Skip to main content

Taggar

Nu förlängs öppettiderna för jouren i norra Bohuslän

Nu förlängs öppettiderna för jouren i norra Bohuslän

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2018 08:00 CEST

Nu på onsdag, den 15 augusti, förlängs öppettiderna för Närhälsans jourmottagning i Tanum till klockan 24:00 alla dagar i veckan. Beslutet fattades formellt av hälso- och sjukvårdsstyrelsen redan den 22 maj.

Avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och Marks Kommun avseende Skene Lasarett

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 09:40 CEST

Det är glädjande att vi nu kan skriva under en avsiktsförklaring avseende samverkan och utveckling av verksamheten vid Skene Lasarett. Vi går från ord till handling för att åter fylla Skene Lasarett med verksamhet. Detta har varit ett mål för GrönBlå Samverkan, säger Göran Larsson (MP) ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus.

Budget för 2019 beslutad av regionfullmäktige

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 16:13 CEST

GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2019 beslutade regionfullmäktige idag anta som regionens budget. En budget med ett särskilt fokus på att förbättra vårdpersonalens villkor genom högre OB-ersättningar, samt ytterligare tillförda ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård.

Ytterligare en budget med fokus på medarbetarna i sjukvården

Ytterligare en budget med fokus på medarbetarna i sjukvården

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 13:53 CEST

Det känns bra att efter 12 år som regionråd, i min sista budgetdebatt i Regionfullmäktige, kunna konstatera att personalfrågorna har haft starkt fokus under ledning av GrönBlå samverkan. Vi har inlett och öronmärkt en mängd satsningar destinerade direkt till medarbetarna. Det säger Gunilla Levén (M) ordförande i Personalutskottet.

Utökad vårdsatsning på barnsjukhuset

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 12:33 CEST

Den politiska ledningen i GrönBlå Samverkan har beslutat att tillföra ytterligare resurser till Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (DSBUS).

Efterlängtade satsningar på järnväg och sjöfart i Nationell infrastrukturplan

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 13:55 CEST

Idag presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för åren 2018–2029. Västra stambanan fortsätter rustas upp. Reinvesteringar planeras även på flera mindre järnvägar så som Älvsborgsbanan, Viskadalsbanan och Kinnekullebanan. I helgen presenterades en satsning på ny järnväg Göteborg-Borås med byggstart 2024.

Beslut om utökad jour i Tanum

Beslut om utökad jour i Tanum

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 15:01 CEST

Från och med mitten av augusti förlängs öppettiderna för Närhälsans jourmottagning i Tanum till klockan 2400 alla dagar i veckan. Beslutet fattades vid tisdagens sammanträde med hälso- och sjukvårdstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

GrönBlå Samverkan presenterar budget för 2019

GrönBlå Samverkan presenterar budget för 2019

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 10:35 CEST

Nu presenterar vi i den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen – GrönBlå Samverkan – vårt förslag till budget för 2019. Det är ett budgetförslag som särskilt fokuserar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom högre OB-ersättningar, samt att ytterligare tillföra ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård.

Väntetiderna på SU:s akutmottagningar minskar

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 09:05 CEST

Den totala genomloppstiden på Sahlgrenska Universitetssjukhusets, SU, akutmottagningar minskar. De kortaste väntetiderna har Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus som ökat sin måluppfyllelse från 76% till 81% medan den största minskningen av den totala genomloppstiden skett på Sahlgrenska sjukhuset, en minskning med 14%. För hela SU har måluppfyllelsen gått upp från 59% till 67%

Socialdemokraterna ljuger om satsning på folkhögskolorna

Socialdemokraterna ljuger om satsning på folkhögskolorna

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 15:09 CET

Vid regionstyrelsens sammanträde i tisdags beslutade GrönBlå Samverkan att tillskjuta 4,7 miljoner kronor till folkhögskolorna i Västra Götaland. Genom dessa medel kompenseras folkhögskolorna, såväl de regionägda som de rörelsedrivna, för utökningen av antalet utbildningsplatser under 2017.

Beslut om vårdvalet efter valet

Beslut om vårdvalet efter valet

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 09:59 CET

GrönBlå Samverkan har beslutat att skjuta på beslutet om ett införande av ett vårdval inom mödrahälsovården till efter valet. Beslutet dröjer då utredningen kring den tekniska lösningen för en sammanhållen journalföring har dragit ut på tiden. En sammanhållen journal, från barnmorskemottagningen till förlossningskliniken, har varit ett krav från majoriteten för att fatta beslut om ett införande.

Ett steg närmare elektroniska frikort för sjukresor

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 15:35 CET

Som ett första steg mot ett elektroniskt högkostnadsskydd för sjukresor beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen i dag om att genomföra en förstudie inför ett kommande införande.

GrönBlå Samverkan stärker folkhögskolorna i Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 13:41 CET

GrönBlå Samverkan vill verka för en kraftig utökning av antalet utbildningsplatser på folkhögskolorna i Västra Götaland. Det finns möjlighet att tillskapa ytterligare 1200 extra studieplatser redan i år.

Västra Götalandsregionen - årets organisatör av hållbar sjukvård

Skaraborgs Sjukhus investerar för ökad tillgänglighet och för framtidens sjukvård

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 17:08 CET

​En ny akut och ett nytt psykiatrihus, det är några av de investeringar som behöver göras för framtidens vård på Skaraborg Sjukhus och som nu GrönBlå Samverkan ser behovet av.

Pressträff: Skaraborgs Sjukhus investerar för ökad tillgänglighet och för framtidens sjukvård

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 15:48 CET

En ny akut och ett nytt psykiatrihus, det är några av de investeringar som behöver göras för framtidens vård på Skaraborg Sjukhus Skövde och som nu GrönBlå Samverkan ser behovet av.

Kostnadsfritt sommarlovskort för Västra Götalands ungdomar

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 13:10 CET

Resandet med kollektivtrafiken måste öka om vi ska ha möjlighet att nå klimatmålen. Därför ställer sig nu Grönblå Samverkan bakom Regeringens satsning om att låta skolelever i årskurs 7 upp till år 2 på gymnasiet få åka gratis kollektivtrafik under sommaren.

Förstärkt yrkesintroduktion och vidareutbildning för sjuksköterskor inom neonatologi

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 13:43 CET

I Västra Götalandsregionen erbjuder vi sedan några år tillbaka nyanställda undersköterskor, skötare och barnsköterskor en förstärkt yrkesintroduktion bl a för att bygga yrkesidentiteten och öka tryggheten för dessa personalgrupper. Dagens beslut att avsätta 11,7 miljoner kronor för 2018 innebär en tredubbling av satsningen sedan start. Det säger Gunilla Levén (M), ordförande i Personalutskottet.

”Arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa måste förstärkas ”

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 09:55 CET

Uppföljning om hur regionens vårdcentraler tar hand om barn och unga med psykisk ohälsa presenterad. I uppföljningen har antal besök hos legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och kurator sammanställts och resultaten är nedslående. Bland de tio vårdcentraler som har flest besök per listad patient är det flera som har noll besök till de tre nämnda personalkategorierna vissa månader.