Skip to main content

NY OECD-rapport larmar om Sveriges oförmåga att ta tillvara kompetenser

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 09:48 CEST

Den bristande integrationen på den svenska arbetsmarknaden är en tickande bomb. Utanförskap drabbar allas välfärd på sikt och en hel generation riskerar att gå förlorad.

En färsk OECD-rapport pekar på förutsättningar och vilket utvecklingsfokus som krävs under de närmaste åren. Rapporten pekar på de utmaningar Skåne och Sverige står inför: Låg sysselsättningsgrad, integrationsproblem och svagt entreprenörskap. Men OECD pekar också på styrkorna som en möjlig väg att möta utmaningarna.

- Problemen finns i Skåne och Öresundsregionen men också i hela Sverige, säger William Tompson, enhetschef på OECD.

Rapporten är beställd av Region Skåne och pekar också på skåne är en av världens främsta kunskapsregioner, liksom bland de mest innovativa regionerna men Skåne men också hela Sverige, säger William Tompson, enhetschef på OECD.

Under ett seminarie i Öresundshuset under Almedalsveckan presenterades siffror som visar på den utmaning som finns för Skåne, Sverige och Skandinavien.

- Alla måste fokusera på att lösa utmaningarna vi har framför oss. Vi ska ta tillvara alla möjligheter som finns med den stora inflyttningen, närheten till Köpenhamn och det faktum att Skåne tillhör världens främsta kunskapsregioner, säger Pia Kinhult ordförande i Öresundskomitten.

Det som sker i Skåne är en nationell angelägenhet. Skulle Skåne komma upp i samma sysselsättningsgrad och produktivitet som i riket skulle Skånes och därmed Sveriges BNP öka med drygt 40 miljarder kronor.

För mer information:

Pia Kinhult, ordförande Öresundskomiteen.
Mobilnummer: 0730-533 129 

Läs mer om OECD-rapporten:
http://www.skane.se/sv/Skanes-utveckling/Om-Skane/Territorial-review/

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy