Skip to main content

Taggar

Interpellationssvar: Ambulanssjukvården i Södra Älvsborg
Interpellationssvar - Gör vi det vi kan för ungdomarna i Gullspång?

Satsningar i budgetförslag 2018

Dokument   •   2017-05-15 09:30 CEST

Budgetförslag 2018 - Västra Götalandsregionen

GrönBlå Samverkans förslag till budget för Västra Götalandsregionen år 2018. Observera att detta är slutversionen som regionfullmäktige tar beslut om.

Kort version budget 2017 - med alla satsningar
GrönBlå Samverkan Budget 2017

GrönBlå Samverkan Budget 2017

Dokument   •   2016-09-30 11:20 CEST

Ett år med psykiatriberedningen

Ett år med psykiatriberedningen

Dokument   •   2016-04-04 11:30 CEST

GrönBlå Samverkan presenterar rapporten ”Ett år med psykiatrisatsningen”. I den redovisas de många satsningar som majoriteten gjort hittills för att förbättra psykiatrin, den psykiska hälsan och det förebyggande arbetet i Västra Götaland.

GrönBlå Samverkan Budgetförslag 2016 - Västra Götalandsregionen

Idag, den 26 maj, klubbade regionstyrelsen GrönBlå Samverkans budgetförslag. Här finns det uppdaterade budgetförslaget att hämta som RS behandlade idag. Förslaget har uppdaterats efter hänsyn tagits till de av förvaltningen felaktigt beräknade pensionskostnaderna som skulle tyngt resultatet år 2017 och 2018. Observera att budget för 2016 ej har påverkats av dessa felaktiga beräkningar.

Budgetpresentation - GrönBlå Samverkans budgetförslag 2016 för Västra Götalandsregionen

Åhörarkopia till dagens (4 maj 2015) presskonferens av GrönBlå Samverkans budgetförslag 2016. Sammanfattning av bl.a. majoritetens viktigaste satsningar 2016.

Budget 2015

Budget 2015

Dokument   •   2014-11-11 08:37 CET

GrönBlå Samverkans budget för 2015 Vi sätter därför upp följande regionövergripande politiska prioriteringar; o En starkare region med en fortsatt satsning på kollektivtrafiken o Framtidstro och arbetsro inom hälso- och sjukvården o Ökat fokus för psykiskt välbefinnande o Kraftfullt miljöarbete o Ett friare kulturliv o Attraktivare arbetsgivare