i Greater Copenhagen Committee.

Samarbete med arbetsmarknadens parter

Arbetsmarknadschartern har tagits fram i nära samarbete med arbetsmarknadens parter i Östdanmark och i Sydsverige, och chartern kartlägger de viktigaste hindren för utveckling av regionens arbetsmarknad. Men chartern visar inte bara på hinder utan anger också lösningsförslag som kan bidra till att realisera Greater Copenhagens tillväxtpotential.

”För oss betyder arbetet med arbetsmarknadschartern att vi har ännu större möjlighet att bli en attraktiv region ur arbetsmarknadssynpunkt. För oss handlar det bland annat om en ändamålsenlig kollektivtrafik, hållbart resande och förmåga att nyttja digitaliseringens konsekvenser. Vi samverkar bra i vår region, och det tror vi är en framgångsfaktor i det breddade arbetet med arbetsmarknadschartret,” säger Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande i Region Halland och vice ordförande i Greater Copenhagens styrelse.

Bland de förbättringar, Greater Copenhagen pekar på är, bättre kunskap kring arbetskraftens kompetens i relation till efterfrågan, ökad koordinering av sysselsättningsinsatser och ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer. Några av lösningarna förutsätter ytterligare analys, men alla bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning. 

"Det kommer att skapas både nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt om vi får en flexibel och sammanhängande arbetsmarknad i Greater Copenhagen. Vi måste göra det enklare och mer attraktivt att bo på ena sidan av Öresund och arbeta på den andra," säger Frank Jensen, Köpenhamns överborgmästare och vice ordförande i Greater Copenhagens styrelse.

Ökad mobilitet

Arbetsmarknadschartern ska ses i samma sammanhang som Greater Copenhagen-samarbetets arbete för att utveckla regionens infrastruktur. Ökad mobilitet förbättrar möjligheterna för arbetstagare att söka arbete i en större del av regionen och hos fler verksamheter.

”För att, fullt ut, kunna dra nytta av rekommendationerna i arbetsmarknadschartret måste det vara enkelt att ta sig mellan hem och arbetsplats för de som bor och verkar i Greater Copenhagen. En väl fungerande infrastruktur spelar en avgörande roll för det,” siger Carl Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne och vice ordförande i Greater Copenhagens styrelse.

De nio utpekade insatserna i arbetsmarknadschartern är:

1. Bättre kunskap om tillgång och efterfrågan av kompetenser i Greater Copenhagen
2. Ökad koordinering av sysselsättningsinsatser
3. Ökad flexibilitet i Greater Copenhagen för högkvalificerade arbetstagare från tredjeland.
4. Olika arbetsgivaravgifter i Danmark och i Sverige hämmar mobiliteten
5. Ekonomiska och tidsmässiga kostnader vid transport över Öresund
6. Samarbete om kompetensutveckling och vidareutbildning
7. Utbildningssystemets aktörer i Greater Copenhagen bör i högre grad samarbete för att möta den framtida efterfrågan på kompetens
8. Ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer i Danmark och Sverige
9. Ökad informationsnivå för verksamheter och arbetstagare samt gemensam digital legitimation.

Läs arbetsmarknadschartern

Kontaktupplysningar

Heino Knudsen via Region Själlands presskontakt: +45 5787 5052

Mikaela Waltersson, kommunikationsdirektör Johanna Wiechel-Steier, +46 070-082 22 14, johanna.wiechel-steier@regionhalland.se

Frank Jensen via presschef Rikke Egelund, +45 3147 9497

Anna Fjellner, presschef, Region Skåne, +46 040-6753126, anna.fjellner@skane.se

Greater Copenhagen Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland, Region Halland och samtliga 85 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsättningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.