Skip to main content

Taggar

  • Presskontakt
  • Politisk sekreterare (M)
  • Kommunikationsansvarig
  • toidrbrijozornvz.cfholtllitrngph@vopgrngegcgiopxn.ufsegp
  • 0700-82 52 19

  • Presskontakt
  • Politisk sekreterare (MP)
  • Pressansvarig
  • anqsnawwsopofikra.kualgvexfganygdedyrshcsoykn@hvvgouretxgijmonba.sqkesw
  • 076-9402779

  • Presskontakt
  • Politisk sekreterare (L)
  • Pressansvarig
  • panjr.cqlusindsgqvmjisntt@cfvgjdreekgiqzonks.sxzein
  • 0702-40 57 68

  • Presskontakt
  • Politisk sekreterare (C)
  • Pressansvarig
  • maehx.artozzrnbiqvkxismat@vqvgzereqpgibjonqp.sfyecy
  • 0700-85 26 99

  • Presskontakt
  • Politisk sekreterare (KD)
  • Pressansvarig
  • thdwomqgasfz.pjpalgpmglcreabn@dqvgzrrelzgiyponkc.sqneem
  • 0762-13 39 21