Skip to main content

​Greater Copenhagen – ny europeisk metropol är född

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 08:09 CET

I går möttes styrelsen för den nyetablerade organisationen Greater Copenhagen & Skåne Committee för första gången. Det historiska mötet hölls på Köpenhamns flygplats.

Den politiska samarbetsplattformen Greater Copenhagen & Skåne Committee är etablerad med full uppbackning från samtliga 79 kommuner och tre regioner i Skåne, Hovedstaden och Själland. Kommunerna och regionerna är nu redo att inleda ett handlingsinriktat samarbete för att öka tillväxten och skapa nya arbetstillfällen.

- Hver for sig er vi for små til for alvor at gøre os gældende i den internationale konkurrence, men sammen kan vi skabe den volumen, som er afgørende for konkurrenceevnen. Med etableringen af Greater Copenhagen & Skåne Committee placerer vi os på verdenskortet som en metropol med højtuddannede medarbejdere, god infrastruktur og stærke brancheklynger. Vi er verdensmestre i grønne løsninger, vi har en medico-branche i international topklasse, og det er let at drive virksomhed i Greater Copenhagen. Det budskab skal vi have ud i verden, så vi kan tiltrække flere internationale investorer og virksomheder, säger Steen Christiansen, borgmester Albertslund Kommune och ordförande i Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Greater Copenhagen & Skåne Committee ska ta kampen mot bland annat Stockholm, Amsterdam och Hamburg om investeringar, talang och sysselsättning. Den globala konkurrensen mellan städer och metropoler är hård och Öresundsregionen har under de senaste åren misslyckats med att hålla jämna steg med den tillväxt som har varit i andra nordeuropeiska städer. Arbetet ska också fokusera på att röja de hinder som står i vägen för integration.

– Vi har format ett unikt metropolsamarbete som ska växla upp arbetet med att integrera våra regioner och kommuner. Öresundsregionen har nu förutsättningar för att utvecklas till en av de ledande i norra Europa inom forskning, innovation och turism med fler jobb och stärkt tillväxt som följd, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande Region Skåne och vice ordförande i Greater Copenhagen and Skåne Committee.

Greater Copenhagen har ett antal industripolitiska styrkor som kommunerna och regionerna tillsammans med verksamheter, organisationer, universitet kan marknadsföras globalt. Det är framförallt inom gröna innovationer, medicinteknisk industri, hälso- och välfärdsteknologi samt kreativa industrier där regionen kan hävda sig globalt.

– Vi skal nu sørge for at implementere de ting, som vi har igangsat, så vi kan skabe resultater. Det er vigtigt, at erhvervslivet kommer ind i projekterne. Vi skal få det, vi har sat i gang, til at virke, før vi sætter for meget nyt i gang, säger Jens Stenbæk, regionsrådsformand Region Sjælland och vice ordförande i Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Styrelsen valde Steen Christiansen, borgmästare i Albertslund som ordförandei Greater Copenhagen & Skåne Committee, och Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande Region Skåne och Jens Stenbæk, regionsrådsformand Region Sjælland, som vice ordförande för 2016.


Fakta om Greater Copenhagen & Skåne Committee:
Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete som består av 79 kommuner och tre regioner i Hovedstaden, Själland och Skåne. Det bor 3,9 miljoner människor i Greater Copenhagen. Det finns 17 universitet och högskolor med cirka 189 000 studenter i regionen.

26 procent av Danmarks och Sveriges BNP genereras i Greater Copenhagen. De danska regionerna i Greater Copenhagen står för cirka 48 procent av Danmarks samlade BNP. Region Skåne står för ungefär 11 procent av Sveriges BNP.


Politiska prioriteringar i Greater Copenhagen & Skåne Commitee:

 • verka för att skapa en stark internationell infrastruktur.
 • öka attraktionskraften för investerare, turister, företag och talanger.
 • öka integrationen av arbetsmarknaden i regionen och påverka de lagar och gränshinder som bromsar tillväxten.
 • etablera gemensamma strategiska företagsinsatser.
 • främja den gemensamma marknadsföringen av regionen under varumärket Greater Copenhagen.


Styrelsen består av 18 medlemmar:

 • Steen Christiansen, Formand for KKR Hovedstaden, borgmester Albertslund Kommune
 • John Engelhardt, Næstformanden for KKR Hovedstaden, borgmester Glostrup Kommune
 • Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune
 • Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden
 • NN, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden
 • Jens Stenbæk, Regionsrådsformand, Region Sjælland
 • Steen Bach Nielsen, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland
 • Knud Erik Hansen, Næstformand i KKR Sjælland, Borgmenter i Faxe Kommune
 • Niels Hörup, Formanden for KKR Sjælland, Borgmester, Solrød Kommune
 • Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh, ordförande, Malmö Stad
 • Anders Almgren, Ordförande, Lunds kommun
 • Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens 2:e vice ordförande, Region Skåne
 • Märta Stenevi, Regionstyrelsens 1:e vice ordförande, Region Skåne
 • Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg Stad
 • Heléne Fritzon, Ordförande kommunstyrelsen, Kristianstads kommun
 • Kent Mårtensson, Ordförande, Kommunförbundet Skåne
 • Lena Wallentheim, Ordförande Hässleholm kommun (Platserna roterar mellan Hässleholm, Landskrona och Trelleborg)


För mer information kontakta
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Nås genom Malin Tykesson (S), pressekreterare
Tel: 0725-99 76 04

The Greater Copenhagen & Skåne Committee arbetar med att bryta ner gränshinder mellan kommuner, regioner och länder. Kommitteen är ett politiskt samarbete för regioner och kommuner i Östdanmark och i Skåne med politiskt fokus på att skapa tillväxt och främja näringslivet, så att det skapas fler jobb samt att avskaffa gränshinder som utgör barriärer för tillväxten i regionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.