Skip to main content

Infrastruktur och hållbar samhällsplanering fokus i årets Öresundshuset

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 13:59 CEST

Öresundsregionens satsning under Almedalen i Visby, Öresundshuset, invigs på måndagen den 1 juli. I årets program medverkar viktiga makthavare inom politik och näringsliv. Samhällsplanering, infrastruktur och kunskapsutveckling är centrala ämnen som återkommer bland programpunkterna.

- Det finns ett intresse för de sakfrågor som berör Öresundsregionen. Målet med hela satsningen är att visa att det som sker i regionen är en nationell angelägenhet, särskilt när det gäller investeringar i vägar, järnvägar och kollektivtrafik. Vi vet att Öresundsbron har gynnat Öresundsintegrationen och stärkt både dansk och svensk tillväxt, säger Finn Lauritzen, direktör på Öresundskomiteen.

Ökar kunskapen om regionen

Öresundshuset i Almedalen är mötesplatsen för beslutsfattare från samhälls- och näringsliv, politik, förvaltning och akademi. Med samtal och möten bidrar satsningen till att öka kunskapen om regionens framtidspotential samtidigt som Öresundshuset har etablerat sig som en viktig och långsiktig mötesplats för regionens aktörer. I år arrangeras totalt över 30 seminarier.

Fjärdedel av ländernas BNP

- Vi har många anledningar att ta Öresundsregionen till Almedalen, vi representerar den största regionen med en befolkning på 3,8 miljoner människor och drygt en fjärdedel av både Sveriges och Danmarks samlade BNP. Genom vårt program belyser vi att regionen är en av Europas mest dynamiska med en stor tillväxtpotential, men där det finns stora utmaningar som alla aktörer behöver ta ett ansvar för. Satsningar på infrastruktur och hållbart bostadsbyggande kan kraftfullt bidra till en bättre miljö, en växande BNP och högre sysselsättning för hela Sverige, säger Finn Lauritzen, direktör på Öresundskomiteen.

Öresundshuset i Almedalen är ett samarbete mellan Öresundskomiteen, Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun och Malmö högskola. Den totala budgeten för Öresundshusets gemensamma program i Almedalen är 1,8 miljoner kronor. 

Besök gärna www.öresundshuset.nu för mer information om vad som äger rum i Öresundshuset. Du kan även hålla dig uppdaterad om Öresundshuset via Facebook (Öresundsundshuset i Almedalen) och Twitter (Oresundshuset).

För kommentar kontakta:

Finn Lauritzen Direktør Öresundskomiteen
Tel: +45 33268910
Mobil: +45 20440325
Email: fl@oresundskomiteen.dk


Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy