Skip to main content

Den ekonomiska utmaningen kräver extraordinära åtgärder

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2019 16:06 CEST

Nu läggs ett mycket kraftfullt förslag fram till åtgärder för att minska underskotten i Västra Götalandsregionens verksamheter. Det handlar också om att ge en tydlig signal att fokusera på kärnverksamheterna. Trots stora ekonomiska tillskott under de senaste åren har sjukhusens ledningar misslyckats med att hålla budget och minska köerna. Förra veckans beslut i regionfullmäktige där Socialdemokraterna med hjälp av Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Demokraterna fick igenom att skriva av tidigare underskott på totalt 1,2 miljarder hotar dock Västra Götalandsregionens ekonomi långsiktigt och därför behövs extraordinära åtgärder. En inbjudan till dialog med övriga partier har sedan tidigare också lämnats och nu inletts med syfte att hitta breda överenskommelser.

För GrönBlå Samverkan står invånarnas behov av vård i centrum. Därför kommer det förslag på åtgärder som nu läggs att fokusera på att minska byråkratin, kraftigt bromsa eller stoppa investeringar och ökade krav på produktivitet.

- Det är av största vikt att den vård som behövs levereras till våra invånare. Det är också av lika stor vikt att det görs på ett effektivt sätt och inom de ekonomiska ramar som invånarna ger via den skatt de betalar. Vi kan inte längre acceptera att vi ständigt tillför medel när de ekonomiska underskotten fortsätter samtidigt som vi inte ser att köerna till vården minskar, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

- Vi har därför nu kommit till vägs ände med att ständigt bara tillföra mera pengar. Nu måste verksamheterna ta sitt ansvar och skära i byråkratin, effektivisera och fokusera på sina kärnverksamheter. Samtidigt måste de få rätsida på sin ekonomi som hotar Västra Götalandsregionens stabilitet långsiktigt. Därför lägger vi nu ett förslag med en lång rad åtgärder riktade till att åstadkomma just detta.

Kommentarer:

Johnny Magnusson (M)

Regionstyrelsens ordförande

0730-98 48 00

Kontakt:

Torbjörn Colling (M)

Kommunikationsansvarig

0700-82 52 19