Skip to main content

Hälso- och sjukvårdsnämnden satsar på utsatta områden

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 10:00 CET

Den grönblå ledningen i Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg har på veckans möte beslutat om folkhälsoinsatser för att främja barns munhälsa i utsatta områden och insatser mot psykisk ohälsa riktade mot ungdomar på ungdomsmottagningar.

- Detta är konkret exempel på där vi med folkhälsomedel kan rikta insatser till dem som bäst behöver det. säger ordförande Johan Fält.

- Nu satsar hälso- och sjukvårdsnämnden där behoven är som störst, det känns väldigt bra. Besluten innebär riktade insatser inom utsatta områden för barns munhälsa, kostsamtal med föräldrar på familjecentraler samt tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i riskzonen för psykisk ohälsa, säger Manijeh Mehdiyar (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg.

Kontakt:
Johan Fält, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg

Tel. 0709-96 03 00

Manijeh Mehdiyar,1:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg

Tel. 0722-50 54 54