Skip to main content

Gröna Bilister: Rätt tänkt, Lekeberg – byt till miljöbilar!

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 09:12 CET

Om fem år ska alla Lekeberg kommuns bilar vara miljöbilar, enligt förslaget till miljömålsplan som kommunfullmäktige ska behandla på torsdag. Gröna Bilister är positiva och ger kommunen fem förslag till kompletterande åtgärder för grön bilism.

– Den som byter till miljöbil halverar klimatpåverkan jämfört med en konventionell bil. Därför vore det väldigt glädjande om Lekeberg beslutar sig för att enbart ha miljöbilar om fem år, även om många andra kommuner avancerar snabbare än så, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

I miljömålsplanen anges vidare att alla kommunanställda ska få motorvärmare och att biobränslen ska användas i större utsträckning inom jordbruket i Lekeberg. Gröna Bilister föreslår kommunen ytterligare fem åtgärder för grön bilism:

•    Prioritera förnybart. Bland de miljöbilsklassade fordonen bör kommunen prioritera bilar som går på biogas eller etanol eftersom de har lägst klimatpåverkan.

•    Minska körsträckan. Alltför få kommuner har tydliga mål för att minska det totala antalet körda mil – oavsett vilket bränsle en bil går på är det bättre för miljön om den får stå still. Lekeberg bör ansluta sig till kampanjen ”Inte Bilen Under Milen”.

•    Kräv 100 % miljöbilar när ni köper transporttjänster. Självklart ska taxi, färdtjänst och skolskjuts ske med miljöbilar.

•    Hyr ut kommunens bilar. Om miljöbilarna hyrs ut till allmänheten kvällar och helger minskar kommunens bilkostnader samtidigt som det totala antalet fordon i kommunen kan minska.

•    Planera för lokal biogasproduktion. Kommunens hushållsavfall är en utmärkt råvara för biogasproduktion och biogasen skulle minska kommunens beroende av allt dyrare och klimatvidrig fossilolja.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se
Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se

Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning. www.gronabilister.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy