Skip to main content

Fortsatt satsning på lyckat koncept med mobila team och traumabehandling för flyktingar

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 16:23 CET

På sensommaren 2016 fattade Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg beslut om en satsning på mobila team och traumabehandling för flyktingar. Besluten är i linje med flera viktiga beslut som fattats i Västra Götalandsregionen för att medverka till ett bättre flyktingmottagande.

Uppföljningen visar att båda koncepten varit mycket lyckade och nu utökas satsningarna ytterligare.

– Detta är en viktig satsning för framför allt barn och ungdomar ska få förutsättningar att klara av sin skolgång, säger Johan Fält, (M)

Verksamheterna har pågått sedan 1 september 2016 och utförarna som fått ekonomiskt stöd för mobila team är Bräcke diakoni och för traumabehandling ligger uppdraget på vårdcentraler i områdena Angered, Hisingen och Örgryte-Härlanda. Dagens beslut innebär att båda verksamheterna kan fortskrida till och med december 2017. Det totala stödet uppgår till drygt 4,5 miljoner kronor under 2017 för traumabehandling och 1,6 miljoner kronor under 2017 för mobila team.

– Särskilt roligt är att de mobila teamen har samarbetat med skolhälsovården på tre gymnasieskolor och att man tillsammans fått ett så lyckat resultat. Man har mött ungdomarna där de är och kunnat erbjuda nödvändig hälso- och sjukvård, säger Ingrid Lindblad, (C)

Kommentarer:

Johan Fält (M), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg,  070 – 996 03 00

Ingrid Lindblad (C),  073 – 776 92 12

Kontakt:

Peter Hermansson (M), politisk sekreterare,       072 - 727 30 71