Skip to main content

Taggar

Beslut om utökad jour i Tanum

Beslut om utökad jour i Tanum

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 15:01 CEST

Från och med mitten av augusti förlängs öppettiderna för Närhälsans jourmottagning i Tanum till klockan 2400 alla dagar i veckan. Beslutet fattades vid tisdagens sammanträde med hälso- och sjukvårdstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

GrönBlå Samverkan presenterar budget för 2019

GrönBlå Samverkan presenterar budget för 2019

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 10:35 CEST

Nu presenterar vi i den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen – GrönBlå Samverkan – vårt förslag till budget för 2019. Det är ett budgetförslag som särskilt fokuserar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom högre OB-ersättningar, samt att ytterligare tillföra ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård.

Media no image

Väntetiderna på SU:s akutmottagningar minskar

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 09:05 CEST

Den totala genomloppstiden på Sahlgrenska Universitetssjukhusets, SU, akutmottagningar minskar. De kortaste väntetiderna har Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus som ökat sin måluppfyllelse från 76% till 81% medan den största minskningen av den totala genomloppstiden skett på Sahlgrenska sjukhuset, en minskning med 14%. För hela SU har måluppfyllelsen gått upp från 59% till 67%

Socialdemokraterna ljuger om satsning på folkhögskolorna

Socialdemokraterna ljuger om satsning på folkhögskolorna

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 15:09 CET

Vid regionstyrelsens sammanträde i tisdags beslutade GrönBlå Samverkan att tillskjuta 4,7 miljoner kronor till folkhögskolorna i Västra Götaland. Genom dessa medel kompenseras folkhögskolorna, såväl de regionägda som de rörelsedrivna, för utökningen av antalet utbildningsplatser under 2017.

Beslut om vårdvalet efter valet

Beslut om vårdvalet efter valet

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 09:59 CET

GrönBlå Samverkan har beslutat att skjuta på beslutet om ett införande av ett vårdval inom mödrahälsovården till efter valet. Beslutet dröjer då utredningen kring den tekniska lösningen för en sammanhållen journalföring har dragit ut på tiden. En sammanhållen journal, från barnmorskemottagningen till förlossningskliniken, har varit ett krav från majoriteten för att fatta beslut om ett införande.

Media no image

Ett steg närmare elektroniska frikort för sjukresor

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 15:35 CET

Som ett första steg mot ett elektroniskt högkostnadsskydd för sjukresor beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen i dag om att genomföra en förstudie inför ett kommande införande.

Media no image

GrönBlå Samverkan stärker folkhögskolorna i Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 13:41 CET

GrönBlå Samverkan vill verka för en kraftig utökning av antalet utbildningsplatser på folkhögskolorna i Västra Götaland. Det finns möjlighet att tillskapa ytterligare 1200 extra studieplatser redan i år.

Media no image
Västra Götalandsregionen - årets organisatör av hållbar sjukvård
Media no image

Skaraborgs Sjukhus investerar för ökad tillgänglighet och för framtidens sjukvård

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 17:08 CET

​En ny akut och ett nytt psykiatrihus, det är några av de investeringar som behöver göras för framtidens vård på Skaraborg Sjukhus och som nu GrönBlå Samverkan ser behovet av.

Media no image

Pressträff: Skaraborgs Sjukhus investerar för ökad tillgänglighet och för framtidens sjukvård

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 15:48 CET

En ny akut och ett nytt psykiatrihus, det är några av de investeringar som behöver göras för framtidens vård på Skaraborg Sjukhus Skövde och som nu GrönBlå Samverkan ser behovet av.

Media no image

Kostnadsfritt sommarlovskort för Västra Götalands ungdomar

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 13:10 CET

Resandet med kollektivtrafiken måste öka om vi ska ha möjlighet att nå klimatmålen. Därför ställer sig nu Grönblå Samverkan bakom Regeringens satsning om att låta skolelever i årskurs 7 upp till år 2 på gymnasiet få åka gratis kollektivtrafik under sommaren.

Media no image

Förstärkt yrkesintroduktion och vidareutbildning för sjuksköterskor inom neonatologi

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 13:43 CET

I Västra Götalandsregionen erbjuder vi sedan några år tillbaka nyanställda undersköterskor, skötare och barnsköterskor en förstärkt yrkesintroduktion bl a för att bygga yrkesidentiteten och öka tryggheten för dessa personalgrupper. Dagens beslut att avsätta 11,7 miljoner kronor för 2018 innebär en tredubbling av satsningen sedan start. Det säger Gunilla Levén (M), ordförande i Personalutskottet.

Media no image

”Arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa måste förstärkas ”

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 09:55 CET

Uppföljning om hur regionens vårdcentraler tar hand om barn och unga med psykisk ohälsa presenterad. I uppföljningen har antal besök hos legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och kurator sammanställts och resultaten är nedslående. Bland de tio vårdcentraler som har flest besök per listad patient är det flera som har noll besök till de tre nämnda personalkategorierna vissa månader.

Media no image
Ökad valfrihet inom tandregleringen

Ökad valfrihet inom tandregleringen

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 08:30 CET

Media no image
Media no image

Spelmissbrukare ska få mer hjälp i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 12:58 CET

​2018 ska Västra Götalandsregionen öppna en regional enhet för specialiserad vård till personer med spelberoende. Det fattade psykiatriberedningen beslut om i dag. Enheten kommer att vara placerad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Media no image

Fortsatta satsningar på Sahlgrenska universitetssjukhuset

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 12:45 CET

Vid dagens sammanträde beslutade styrelsens för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att godkänna överenskommelsen med de två hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborgsområdet. Överenskommelsen innebär att resurserna till sjukhuset ökar med 371 mnkr, eller 3,3 procent, gentemot motsvarande överenskommelse 2017.

Media no image

Fortsatta offensiva satsningar för hälso- och sjukvården

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 14:26 CET

Satsningar på tillgänglighet inom akutsjukvården och psykiatrin liksom ett fokus på sjukvårdens omställning är de bärande delarna i den budget som idag fastställdes av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.