Skip to main content

Ingen förändring av ambulansen på Öckerö

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 12:07 CET

Under hösten har en utredning pågått om organiseringen av ambulansen för Öckerö kommun. Sjukhusförvaltningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, som är huvudman för ambulansverksamheten i Storgöteborg, lade i oktober fram ett förslag om en ny organisation. Förslaget innebar bland annat att den ambulans som var stationerad på Öckerö, med som till stor delar befunnit sig på uppdrag i andra delar av Storgöteborg, skulle ersättas av en bedömningsbil, bemannad med sjuksköterska, med ständig stationering på Öckerö.

Förslaget har varit föremål för diskussion, främst mellan styrelsen för Sahlgrenska sjukhuset och Hälso- och sjukvårdsnämnden Väster, som ansvarar för beställningen av ambulanssjukvården för Öckerö kommun. Styrelsen och nämnden har gemensamt kommit fram till att inte gå vidare med den föreslagna förändringen.

- Den dialog vi fört med nämnden, men kanske framför allt med invånarna på Öckerö, har varit väldigt givande. Vi har tagit till oss av de goda argument som förts fram och kommit fram till att vi inte ska genomföra den föreslagna förändringen. Vi går nu vidare och tittar på andra möjligheter att stärka öckeröbornas tillgång till prehospital vård, säger Johnny Bröndt (M), ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

- Att förändra ambulansverksamheten är alltid en känslig fråga och det är alltid viktigt att vi som politiker är lyhörda och tar invånarnas oro på allvar. Det tycker jag vår behandling av denna fråga är ett exempel på. Dialogen mellan sjukhusstyrelsen, Öckerö kommun och oss i nämnden har varit godoch det är bra att vi nu gemensamt kommit fram till detta beslut. Nu kan vi istället se framåt och utveckla ambulansverksamheten tillsammans med kommunen,säger Nicklas Attefjord (MP), ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden Väster.

Styrelsen för Sahlgrenska sjukhuset kommer att fatta beslut i frågan om ambulansverksamheten för Öckerö kommun vid sitt ordinarie sammanträde i februari.

Bifogade filer

Word-dokument