Skip to main content

Förstärkt yrkesintroduktion och vidareutbildning för sjuksköterskor inom neonatologi

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2018 13:43 CET

  • Så sent som idag på morgonen kunde man på radio höra ett inslag om att bristen på undersköterskor har lett till att nya utbildas i hög takt. Varningar höjs om att utbildningarna kanske inte håller måttet vilket innebär att undersköterskor kommer ut i vården med bristande kunskaper. I Västra Götalandsregionen erbjuder vi sedan några år tillbaka nyanställda undersköterskor, skötare och barnsköterskor en förstärkt yrkesintroduktion bl a för att bygga yrkesidentiteten och öka tryggheten för dessa personalgrupper. Dagens beslut att avsätta 11,7 miljoner kronor för 2018 innebär en tredubbling av satsningen sedan start. Det säger Gunilla Levén (M), ordförande i Personalutskottet.

- Vi behöver anställa fler undersköterskor, skötare och barnsköterskor för att kunna möta kommande kompetensförsörjningsbehov. I Västra Götalandsregionen arbetar vi intensivt med uppgiftsväxling där, inte minst undersköterskorna, är en viktig personalgrupp för att avlasta sjuksköterskorna arbetsuppgifter, fortsätter Cecilia Andersson (C).

- Sedan flera år tillbaka har neonatalverksamheterna i regionen haft svårigheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Från Personalutskottet har vi finansierat introduktionsutbildningen för nya sjuksköterskor men vi är också måna om att sjuksköterskorna får fortsatt stöd och utbildning, även efter genomförd introduktionsutbildning. Neonatalverksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) startade 2016 ett pilotprojekt med ekonomiskt stöd från personalutskottet för fortsatta utbildningsinsatser. Detta projekt har gett mycket gott resultat både vad gäller kompetenshöjning och minskad personalomsättning för sjuksköterskor inom neonatal intensivvård, säger Tony Johansson (MP).

- Därför har vi nu beslutat att avsätta 5 miljoner kronor för 2018 och 5 miljoner kronor för 2019 för fortsatt utbildning av sjuksköterskor inom neonatologi. Utbildningen sker vid Sahlgrenska universitetssjukhuset men utbildningen erbjuds till samtliga neonatalverksamheter i Västra Götalandsregionen, säger Linn Brandström (M).

Kommentarer:

Gunilla Levén (M) ordf i Personalutskottet Elise Benjaminsson pol sek
gunilla.leven@vgregion.se elise.benjaminsson@vgregion.se
0703-05 32 02 0708-45 62 82
Cecilia Andersson (C) led Max Törnqvist pol sek
cecilia.y.andersson@vgregion.se max.tornqvist@vgregion.se
0708-62 11 46 0700-85 26 99
Tony Johansson (MP) ers Linus Sandkvist pol sek
tony.johansson@vgregion.se linus.sandkvist@vgregion.se
0703-56 56 37 0735- 06 79 88
Linn Brandström (M) ers Nanna Siewertz Tulinius pol sek
linn.brandstrom@vgregion.se nanna.siewertz.tulinius@liberalerna.se
0704-44 68 62 0700-852796

Bifogade filer

Word-dokument