Skip to main content

Ett steg närmare elektroniska frikort för sjukresor

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2018 15:35 CET

Som ett första steg mot ett elektroniskt högkostnadsskydd för sjukresor beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen i dag om att genomföra en förstudie inför ett kommande införande. 

Under 2016 infördes en lokal lösning för frikort och högkostnadsskydd som krävde en hel del manuell hantering, där patienten fortfarande själv hade ansvaret för att samla kvitton. En förstudie genomfördes parallellt för att beskriva förutsättningarna för införande av elektroniskt frikort inom regionen. Regionfullmäktige tog upp frågan för diskussion om ett elektroniskt frikort i januari 2017, vilket ledde till att frågan skulle utredas skyndsamt för ett införande så snart som möjligt.

För närvarande pågår ett projekt som har i sina direktiv att införa elektroniskt frikort inom Västra Götalandsregionens förvaltningar. Introduktion av elektroniskt frikort är planerad till 26 mars 2018. Men det pågående projektet har dock en del avgränsningar. Bland annat ingår inte sjukresor.

Frågan om att även inkludera sjukresor i det elektroniska frikortet har varit uppe för diskussion. Men som skäl för att inte inkludera sjukresor har angetts stora administrativa svårigheter.

- Vi i GrönBlå Samverkan vill få utrett vilka faktiska svårigheter som föreligger, liksom vilka möjligheter det finns att lösa dessa. En förstudie ska också ge svar på vilka kostnader ett införande medför. Det säger Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.


Presskontakt
Pär Lundqvist, politisk sekreterare (L)
Tel. 070-240 57 68
Mail: par.lundqvist@vgregion.se