Skip to main content

​Dagkirurgiskt centrum byggs i Högsbo

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 17:02 CEST

När det nya specialistsjukhuset i Högsbo står klart inom några år kommer där också att finnas ett dagkirurgiskt centrum samlokaliserat med sjukhuset. Det beslutade regionstyrelsen i Västra Götaland vid dagens sammanträde.

-Dagens beslut är nödvändigt för att säkra tillgången till dagkirurgiska operationer för en växande befolkning i Storgöteborg. Ska vi klara tillgängligheten inom hälso- och sjukvården måste vi fullt utnyttja den möjlighet som det nya sjukhuset i Högsbo ger oss, säger Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt ledamot i regionstyrelsen.

Det beslutsunderlag som lades fram till regionstyrelsen förordade att specialistsjukhuset i Högsbo skulle byggas utan dagkirurgiskt centrum. GrönBlå Samverkan delade inte den bedömning som tjänstemännen gjort i underlaget, utan förordade i ett eget yrkande att ett dagkirurgiskt centrum skulle samlokaliseras till det nya sjukhuset. Regionstyrelsen biföll yrkandet.

Regionstyrelsens beslut innebär att ett dagkirurgiskt centrum kommer att etableras i anslutning till det nya specialistsjukhuset i Högsbo med utrymme för sex operationssalar. Detta kommer att kompletteras av det dagkirurgiska centrumet som planeras till det kommande specialistsjukhuset i Frihamnen, som i nuläget också planeras för sex operationssalar.

-För oss har det varit angeläget att snarast möjligt komma igång med arbetet för en förbättrad struktur på sjukhusvården. Vi bedömer att ett nybyggt specialistsjukhus med tillhörande dagkirurgiskt centrum i Högsbo är den snabbaste möjligheten att få fart på processen vad gäller dagkirurgiska operationer utanför akutsjukhusen, avslutar Jonas Andersson (L).

Frölunda Specialistsjukhus, liksom Lundby sjukhus, verkar idag i byggnader som av åldersskäl måste lämnas inom tio år. Specialistsjukhuset i Högsbo ska ersätta den verksamhet som idag bedrivs på Frölunda Specialistsjukhus.

Kommentarer:
Jonas Andersson (L)
Ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen
0708-37 78 53

Kontakt:
Pär Lundqvist (L)
Politisk sekreterare
0702-40 57 68
par.lundqvist@vgregion.se