Skip to main content

15 miljoner kronor fördelas till sjukhusen för kompetensutvecklings- och fortbildningsinsatser för undersköterskor, barnskötare och skötare

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 11:18 CET

Personalutskottet har tidigare beslutat avsätta 15 miljoner kronor för kompetensutvecklings- och fortbildningsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och skötare. Nu har Personalutskottet beslutat om fördelningen av medlen.

Kompetensutveckling för våra medarbetare är en viktig. strategisk fråga, inte minst för att sjukvården ska kunna erbjuda en god och patientsäker vård. Syftet med satsningen är att bidra till en utveckling av yrkesrollen, till uppgiftsväxling och en förstärkt handledning. Den är också en viktig del i arbetet att stärka Västra Götalandsregionen som attraktiv arbetsgivare. Det säger Gunilla Levén (M) ordförande i Personalutskottet.

- Många ansökningar har glädjande nog inkommit och Personalutskottet har nu beslutat om fördelningen av medlen där Sahlgrenska Universitetssjukhuset får 5 100 000 kr, Skaraborgs Sjukhus 1 460 000 kr, Södra Älvsborgs Sjukhus 2 510 000 kr, NU-sjukvården 1 820 000 kr, Alingsås lasarett 856 000 kr, Kungälvs sjukhus 2 380 000 kr, Frölunda Specialistsjukhus 74 000 kr och Närhälsan 800 000 kr, avslutar Levén (M).

Kommentarer:

Gunilla Levén (M)

Ordförande i Personalutskottet

0703-05 32 02

Presskontakt:

Elise Benjaminsson (M), politisk sekreterare

0708-45 62 82

Bifogade filer

Word-dokument