Skip to main content

Bättre råd på distans – framtidens 1177

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 14:14 CET

GrönBlå Samverkan fortsätter arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. För att öka tillgängligheten för regioninvånarna beslutade idag Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att ge uppdrag om att utveckla telefonrådgivningstjänsten 1177 genom en innovationsupphandling av en modern distansrådgivningsfunktion. Telefonrådgivningstjänsten är en del av det samlade konceptet 1177 vårdguiden som är Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård där webbsidan www.1177.se och telefonrådgivningen är tongivande.

Den tekniska utvecklingen har medfört att kommunikationsmöjligheterna idag är helt andra än för bara 10 år sedan. Bilder, video och andra typer av informationsöverföring borde därför vara naturliga kommunikationsmedel att använda också i vården, säger Martin Andreasson (M), ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Inte minst då trycket på akutmottagningarna ökar är det viktigt att modernisera hur vården kommunicerar med invånarna för att, där det är möjligt, undvika besök som lika gärna kunnat göras på annat sätt. Därför tar vi nu ett initiativ för att modernisera rådgivningsdelen av 1177, fortsätter Andreasson (M)

En modern distansrådgivningsfunktion syftar till att kunna vara ett stöd i samordningen av vårdens olika insatser. Med hjälp av modern teknik och patientens medgivande finns idag goda digitala stöd för att hålla ordning i komplicerade processer och vårdförlopp. En moderniserad distansrådgivningsfunktion kan också vara ett stöd till fysisk sjukvårdsverksamhet

Innovationsupphandling innebär att en tjänst som inte finns på marknaden utvecklas för att uppfylla en beställares önskemål.

- Genom innovationsupphandlingen vill vi nyttja innovativa lösningar och skapa bättre tjänster och samhällsservice till våra regioninvånare, avslutar Martin Andreasson (M).

Kommentarer:

Martin Andreasson (M), Ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen0709-75 75 44

Presskontakt:Torbjörn Colling (M), Politisk sekreterare0700-82 52 19

Bifogade filer

Word-dokument