Skip to main content

Fler besökare till Botaniska Trädgården – utvecklingsplan antagen

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 12:26 CET

- Botaniska Trädgården ska vara en verksamhet med internationell lyskraft som syns och engagerar. Det är huvudinnehållet i den utvecklingsplan som regionstyrelsen fattade beslut om på tisdagen, säger regionrådet Kristina Jonäng, (C) i en kommentar.

Botaniska Trädgården har tillgång till internationellt unika växtsamlingar, men denna skatt har inte marknadsförts och nyttiggjorts i tillräcklig hög grad, menar regionstyrelsen som på tisdagen fattade beslut om en långsiktig utvecklingsplan för trädgården.

- Tillgängligheten till växtsamlingarna ska öka och möjligheterna till forskning och kvalificerad utbildning ska utökas, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i Miljönämnden.

I och med beslutet i regionstyrelsen tydliggör vi också att Göteborgs Botaniska Trädgård är en angelägenhet för hela Västra Götaland.

- Trädgården ska nå barn och unga i hela länet, slår Kristina Jonäng (C) fast.

I beslutet tydliggörs också att Göteborgs Botaniska Trädgård är en unik plats med 600 000 besökare varje år.

- Möjligheterna för trädgården att vara ett ännu mer attraktivt besöksmål ska tas tillvara, avslutar regionrådet Kristina Jonäng, (C)

Regionfullmäktige har tidigare beslutat om projektering för nytt växthus vid Botaniska Trädgården. Utvecklingsplanen är ett led i att förtydliga trädgårdens långsiktiga roll.

Presskontakt

Emmyly Bönfors (C), politisk sekreterare

Telefon 0700-85 26 95

emmyly.bonfors@vgregion.se