Skip to main content

Fixa luftkvaliteten i städerna; behåll pengarna i Sverige!

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2013 15:29 CEST

EU-kommissionen är troligen på väg att bötfälla Sverige för olagligt höga partikelhalter (PM10) i luften i Norrköping, Stockholm, Södertälje och Uppsala. Fixa luftkvaliteten och behåll pengarna i Sverige, uppmanar Gröna Bilister

EU-kommissionen har nu skickat en formell underrättelse till regeringen, baserat på Sveriges officiella uppgifter om PM10-koncentrationen i Norrköping, Stockholm, Södertälje och Uppsala för åren 2008-2011. Sverige fälldes redan år 2010 av EG-domstolen för otillåtet höga partikelhalter i luft. Böterna kan bli i miljardklassen.

- Sverige klarade sig från böter sist, men kommissionen skärper nu tonen och slår fast att Sverige inte gjort vad som krävs för att minska utsläppen. Jag hoppas att vi ändå kan nog undgå böterna genom att snabbt visa upp konkreta handlingsplaner som verkligen pressar ner partikelutsläppen, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister. 

Gröna Bilister konstaterar att en stor del av halterna av partiklar och kväveoxider i marknivå härrör från trafiken, och föreslår fem punkter för minskade nivåer:

  1. Miljözoner även för lätta fordon. Miljözonerna för tunga fordon har haft stor lokal effekt, och bör utvidgas till att också gälla lätta fordon. Dieselbilar utan partikelfilter och bensinbilar utan katalysator bör inte få trafikera innerstäder med luftkvalitetsproblem. 
  2. Minskat resande. Den bil som har lägst utsläpp är den som inte körs. Därför bör stimulans för distansarbete, införas och myndigheter bör slå fast konkreta mål för minskade körsträckor.
  3. Ökad andel kollektivt resande och cykling. Ett transportslagsneutralt reseavdrag stimulerar till att låta bilen stå, liksom att fullt ut beskatta förmånen av p-plats på jobbet.
  4. El-och gasbilssatsning. Dessa bilar ger nära noll-utsläpp av partiklar och kväveoxider, och bör stimuleras ytterligare genom en Robin Hood-skatt på bilar, kombinerat med lokal stimulans.
  5. Förnyat Klimp. De höga halterna beror mycket på nationell politik och kostnaderna för att få ner utsläppen lokalt bör nationellt delfinansieras, ungefär som med det tidigare Klimp, men med tydligare fordonskoppling.

- Allt detta kan inte införas direkt, men regeringen kan till kommissionen signalera att det är på gång och därmed kan vi förhoppningsvis undvika att skicka miljarder till EU:s kassa som vi istället kan använda för bättre hälsa, renare luft och minskad klimatpåverkan, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister betonar också att eventuella böter inte bör övervältras på kommunerna utan betalas av statskassan.

- Dessa fyra kommuner är inte eftersläntrare i miljöarbetet, tvärtom. De drabbas av en saktfärdig nationell politik och därför bör staten ta böterna – men huvudinriktningen bör vara att visa varför vi inte ska bötfällas! 

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann 070-309 00 45 eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220. 


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.