Skip to main content

Stark integration i Greater Copenhagen blir avgörande efter Coronavirus

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2020 12:32 CET

Precis som för andra gränsregioner med en omfattande arbetspendling över landsgränser så drabbas Greater Copenhagens gränspendlare hårt av epidemin med Coronavirus. Det samma gäller de företag och arbetsgivare som pendlarna är anställda hos. Människors hälsa är så klart viktigare än både mobilitet och arbetsliv. Men när faran för liv och hälsa är över, förhoppningsvis om några månader, så kommer det att vara avgörande att få igång ekonomin så snart som möjligt så att företag och arbetsplatser kan finnas kvar. 

Redan nu står det klart att pendling och företag i Greater Copenhagen – och därmed den samlade ekonomin – kan göras mer robust i framtiden genom mer flexibla regelverk för pendling och gränsöverskridande företagsaktiviteter.

I Greater Copenhagen är det framförallt servicenäringen – inte minst detaljhandeln och småföretagen, som är beroende av att pendlingen över sundet fungerar. Många företag och verksamheter ligger i Danmark, främst Köpenhamn, dit många pendlare kommer från Malmö och andra delar av Skåne. 

Vårt gemensamma beroende av varandra är uppenbart. Sverige och Danmark är sedan länge tätt sammanvävda både ekonomiskt och socialt. Men i och med Corona-epidemin står det klart att Greater Copenhagens gränsregionala ekonomi är särskilt sårbar i en kris där nationella regeringar inför undantagsregler, som skapar barriärer i gränsregioner.

”Just nu gäller det naturligtvis att få Corona-epidemin under kontroll. Därefter kommer vi att ha ett stort behov av att återställa ekonomin i Greater Copenhagen så fort det bara går” säger Peter Krogsgaard, tillförordnad sekretariatschef för Greater Copenhagen, han fortsätter:

”Vi kan redan nu se att myndigheternas agerande för att stoppa spridningen av virus skapar särskilda utmaningar för medborgare och företag i Greater Copenhagen. Myndigheterna i Sverige och Danmark agerar olika för att stoppa spridningen vilket gör att gränspendlarna hamnar mellan två stolar,” säger Peter Krogsgaard.

Därför är Greater Copenhagen angelägna om att stärka metropolregionens ekonomi och sysselsättning, något som kommer bli nödvändig, när Corona-epidemien är över.

Särskilda utmaningar

Nyligen lanserade Greater Copenhagen en arbetsmarknadscharter med insatser för att stärka och integrera arbetsmarknaden. Förutom att fokusera på att reducera juridiska och administrativa gränshinder, har chartern också fokus på utbildnings- och informationsinsatser. Framöver kommer det finnas anledning att kraftsamla än mer för stärka arbetsmarknaden i Greater Copenhagen.

Den svensk-danska informationstjänsten Øresunddirekt, som servar Greater Copenhagens pendlare och företag som bedriver verksamhet på den andra sidan sundet, har tillsammans med Landshövdingen i Skåne skrivit ett brev till den svenska regeringen och redogjort för de särskilda utmaningar som finns för den ekonomiska integrationen i regionen.

Øresunddirekt har också kontinuerlig dialog med Nordiska ministerrådet om situationen. För att hantera de akuta problemen som Corona-epidemin skapar för Öresundspendlarna, har Sveriges regering tillsatt en expertgrupp som ska se på pendlarnas situation. 

Verksamheten på Øresunddirekt fortsätter med oförminskad styrka och man informerar dagligen om den aktuella situationen för pendlare och företag på båda sidor Öresund.


För mer information kontakta:

Peter Krogsgaard, konst. sekretartiatschef, Greater Copenhagen, tlf. +45 2237 0261 , e-mail: pkr@greatercph.com

Greater Copenhagen Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland, Region Halland och samtliga 85 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsättningen i hela Greater Copenhagen-regionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.