Skip to main content

Gröna Bilister: Utmärkt biogassatsning, Luleå!

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 09:47 CET

Luleå kommun vill producera biogas av slam från Uddebo reningsverk, längre fram även matavfall och kompost. Biogasen ska driva kommunala fordon. Gröna Bilister berömmer kommunen för sitt arbete och presenterar fem förslag för påskyndad omställning till biogas.

Luleås kommunledning har beslutat om en förstudie för att granska förutsättningarna för lokal biogasproduktion, med inriktningen att driva delar av kommunens fordonspark, med fokus på kollektivtrafiken. Försäljning av biogas till allmänheten blir troligen i ett senare steg. Förstudien ska vara klar i maj-juni nästa år.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till Luleås planerade biogassatsning.

- Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Luleås nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan.

Gröna Bilister föreslår Luleå fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

  • Publik biogas. Luleå bör inte ensidigt inrikta satsningen på sin egen fordonsflotta, utan dimensionera produktionen så att den också räcker till allmänheten. Det kompletterar gasmackarna i Skellefteå och Boden.
  • 300 gasbilar. Nationellt bör vi nå en miljon gasbilar år 2020. Luleå bör kunna nå 300 gasbilar till år 2015, varav uppemot 100 i kommunal ägo.
  • Två mackar. En publik gasmack är bra, men det räcker inte för vare sig privatbilister eller taxi. Två mackar i Luleå bör uppnås till år 2015.
  • Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.
  • Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Luleå bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas kommande år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. Luleås planerade biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister

Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning. www.gronabilister.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera