Skip to main content

72 miljoner till Barn- och Ungdomspsykiatrin

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 14:41 CET

Att öka tillgängligheten och kvaliteten inom psykiatrin är ett prioriterat område för den GrönBlå majoriteten i Västra Götalandsregionen. Idag fattade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om fördelning av 50 miljoner kronor till kökortning och 22 miljoner kronor till utveckling av Barn- och Ungdomspsykiatrin.

Sedan 2015 har Västra Götalandsregionen ökat den årliga ramen till psykiatrin med en kvarts miljard kronor. Tidigare års satsningar har bland annat gått till att öka tillgängligheten till utredning och behandling för personer med neuropsykiatrisk problematik. Dessutom har satsningar gjorts på att förstärka vården av självskadepatienter, ätstörningsvården, den specialiserade traumavården, könsdysforimottagningen och för att starta upp en regional specialistmottagning för stressrelaterad psykisk ohälsa.

- I slutet av januari i år antog Regionfullmäktige en reviderad utvecklingsplan för Barn- och Ungdomspsykiatrin. Nu följer vi upp det beslutet med att skicka ut 22 miljoner kronor till sjukhusen för att påbörja genomförandet av planen, säger Jonas Andersson (L) som är ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Utöver pengarna till utvecklingsplanen beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att 50 miljoner kronor skall fördelas utifrån befolkningsunderlag till sjukhusen för att korta köerna till Barn- och Ungdomspsykiatrin. För 2017 fördelas 50 miljoner kronor enligt följande – SU tilldelas 21 mnkr, NU 8,5 mnkr, SÄS 9,5 mnkr, SkaS 7,5 mnkr och KS 3,5 mnkr.

- Vi har stora tillgänglighetsproblem inom BUP och har därför beslutat om den här ettåriga satsningen för att skapa bättre förutsättningar för sjukhusen att korta sina väntetider till utredning och behandling för barn och unga inom psykiatrin, säger Jonas Andersson.

Kommentarer:

Jonas Andersson (L), 070-837 78 53

Presskontakt:

Pär Lundqvist (L), 070-240 57 68

Bifogade filer

Word-dokument