Ys2skgiokgekg0yzjrvq

EUROPAS Bästa Arbetsplatser 2015 har svenska företag i toppen!

Pressmeddelanden   •   2015-06-05 14:38 CEST

På de bästa arbetsplatserna i Europa gör man allt rätt från grunden. De har ärlig, rättvis ledning och rätt utrustning för arbetet. Men de skapar också emotionellt sunda, roliga och inkluderande arbetsplatser. Det visar resultaten från den nya undersökningen från Great Place to Work® som publicerar den 13:e årliga listan med de bästa arbetsplatserna i Europa.

Media-no-image

BTR accounting and payroll services en av Sveriges bästa arbetsplatser 2015

Pressmeddelanden   •   2015-03-20 11:28 CET

Nyckeln till årets succé är ledarkapet och transparensen på BTR, något som bolaget lade grunden till så sent som förra året.

" 2013 deltog vi för första gången i Great Place To Work ® undersökningen. Resultatet av den undersökningen visade klart avsaknad av ledarskap inom organisationen. Redan tidigt 2014 satte vi igång processen att rekrytera en ledningsgrupp med samma kreativa och drivande spirit som jag", säger Lena Johansson, grundare och VD. "Det är med stolthet jag kan konstatera vad vi åstadkommit på så kort tid."

Nöjda, engagerade anställda är kärnan till en hållbar långsiktig framgång, och BTR kommer att fortsätta det påbörjade arbetet att skapa en företagskultur byggd på tillit och med nöjda och tillfredsställda medarbetare för att upprätthålla och förbättra våra resultat för framtiden.

"BTR har fått mycket fina omdömen av sina medarbetare. Med en tillitsfull kultur med transparent information och ett lyssnande ledarskap kan vi med glädje presentera BTR som en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2015." säger Maria Grudén, vd Great Place to Work Sverige

Några citat från personalen på BTR om vad det är som gör organisationen till en utmärkt arbetsplats:

Det fina bemötandet av nya medarbetare, den familjära känslan. Detta är det jag tänker på i första hand.”

”Raka beslutsvägar, arbetsmiljö som är så långt ifrån ett öppet kontorslandskap som man kan komma, intresse för mjuka värden hos ledningsgruppen.”


BTR grundades 1989 av Lena Johansson som startade verksamheten i liten skala med endast en kund. Idag består BTR av 35 konsulter som servar ca 300 kunder från stora delar av världen med HR, lönehantering, redovisning och skattehantering.

BTR har sitt kontor i centrala Stockholm, Grev Turegatan 21, där de har funnits sedan 2002.

www.btrbc.com

Great Place to Work®  är ett undersöknings- och managementkonsultföretag, med huvudkontor i USA och med ett antal dotterbolag världen över. Vi arbetar med att utveckla arbetsplatser och organisationer. Vi genomför världens största arbetsplatsstudie av sitt slag och i dagsläget genomförs vår Trust Index-undersökning på mer än 6,000 olika företag och organisationer årligen.

Vi är kanske mest kända för den lista vi producerar åt Fortune Magazine, Fortune 100 BEST, listan över USAs bästa arbetsplatser. I Sverige publicerar varje år en lista över Sveriges Bästa Arbetsplatser, den elfte årliga listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser publiceras den 28 mars 2014.  

Den 19 mars, 2015 korades Sveriges Bästa Arbetsplatser 2015 av undersöknings och konsultföretaget Great Place To Work ® och BTR var en av Sveriges 15 bästa företag i sin kategori.

Läs vidare »
Media-no-image

SICK AB utmärker sig som en av Sveriges bästa arbetsplatser

Pressmeddelanden   •   2015-03-20 11:21 CET

– Det är hedrande att återigen få ett pris som en av Sveriges Bästa Arbetsplatser. Ett förbättrat samarbete inom och mellan våra avdelningar ser jag som det viktigaste resultatet av det arbete som alla medarbetare och chefer lagt ner på detta. Det i sin tur bidrar till en positiv utveckling för vårt företag. Att vi dessutom erhåller ett pris från Great Place to Work, för andra året i rad, är en bonus och en kvittens på att vi är på väg åt rätt håll. Vi är stolta över vad vi har åstadkommit hittillsoch fortsätter nu vårt förbättringsarbete, säger Ingemar Händestam, vd på SICK AB.

Av årets resultat i medarbetarundersökningen, som ligger till grund för utmärkelsen, kan man bland annat konstatera att 97% av SICKs medarbetare känner stolthet över sitt arbete, 95% trivs med sina kollegor och 100% kan rekommendera de produkter och tjänster SICK utvecklar.

– Jag tycker verkligen att SICK AB kan vara stolta över sina resultat! Med ett långsiktigt och strategiskt arbete som verkligen har burit frukt är SICK för andra året i rad en av Sveriges Bästa Arbetsplatser, kommenterar Maria Grudén, vd på Great Place to Work Sverige.

– Vi har under fem års tid arbetat målmedvetet och strukturerat med att höja medarbetarnas stolthet och trivsel på arbetsplatsen. Det har gjort att vi stadigt klättrat uppåt i den årliga medarbetarundersökningen och i rankingen över Sveriges Bästa Arbetsplatser. I år gläder jag mig bland annat åt att 100% av medarbetarna säger att de kan rekommendera SICK som arbetsgivare till andra. Just nu är vi faktiskt mitt uppe i rekryteringen av flera nya medarbetare, så du som läser detta, passa på att söka, uppmanar Anne Thelin-Ehrling, HR-chef på SICK AB.


För mer information kontakta:

Ingemar Händestam, vd, tel 010-110 10 00

Anne Thelin-Ehrling, HR-chef, tel 010-110 10 05


SICK är en av världens ledande leverantörer av sensorbaserade lösningar för industrin. För industriautomation och logistik har företaget marknadens bredaste sortiment av fotoceller och givare, smarta helhetslösningar för en säker industrimiljö och system för automatisk identifiering. Inom processautomation erbjuder företaget lösningar för miljömätning, analys och processapplikationer. Koncernen SICK grundades 1946 i Tyskland av Dr Erwin Sick. Idag har koncernen 6 500 anställda och ett 50-tal dotterbolag runt om i världen. I Sverige har SICK AB 50 medarbetare och omsätter 200 miljoner SEK. Huvudkontor ligger i Vårby, Stockholm.

Great Place to Work®  är ett undersöknings- och managementkonsultföretag, med huvudkontor i USA och med ett antal dotterbolag världen över. Vi arbetar med att utveckla arbetsplatser och organisationer. Vi genomför världens största arbetsplatsstudie av sitt slag och i dagsläget genomförs vår Trust Index-undersökning på mer än 6,000 olika företag och organisationer årligen.

Vi är kanske mest kända för den lista vi producerar åt Fortune Magazine, Fortune 100 BEST, listan över USAs bästa arbetsplatser. I Sverige publicerar varje år en lista över Sveriges Bästa Arbetsplatser, den elfte årliga listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser publiceras den 28 mars 2014.  

SICK AB har blivit utnämnt till en av Sveriges bästa arbetsplatser 2015 i undersökningen gjord av institutet Great Place To Work. I kategorin medelstora bolag kom SICK AB på 11 plats. Utmärkelsen kommer samtidigt som SICK håller på att rekrytera flera nya medarbetare.

Läs vidare »
Media-no-image

Polar Cape har blivit utnämnd till en av Sveriges bästa arbetsplatser

Pressmeddelanden   •   2015-03-20 11:19 CET

Polar Cape rankades högt inte bara för att medarbetarna trivs utan också för det sätt med vilket företaget arbetar med processer och rutiner i syfte att säkerställa en bra företagskultur med genomgående hög kvalitet.

Att skapa en arbetsplats där medarbetare känner stolthet och tillfredsställelse har varit en viktig del av Polar Capes vision sedan företaget grundades 2010. Visionen bygger på antagandet att en riktigt bra arbetsplats är grundläggande för att locka till sig de bästa medarbetarna vilket i sin tur är bra för affärerna och för det individuella engagemanget.

Eftersom Polar Cape är ett konsultföretag med anställda som sitter både internt och ute hos kund har det varit av särskild vikt att kunna knyta starka band till företagets kultur och värderingar. Varje enskild medarbetare ska känna sig som en viktig pusselbit och vara väl införstådd i företagets och sina egna mål. På Polar Cape uppnås detta genom ett tydligt fokus på fyra huvudområden: personlig utveckling, kunskapsspridning, relationer och gemenskap samt främjandet av en bra balans mellan arbete och fritid.

Kombinerat med en tydlig strategi, en platt organisation och ett öppet ledarskap har fokuseringen på en stark företagskultur möjliggjort en tillväxt från fyra medarbetare i Sverige för fem år sedan till ett företag med nästan 40 anställda i Sverige, Makedonien och Nederländerna.

I sökandet efter de bästa konsulterna är det viktigt att vara tydlig med vad som skiljer Polar Cape från övriga konsultföretag. Den genuina, öppna och engagerande företagskulturen har lett till låg personalomsättning vilket har varit bra för affärerna men också bidragit till att upprätthålla företagskulturen genom kontinuitet.

-Citat från Maria Grudén, VD Great Place to Work.

"Polar Cape Consulting visar att man genom ett genuint engagemang och kunskap kring hur man bygger goda relationer och en ärlig arbetsplatskultur kan bli rankad som en av Sveriges Bästa Arbetsplatser - redan vid första försöket."

-Citat från Simon Forshaw, VD Polar Cape Consulting.

“Att ha blivit rankade som en av Sveriges 15 bästa arbetsplatser i Great Place to Works utvärdering är en bekräftelse på att allt hårt arbete vi har lagt ner på att bygga en stark företagskultur med fokus på våra medarbetare har betalat sig. Vi vill bygga ett konsultföretag som våra anställda känner sig stolta över och som de utan att tveka kan rekommendera till sina vänner och bekanta. På motsvarande sett vill vi att våra kunder ska känna en stolthet över att arbeta med oss och att de gärna rekommenderar oss som partner till andra potentiella kunder.”

5 faktorer som gör att de anställda på Polar Cape trivs med sin arbetsplats:

1.Sociala relationer och gemenskap gör skillnad! Medarbetare som kommer överens och har roligt i varandras sällskap vill på ett naturligt sätt hjälpa varandra att lyckas.

2.Konsulter med krävande uppdrag och med ett upptaget privatliv behöver känna att tiden de spenderar med kollegor är givande och tillfredsställande.

3.Den allra första tiden på arbetsplatsen är extra viktig för att den anställde eftersom introduktionsfasen skapar öppenhet och en känsla av gemenskap.

4.Varje anställd har tydliga mål som mäts genom en konkret handlingsplan. Dessa handlingsplaner följs upp på regelbunden basis för att säkerställa att resultat uppnås.

5.Öppenhet och ärlighet skapar tillit.

Utmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplatser är indelad i tre kategorier; små-, medel- och stora organisationer.Great Place to Work Institute grundades i USA 1983 och priset för de bästa arbetsplatserna har delats ut i Europa i tolv år. Listorna över Sveriges Bästa Arbetsplatser baseras bland annat på en undersökning bland företagens medarbetare som får fylla i svar på 59 påståenden om sin arbetsplats.

För mer information var vänlig kontakta:

Simon Forshaw, VD Polar Cape Consulting

Great Place to Work®  är ett undersöknings- och managementkonsultföretag, med huvudkontor i USA och med ett antal dotterbolag världen över. Vi arbetar med att utveckla arbetsplatser och organisationer. Vi genomför världens största arbetsplatsstudie av sitt slag och i dagsläget genomförs vår Trust Index-undersökning på mer än 6,000 olika företag och organisationer årligen.

Vi är kanske mest kända för den lista vi producerar åt Fortune Magazine, Fortune 100 BEST, listan över USAs bästa arbetsplatser. I Sverige publicerar varje år en lista över Sveriges Bästa Arbetsplatser, den elfte årliga listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser publiceras den 28 mars 2014.  

Ägarskap och individuellt ansvar är ledord för den moderna arbetsplatsen. Det internationella organisationsutvecklingsföretaget Great Place to Work Institute, korade igår kväll Sveriges Bästa Arbetsplatser 2015. Polar Cape deltog för första gången i utvärderingen och rankades som en Sveriges 15 bästa arbetsplatser i kategorin små organisationer. Totalt deltog 148 företag i årets ranking.

Läs vidare »
Dsclbkuyetktaj0mvyiy

Symbrio är en av Sveriges Bästa Arbetsplatser

Pressmeddelanden   •   2015-03-20 11:15 CET

För tredje året i rad tar sig Symbrio in på listan över Sverige bästa arbetsplatser i kategorin Små organisationer. Great Place To Work lyfter varje år fram de bästa arbetsplatserna genom ett rankingsystem som bland annat baseras på medarbetarnas egna omdömen om sin arbetsplats via en medarbetarundersökning.

Oln9dkmyzm6umrlfqtqk

Forsen är Sveriges 8 bästa arbetsplats

Pressmeddelanden   •   2015-03-20 11:10 CET

Forsen Projekt utnämndes igår kväll till Sveriges 8 bästa arbetsplats när årets vinnare korades av Great Place to Work Institute. – För oss är det en bekräftelse på att den HR-strategi vi beslutade om 2012 är rätt väg att gå. Våra medarbetare trivs och vi gör rätt saker, vilket känns fantastiskt, säger Forsens HR-chef Caroline Redare

Xspzcjj4wbp1eq8mc2qd

Wunderkraut – en av Sveriges bästa arbetsplatser!

Pressmeddelanden   •   2015-03-20 09:03 CET

I världens största arbetsplatsstudie har det svenska företaget Wunderkraut utnämnts till en av Sveriges bästa arbetsplatser . – Vi är stolta över utnämningen, och ser den som ett resultat av vårt engagemang för våra kunder och den gemenskap vi skapar internt, säger Magnus Lejonborg, VD på Wunderkraut .

T7oaw7rb5jusw6idvbjc

​Great Place to Work Institute presenterar Sveriges Bästa Arbetsplatser 2015

Pressmeddelanden   •   2015-03-19 22:52 CET

Great Place to Work Institute presenterar Sveriges Bästa Arbetsplatser 2015

Cprvlxnb8tfudnmhrdjz

Världens Bästa Multinationella Arbetsplatser 2014 utsedda

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 18:21 CEST

Great Place to Work® har för fjärde gången tagit fram en helt unik ranking: en lista över ”Världens 25 Bästa Multinationella Arbetsplatser”. Rankingen bygger på världens största studie av arbetsplatskultur. 7 200 företag och organisationer har utvärderats och 10 miljoner människor arbetar i dessa företag och organisationer. Great Place to Work® publicerar även ”Sveriges Bästa Arbetsplatser”.

R337xtebjfbiiui1wzj3

Arbetsplatskultur = Varumärke !? Missa inte årets viktigaste konferens!

Nyheter   •   2014-09-25 15:41 CEST

Great Place to Work presenterar årets största konferens på temat arbetsplatskultur! I år har konferensen underrubriken ”Arbetsplatskultur = Varumärke!?”med detta tema ämnar vi skapa en dialog kring tanken att er organisations kultur och varumärke är samma sak. Gå 5 betala för 4 - endast 6000 kr - anmäl er nu!

Bilder & Videor 1 bild, 3 videor

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • dhmaukria.xsbcssgruden@grenycoatplacetowvoehpzctwfork.com
 • 08-562 00 481
Med mångårig erfarenhet från konsultbranschen, tog Maria över ansvaret för Great Place to Work Institute i Sverige i... Visa mer

 • Presskontakt
 • Director Client Development
 • tove.griffin@greatplacetowork.com
 • 070 77 88 417
 • 08 56 20 04 83
Tove ansvarar för kundetablering och kundprojekt hos Great Place to Work® Sverige. Med mångårig konsulterfarenhet inom... Visa mer

Om Great Place to Work® Sverige

Vill ni bli en av Sveriges Bästa Arbetsplatser ?

Great Place to Work® är ett undersöknings- och managementkonsultföretag, med huvudkontor i USA och med ett antal dotterbolag världen över. Vi arbetar med att utveckla arbetsplatser och organisationer. Företaget är verksamt i 50 länder i hela världen och har cirka 500 anställda.

Great Place to Work® genomför världens största arbetsplatsstudie och i dagsläget genomförs vår Trust Index© undersökning på mer än 7,200 olika företag och organisationer årligen.

Vi är kanske mest kända för den lista vi producerar åt Fortune Magazine, Fortune 100 BEST, listan över USAs bästa arbetsplatser. I Sverige publicerar varje år en lista över Sveriges Bästa Arbetsplatser, den trettonde årliga listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser publiceras den 19 mars 2014.

Vi på Great Place to Work® har lyssnat på medarbetare och utvärderat arbetsgivare sedan 1980 för att förstå vad som gör en arbetsplats till en av de bästa. Vi vet att grunden för varje utmärkt arbetsplats är tillit mellan medarbetare och ledare. Våra ständigt pågående studier, våra mätverktyg och våra utbildningar har gjort att vi nu är ledande när det gäller att bygga arbetsplatser med höga nivåer av tillit.

Adress

 • Great Place to Work® Sverige
 • Skeppsbron 20
 • 11130 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar