Skip to main content

Fortsatt svensk ID-kontroll skadar tillväxten i Greater Copenhagen

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 13:31 CET

Den svenska regeringens beslut om att fortsätta ID- och gränskontrollen vid den svensk-danska gränsen skadar både tillväxt och sysselsättning i Greater Copenhagen, varnar Steen Christiansen, ordförande för Greater Copenhagen-samarbetet.

Det är djupt bekymrande att Sveriges regering har beslutat att fortsätta med ID- och gränskontrollen, för kontrollen underminerar 16 års framgång och fortsatt integration av arbetsmarknaden och arbetslivet på båda sidor av Öresund i Greater Copenhagen.

Ordföranden för Greater Copenhagen & Skåne Committee, Steen Christiansen, som dessutom är borgmästare i Albertslund Kommun, uppmanar den svenska regeringen att snabbast möjligt ompröva beslutet om fortsatt ID- och gränskontroll.

”ID-kontrollen har existerat i ett år och en svensk rapport har med all tydlighet dokumenterat att kontrollen redan har skadat den gemensamma arbetsmarknaden omkring Öresund. Kontrollen hämmar tågdriften över Öresund och försvårar vardagen för tusentals pendlare,” säger Steen Christiansen och tillägger:

ID- och gränskontrollen är ett allvarligt hot mot sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i Greater Copenhagen. Vinsterna från 16 års integration undermineras.”

Steen Christiansen efterlyser en normalisering av reseförhållandena för pendlarna i Greater Copenhagen, och det kan bäst uppnås genom att avskaffa ID- och gränskontrollen.

”I Greater Copenhagen-samarbetet uppmanar vi den svenska och den danska regeringen att snabbast möjligt söka varaktiga, internationella lösningar på de problem ID- och gränskontrollen är ett resultat av,” säger han.

Enligt den svenska undersökningen från Läsnsstyrelsen Skåne minskade antalet tågresenärer över Öresund med 15 procent under första halvåret 2016, medan restiden med tåg mellan Köpenhamns Hovedbanegård och Malmö Centralstation förlängdes med 30-60 minuter. Enligt en beräkning från Öresundsinstitutet har de årliga kostnaderna pga den förlängda restiden ökat med 296 miljoner svenska kronor.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Steen Christiansen nås genom kommunikatör Janus Enemark Nissen, tel. +45 22 53 72 20, e-mail: Janus.Enemark.Nissen@albertslund.dk

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsätningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy