Skip to main content

Ett stort steg framåt för HH

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2017 10:56 CEST

Sverigeförhandlingen och Transportministeriet har idag lämnat en rapport till den svenska och danska regeringen som fastslår att det finns ett gemensamt danskt-svenskt intresse att fortsätta utreda nya fasta förbindelser över Öresund. I synnerhet lyfts de samhällsekonomiska intressena av en HH-förbindelse fram som intressanta att utreda.

"En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör skulle kraftigt vidga den gemensamma arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Vi är glada att Sverigeförhandlingen har tagit till sig de starka argumenten för en HH-förbindelse. Det här är ett stort steg mot en ny förbindelse och en stor framgång för Skåne och Öresundssamarbetet," säger Henrik Fritzon (S), ordförande i Greater Copenhagen and Skåne Committee.

I det fortsatta arbetet ska en samhällsekonomisk analys tas fram tillsammans med en kompletterande redovisning av övriga nyttor såsom positiva förändringar på mobilitet, integration, bostadsmarknad och bostadsbyggande, näringslivsutveckling, gemensamt utbildningsutbud och sociala faktorer.

”Vi ska skapa mera tillväxt och utveckling samt fler arbetsplatser i Greater Copenhagen. Därför har vi behov av flera förbindelser över Öresund, så att vår region kan bli ännu bättre sammanbunden vilket är till gagn för människor och verksamheter. Därför är det positivt att regeringen nu sätter i gång en gemensam dansk-svensk undersökning av en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Men vi har behov för både väg- och banförbindelse. På så sätt kan både pendlarnas behov och verksamheternas intressen bli tillgodosedda,” säger Sophie Hæstorp Andersen (S), viceordförande i Greater Copenhagen and Skåne Committee.

”En välfungerende och robust infrastruktur är avgörande för de privata verksamheternas tillväxt, utveckling och grogrund för att skapa blivande arbetsplatser. Det är vi eniga om i Greater Copenhagen och därför arbetar vi tillsammans med att föra visionerna från vår gemensamma Trafikcharter ut i livet. När den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält öppnar och Greater Copenhagen bliver ”landfast” med resten av dem europeiska kontinenten, kommer den ökade tillväxten och utvecklingen att skapa kapacitetsproblem över Öresund. Därför välkomnar vi uppbackningen från både den svenska och danska regeringen för en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg,” säger Niels Hörup (V), viceordförande i Greater Copenhagen and Skåne Committee

En detaljerad projektplan skall redovisas senast den 15 oktober 2017 och ingå i Sverigeförhandlingens slutrapport.


FAKTA:
Vägavståndet mellan Helsingborg och Köpenhamn är endast 51 km, men restiden är idag över en timme med bil på grund av väntetid och tid på färjan. För en kollektivtrafikresa är det närmare en och en halv timme. De långa restiderna gör att gränspendlingen inte är särskilt utvecklad i norra Öresund.

Restiden kan med en fast förbindelse reduceras till 45 minuter. En fast förbindelse kan ge Helsingborg och nordvästra Skåne samma tillgänglighet till Köpenhamn som Lund och mellersta Skåne idag har via Öresundsbron. Det ger invånarna i Skåne, Halland och Göteborgområdet en kraftigt ökad tillgång till en större arbetsmarknad och företagen en bredare rekryteringsbas. Samtidigt skapas en ringlinje runt Öresund.

För verksamheter i Köpenhamn skapar HH-förbindelsen tillgång till cirka 110 000 fler arbetstagare inom 60 minuter. En fast HH-förbindelse ökar verksamheternas, medarbetarnas och kundernas tillgänglighet och knyter samman regionen i en större arbetsmarknad med ökat arbetsutbud.


För mer information, kontakta

Henrik Fritzon (S) genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tel. 0725-971427

Sophie Hæstorp Andersen (S) genom Region Hovedstadens pressevagt: tel. +45 7020 9588,
e-mail: presse@regionh.dk

Niels Hörup (V) genom chefkonsulent Anders Haarløv tel. +45 2034 0021, e-mail: ahaa@solrod.dk

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet tablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsätningen i hela Greater Copenhagen-regionen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera