Skip to main content

Förstärkta satsningar på betald specialistutbildning för sjuksköterskor

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 12:01 CEST

Den GrönBlå majoriteten fortsätter arbetet med att säkra kompetensförsörjningen inom sjukvården. I budgeten för 2016 har den GrönBlå majoriteten i Västra Götalandsregionen utökat satsningen på betald specialistutbildning för sjuksköterskor i bristyrken till 60 miljoner kronor.

Personalutskottet har nu beslutat att göra följande viktiga prioriteringar av vilka specialistutbildningar som ska ingå i satsningen: hälso- och sjukvård för barn- och ungdom, psykiatrisk vård, till distriktssköterska, medicinsk vård och vård av äldre. Bristen på barnmorskor är stor i Västra Götaland. För 2016 kommer därför också barnmorskeutbildningen ingå i satsningen trots att det inte är en specialistutbildning. Det säger Gunilla Levén (M) ordförande i Personalutskottet.

- Hälften av platserna fördelas enligt personalutskottets prioriteringar. Den andra hälften har respektive förvaltning och sjukhus själva att besluta om. Det kan ju vara så att behoven mellan olika sjukhus skiljer sig åt något, så detta är förhoppningsvis ett bra sätt att möta de brister som finns, fortsätter Levén (M).

- Att skapa arbetsro och framtidstro inom sjukvården är en av den GrönBlå majoritetens högsta målsättningar. En viktig och självklar del i detta är ett stärkt och träget arbete för att stärka Västra Götalandsregionen som attraktiv arbetsgivare med riktade satsningar, destinerade direkt till medarbetarna. Det handlar om att uppmuntra till, och värdesätta vidareutbildning, lönesatsningar och ökade karriärmöjligheter, avslutar Levén (M).

Kommentarer:

Gunilla Levén (M)

Ordförande i Personalutskottet

0703-05 32 02

Presskontakt:

Elise Benjaminsson (M), politisk sekreterare

0708-45 62 82